top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Bom og byvekst

Synspunkt 15.05.2023: Skivebom om bommer og byvekstavtale fra MDG mener Pensjonistpartiets (PP) Svein-Harald Mosvold Knutsen, som undres over om MDG overhodet er interessert i å høre hva andre mener.


Illustrasjon: Svein-Harald Mosvold Knutsen, foto Pensjonistpartiet

Av Svein-Harald Mosvold Knutsen, ordførerkandidat Pensjonistpartiet Kristiansand, publisert 15.05.2023


Gang på gang så kommer MDG, ander partier, også Fædrelandsvennen, med flere spørsmål og påstander. Vi i PP har gjentatte ganger forsøkt å besvare. Vi har etterlyst debatt. Vi har bedt om redaksjonelt. Men det virker ikke som svarene våre er ønsket. Er det slik at enkelte ikke våger å ta debatten med oss?


På nytt får bompengepartiene boltre seg tilnærmet fritt. Denne gangen er det MDG, igjen i Fædrelandsvennen. En lengre artikkel fra representanter som lovpriser både bompenger og byvekstavtale, nær sagt uten kritiske spørsmål. Sågar slenges det ut både påstander og spørsmål, uten uttalelser fra andre som har en helt annen mening.


Representantene later å sitte på sannheten, i vertfall deres egen (kanskje også avisen sin?), da det bla nevnes og spørres fra MDG sin ordførerkandidat; «…savner forslag til gode løsninger fra de som er mot…» Samme dame uttaler videre; «Vi får høre: ikke bom, ikke byvekstavtale og så videre. Da får jeg lyst til å spørre: Hva skal vi da gjøre?» En annen representant påpeker; «Det virker nesten som et spill.»


Vi er opptatt av bærekraft, men det gjelder også økonomisk bærekraft, for det må selvsagt ses i sammenheng, noe som gjelder de fleste områder i dagens samfunn.

Kjære MDG, kjære AP, SV, Rødt, Høyre, Venstre, ofte også KRF og SP. Ikke minst, kjære Fædrelandsvennen – Når vil dere ta debatten? Når ta denne skikkelig? Når skal vi få mulighet til å besvare det dere spør om? Vi i PP har mer enn nok svar på det dere ber om, men det virker som dere ikke våger å ta debatten offentlig. Dere slenger ut en haug av påstander og spørsmål, om både bompenger, byvekstavtale og flere andre saker, men debatten ser dere ikke ut til å ville ta på en skikkelig måte.


Vi har forsøkt gjennom flere leserinnlegg, og også gjennom debatt i bystyret, men dere later til å ikke ville høre. Er det fordi vi har svar som ikke passer i deres virkelighet? Er våre svar noe som dere ikke vil høre? Er det slik at vi ikke er «gode nok» for dere? Eller kan det tenkes noen er «redde» for oss?


Vi i PP er også opptatt av miljø, men vi tenker nok på en annen måte enn andre. Vi er opptatt av bærekraft, men det gjelder også økonomisk bærekraft, for det må selvsagt ses i sammenheng, noe som gjelder de fleste områder i dagens samfunn.

PP er klare for å debatten - når som helst, for her er det en haug av svar som vi allerede har gitt, men som enkelte tydeligvis ikke vil høre. Vi er klar. Vi har samtidig spørsmål, og forventer også svar. Men våger dere å ta debatten? Fædrelandsvennen burde legge forholdene til rette, men ser ikke ut til å ville. Vårt spørsmål går videre til Argument Agder – kanskje dere er de som burde ta tak der andre tydeligvis ikke våger?


Det blir for enkelt at kostnader dekkes inn med økte skatter og avgifter, gang på gang. Det blir for enkelt å ikke se nærmere på hva man faktisk bruker pengene på.

Ja, vi i PP er mot de kraftig økte bomsatsene og de mange flere bommene. Vi er mot byvekstavtale. Vi er mot prosessene slik de er gjennomført. SkiveBOM mener vi! Mye mer kan nevnes, men vi har klare svar på hvorfor vi er mot. Ikke minst så har vi klare svar på hva PP vil, noe som mange av dere trolig ikke vil. '


Vi tror vi har med oss svært mange innbyggere. Våre svar går på bærekraft, både miljø, men ikke minst økonomisk bærekraft og spesielt konsekvenser. Vi mener at politikerne snarest må begynne å tenke annerledes, for det er altfor mange som tydeligvis ikke forstår hva det faktisk koster å tjene penger. Det blir for enkelt at kostnader dekkes inn med økte skatter og avgifter, gang på gang. Det blir for enkelt å ikke se nærmere på hva man faktisk bruker pengene på.

Men la oss ta debatten – PP er klare, når som helst, for vi trenger en ny kurs og en ny retning NÅ. Hvor er de andre partiene? Og hvilket medium vil fasilitere en slik debatt, hvor flere slippes til, for dette fortjener innbyggerne våre.


VI BRYR OSSKommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page