top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Bok om Nedre Otra


BOKOMTALE 19.10.2021: Tor Punsvik har utgitt ei bok om nedre del av Otra, fra Venneslafjorden til elvemunningen: "Nedre Otra – en skjult miljøsuksess." I ei tid med mange dystre miljøperspektiver er det viktig å løfte fram de historiene som viser at miljøarbeid nytter.


Otra - et elveparadis. Foto hentet fra boka.

Av Per M. Mathisen, publisert 19.10.2021


I mange år var de nedre delene av Otra, også kalt Torridalselva, en illeluktende og ubrukelig elvestrekning grunnet de store forurensende utslippene fra treforedlingsindustrien og kommunale kloakkutslipp. Svært mange var den gangen innstilt på at dette også ville være framtida. Men i løpet av noen få år på 1990-tallet ble elva forvandlet til et elveparadis - en av landsdelens beste lakseelver, og med badevannskvalitet og flotte muligheter for friluftsliv og naturopplevelse. En forutsetning for at dette lyktes var at en rekke offentlige og private samarbeidspartnere satte seg ambisiøse mål og i fellesskap klarte å nå dem.

Tre tiår har gått, og ingen har tidligere løftet opp og presentert denne suksessen, som må anses å være en av landets best bevarte miljøhemmeligheter. Forfatteren fikk, som fylkets første miljøvernleder, ta aktivt del i den miljødugnaden. Han presenterer en unik del av norsk miljøhistorie - en fortelling som må være en inspirasjonskilde for at miljøverninnsats nytter.


Punsvik har med diktafon og fotograf oppsøkt mange av aktørene som stod sentralt i arbeidet for å få Otra rein, eller som har viktige roller i den videreføring som pågår i dag. Stoffet presenteres gjennom møter og samtaler med disse personene. Her er et par klipp fra boka, med forfatterens tillatelse:


Tidligere miljøvernsjef i Kristiansand, Øystein Holvik:

"Miljøvernminister Sissel Rønbeck lanserte i denne perioden (1989) en helt ny

måte å organisere lokalt miljøvernarbeid på – gjennom Miljøpakker. I stedet for å strø tilskudd utover landet, tok en for seg de tettstedene som hadde særlig store miljøutfordringer i første fase; som Grenland og Romerike. Deretter kom Drammen, og til slutt Kristiansand og Vennesla, som satt nokså langt inne. Øystein smiler: - Jeg husker at da jeg ble miljøvernsjef i 1988 så gikk jeg ut i avisene og sa at jeg skulle bade i Otra om fem år. Det ble et stort oppslag, og veldig mange som bare lo. Nå gikk det jo sju år."


Arild Einang ledet den krevende oppgaven med få lagt ledningen som bringer forurensningene fra Vennesla langs elvebunnen og ut i byfjorden. Han forteller:

"Entreprenørselskapet Leif Larsen var i utgangspunktet et ganske lite firma, og vi hadde vel en omsetning på fire millioner da vi fikk denne entreprisen. ... Men det var naturligvis en enorm risiko, og jeg synes nesten det var rart at Leif Larsen torde gå inn her. ... I dette prosjektet fikk vi 11 millioner i arbeidspenger, men vi visste jo ikke hvor stor oppgaven ville bli, for ingen hadde gjort noe tilsvarende her til lands. .... For å holde framdriften måtte jeg til Alta og hente noen store gravemaskiner som var til salgs, brukt ved den omstridte

dambyggingen der oppe. Så fikk vi tak i en flåte, så vi kunne grave med to gravemaskiner samtidig fra hver sin kant. Leif Larsen som eide firmaet sa at «Dette går ikke, og dere vil aldri klare å møte hverandre». Jo da, det går, det får vi til og det gikk og betydde jo at vi dobla framdriften." Ledningen ble høytidelig åpnet av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen 26.juni 1995.


Men boka handler ikke bare om hvordan Otra ble rein, den handler også om næringsvirksomhet, laksefiske og friluftsliv langs elva. Vi får høre historiene om framveksten av Hunsfos fabrikker og Vigeland Brug. Om laksefiske før og nå. Og om tilrettelegging for friluftsliv ved elva.

Boka er utgitt på Bokhuset Forlag.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page