top of page
  • Forfatterens bildeArgument

D/S Hestmanden som utstillingsarena


LEDER: Det vil neppe bli tatt godt i mot, verken i krigsseilerkretser eller miljøer opptatt av vår maritime kulturarv, hvis Hestmanden i fremtiden damper kysten rundt reklamerende for formål som har lite eller ingenting med Stortingets opprinnelige ønsker for restaureringen å gjøre.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 18.9.20


I en kronikk i Argument Agder 11. september leverer mangeårig leder av Hestmandens venneforening, Svein Mosby, ramsalt kritikk av Vest-Agder Fylkesmuseum for planene om å bruke skipet som digitalt utstillingsvindu for kunst fra Tangen-samlingen. Fartøyet er nå ferdig restaurert, og planlegger neste år en «jomfrutur» kysten rundt som et ledd i formidlingen av vår maritime kulturarv og krigsseilerhistorikken. Med utstillingen følger en meget velkommen millionoverføring fra AKO-stiftelsen som bidrag til finansiering av toktet.

Det er bare én hake. Hva er formålet med utstillingen av Tangen-samlingen om bord på Hestmanden? Mange ulike institusjoner, organisasjoner og privatpersoner har opp gjennom årene gitt bidrag til restaureringen av fartøyet fra 1911, men ingen har til nå stilt slike betingelser. Hvis utstillingen kan oppfattes som en naturlig berikelse i formidlingen av krigsseilernes skjebne, slik Stortinget ønsket da de første fem millioner til restaureringen ble bevilget i 1995, er utstillingsplanene mindre omstridte.


Men hvis den digitale utstillingen av kunst fra Tangen-samlingen bidrar lite til formidling av vår maritime kulturarv og krigsseilerhistorien, er forholdet et ganske annet. Da vil D/S Hestmanden i realiteten bli brukt som reklameplattform for kunstsiloprosjektet. Det vil innebære en kommersialisering av Riksantikvarens tredje største restaureringsprosjekt etter Eidsvollsbygningen og Slottet. Da kan Hestmanden i fremtiden komme til å dampe kysten rundt for, mot betaling, å reklamere for formål som har lite eller intet med Stortingets ønsker for restaureringen. Det vil neppe bli tatt godt i mot verken i krigsseilerkretser eller miljøer opptatt av vår maritime kulturarv.


Vest-Agder museet har derfor en vanskelig balansegang foran seg når de nå skal legge detaljerte planer for realiseringen av utstillingen. Hvordan museet løser denne floken vil ha meget å si for den fremtidige oppslutning om Hestmanden. Og trør museet feil er følgene for Hestmanden trolig langt større enn hva et feilskjær vil ha å si for kunstsiloprosjektet. Mange med interesse for krigs- og maritim kulturhistorie vil følge saken med argusøyne.

Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page