top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Argumenter - og skinnargumenter

Kommentar 09.11.2023: Det er nå klart at det er flertall på Stortinget for lovendringen om innbyggerhøring i Søgne og Songdalen. Debatten har til dels vært preget av relevante argumenter. Men også av kreative skinnargumenter med fokus på forhold av liten eller ingen betydning for en eventuell reversering av kommunesammenslåingen.


illustrasjon; Kommunereversering av T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 09.11.2023


Drama i Stortinget

Prosessen om en eventuell innbyggerhøring i Søgne og Songdalen om forholdet til storkommunen Nye Kristiansand er på vei inn i "siste runde". Regjeringskoalisjonen manglet en stemme for flertall i Stortinget. Den kunne komme fra særpartiet i Finnmark "Pasientfokus", SV eller Fremskrittspartiet. To av de tre partiene som har vært i tenkeboksen har nå bestemt seg. Fremskrittspartiet vil stemme mot regjeringens forslag. SV vil stemme for, selv om partiets lokallag er mot. Hva særpartiet "Pasientfokus" til slutt lander på får dermed mindre betydning. Lovforslaget som åpner for innbyggerhøring i statlig regi vil dermed bli vedtatt med bekvemt flertall. Det innebærer at regjeringskoalisjonen til Jonas B. Støre kan innkassere en kjærkommen politisk seier. Det trenger en presset statsminister, og ikke minst begge regjeringspartiene.


Og fikk det til å høres ut som at det i virkeligheten dreiet seg om "verdens undergang".

Prestisje i saken

Her har mye stått på spill. Ikke minst av politisk prestisje. Nervene har åpenbart vært frynsete. Særlig i de kretser som ikke ønsker en kommunereversering. Det er meget synlig på argumentasjonen som enkelte av aktørene har tydd til.


Da saken om en innbyggerhøring mot bystyrets vilje ble aktuell på forsommeren 2022 uttalte daværende ordfører Jan Oddvar Skisland at det ville være en overkjøring av lokaldemokratiet, og uttrykte bekymring for hva en innbyggerhøring ville ha å si "for kommunens 9000 ansatte og tjenestene våre". Og fikk det til å høres ut som at det i virkeligheten dreiet seg om "verdens undergang".


Denne saken begynte imidlertid ikke i år 2020, da bystyret Skisland ledet konstituerte seg. Den begynte fem år tidligere, da regjeringen Solberg iverksatte sin meget omstridte regionreform. Og da eksisterte Søgne, Songdalen og Kristiansand med alle sine til sammen ca. 9000 ansatte. Som alle etter tvangssammenslåingen beholdt jobben, opprettholdt lønnen og fikk nye kolleger og ansvarsoppgaver. Uten at det den gang fremsto som et problem som bekymret tilhengerne av storkommunen. Hvorfor det da skulle være et problem ved en eventuell reversering forklarte Skisland ikke.


Tonen i debatten

Temperaturen i det politiske ordskiftet har i denne betente saken vært tiltakende i styrke. Når tilhengerne av storkommunen beskriver motstanderne som en "pressgruppe" som "peprer Søgnes postkasser med unøyaktigheter og propaganda" og hevder at motstanderne av storkommunen farer med "skremselspropaganda" om eldreomsorgen og "løgn" om eiendomsskatten har vi fått et debattklima som ikke tjener et levende og inkluderende lokaldemokrati. Med slik ordbruk skygger mange unna den offentlige debattarena, og velger å holde sine meninger, tvil og tanker for seg selv. For å lufte sine meninger og tanker offentlig med en slik tone i debatten blir rett og slett for belastende. Da tier mange, og det offentlige ordskifte som kan bidra til å opplyse og berike debatten svinner hen. Det er trist. For alle. Om man er tilhenger eller motstander av storkommunen.


Flerkulturelle mot reversering

Og sannelig, like i forkant av klargjøringen av partienes stemmegivning i Stortinget, dukket det opp nok et argument som ikke har vært fremmet tidligere. Bystyrerepresentant Ismail Mahammed (H) er politisk rådgiver for ordfører Mathias Bernander. Han mente at "flerkulturelle politikere er glemt i diskusjonen om oppsplitting. Vi har ikke blitt spurt gjennom hele debatten," hevdet han og påsto at flerkulturelle er "en stor og sårbar gruppe, som vil få det vanskeligere om man skiller Kristiansand og Søgne." Han fikk støtte fra Adriana Ruiz (Ap) som mente at "mangfold er bra for demokratiet."


De flerkulturelles stemmer skulle dermed ha like stor betydning som alle andre stemmer.

Det er det ikke vanskelig å være enig med henne i. Men hva det egentlig har å gjøre med kommunereversering er mer uklart. For representasjonen i kommunestyret skal noenlunde reflektere befolkningen i kommunen. Og i en innbyggerhøring gjøres ingen forskjell på de som er født og oppvokst i Norge, tilflyttere fra andre land eller andre kommuner. De flerkulturelles stemmer skulle dermed ha like stor betydning som alle andre stemmer. Og slik må det også være i et ekte demokrati. For hvis man skulle ta større hensyn til flerkulturelle enn andre deler av befolkningen er grunnlaget for en dypere spalting av samfunnet lagt. Da vil nemlig ikke alle innbyggerne lenger være likeverdige. Noen, i dette tilfelle de flerkulturelle, ville da bli "likeverdigere" enn andre, og det er en sikker oppskrift på konflikt.


Behov for en rolig og saklig debatt

Det nærmer seg altså finalen i kommunereverseringssaken. Innbyggerhøringen kommer og nervene i alle leire er åpenbart i helspenn. Da kan det være nyttig å minne litt om den heteste fasen i dramaet rundt unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905. Bjørnstjerne Bjørnsson oppholdt seg den gang i Roma, og skal ha sendt et telegram til statsminister Christian Michelsen med teksten: "Nå gjelder det at holde sammen." Michelsen skal da ha svart: "Nå gjelder det at holde kjeft". Fortellingen er aldri bekreftet eller historisk dokumentert.


Uansett om telegramutvekslingen fant sted eller ikke er historien uten tvil god, og inneholder mye klokskap og visdom mennesker i mellom. Hva utfallet av innbyggerhøringen blir gjenstår å se. Sannsynligvis blir det et jevnt løp helt frem mot valgdagen. Da er det viktig å erkjenne at etter at denne betente saken er avklart skal alle leve videre sammen som gode naboer, venner, kolleger og sambygdinger. Det bør alle engasjerte i denne krevende kommunedelingssaken legge seg på hjertet!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page