top of page
  • Forfatterens bildeArgument

- Det går ikke an å behandle gamle mennesker slik

REPORTASJE 7/9: Eldre beboere i kommunale leiligheter i Søgne er fratatt sine sosiale liv


Her er oversikten over aktivitetene for beboerne på Kommunale utleieleiligheter på Lundeveien 34 i Søgne foto: Vidar Ertzeid

Av Øyvind Andresen og Vidar Ertzeid, publisert 7/9 - 2021


Argument Agder har vært i kontakt med en rekke beboere, pårørende og ansatte som reagerer sterkt på behandlinga av beboerne ved Kommunale utleieleiligheter på Lundeveien 34 i Søgne. Det dreier seg om ti eldre som nå lever isolert i sine leiligheter, og uten varsel i sommer ble fratatt alle tilbud om aktiviteter og sosialt liv. Kjøkken og kantine er stengt, og sofagrupper, utemøbler, piano, bilder og vevstoler er rigget ned og flyttet vekk. All underholdning med seniordans og trekkspillkvelder, felles måltider, andakter og ekstra kos ved høytider er en saga blott.


Beboerne har høy alder, opptil 101 år. De fleste trenger hjelp til forflytting og blir sittende isolert i sine leiligheter. Det er nå en travel hjemmetjeneste som står for all hjelp og omsorg. Det er også hjemmetjenesten som sørger for mat som oppbevares i kjøleskap i leilighetene. Sju middager i porsjonsposer blir hver mandag lagt i kjøleskapene til beboerne for én uke av gangen og varmes opp i mikrobølgeovn i leilighetene av hjemmetjenesten. Mens det altså før var felles måltider i bemannet kantine.Dagsenteret og kantina står tomme foto: Vidar Ertzeid


Det bor flere psykiatriske pasienter vegg i vegg med de pleietrengende eldre. Argument Agder har så langt ikke registrert at det har vært truende situasjoner, men mange reagerer på likevel på dette, og at det ikke er faste vakter verken dag eller natt.


Aktivitetssentret for de eldre er nå flyttet til det nybygde Kleplandstunet ved Tangvall i Søgne. Det var opprinnelig meningen at beboerne i Lundeveien skulle flyttes inn i omsorgsboliger i dette nye bygget, men dette har ikke skjedd. Der flytter imidlertid beboere på Vågsbygdtunet inn i disse dager og beslaglegger to etasjer av bygningen, mens Vågsbygdtunet pusses opp.


«Det går ikke an å behandle gamle mennesker slik», var noe som gikk igjen i de samtalene Argument Agder hadde med involverte parter.


Argument Agder har tidligere tematisert hvordan eldreomsorgen i tidligere Songdalen kommune er blitt langt dårligere etter kommunesammenslåinga til Nye Kristiansand. Dette ser også ut til å gjelde for eldre i Søgne. Mange er også redd for å bli flyttet ut av nærområdet og til den andre siden av kommunen. Dette ser også ut til å gjelde for eldre i Søgne.


Nå er det standarden fra tidligere Kristiansand kommune som ligger til grunn i eldreomsorgen. Den er langt dårligere enn den var i Søgne og Songdalen. Harmonisering kalles det.


Denne saken vil bli oppdatert.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til : post@argumentagder.no

Comentários


bottom of page