top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Agder Energi med betydelig underskudd tross rekordhøye energipriser


KOMMENTAR 14.11.22: Kvartalsresultatet for 3.kvartal viser et regnskapsmessig underskudd på 1,4 milliarder etter skatt, hvor tap på "sikringskontrakter" utgjorde hele 6 milliarder kroner. AE velger imidlertid i sine kommentarer å fokusere på det de kaller "det underliggende regnskapet". I det regnskapet ser de bort fra det urealiserte tapet.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Aage P. Danielsen, publisert 14.11.22


Agder Energi (AE) la 9. november ut kvartalsresultatet for 3.kvartal. Det bekreftet det vi i Argument Agder spådde (se vår artikkel "Høyt spill av kraftselskapene"). AE fikk et betydelig regnskapsmessig underskudd – hele 1,4 milliarder etter skatt pr 30.09, med de regnskapsregler de er pålagt å følge. Og det skjer på tross av rekordhøye energipriser.


AE viser til – som også vi har pekt på – at regnskapet viser et øyeblikksbilde pr 30.09.22, basert på markedspriser den dagen.Tap på sikringskontrakter utgjorde hele 6 milliarder kroner. I kommentarene til regnskapet antydes det at AE sin sikringshandel skjer til 50 øre pr. kwh. Dersom dette er riktig, og markedsprisen overstiger dette, vil AE få et tap på disse kontraktene når de forfaller.


Dette forteller oss også litt om hva AE sine forventninger om fremtidig pris var. Med 50 øre pr. kwh ville de kunne sikre et stabilt utbytte til eierne. Det gir opphav til to spørsmål:

  1. Hva ville resultatene f.eks. i perioden fra 2011 til 2022 vært hvis man ikke hadde sikret?

  2. Driver AE fremdeles med sikring, og i tilfelle til hvilken kraftpris pr kwh?

Det første spørsmålet kunne kanskje være utgangspunkt for en masteroppgave ved UiA ! Og spørsmål to er interessant, ikke minst fordi professor Mersland (UiA) mener det er sannsynlig at fremtidig pris vil bli ca 35 øre pr kwh.


AE velger i sine kommentarer å fokusere på det de kaller "det underliggende regnskapet". I det regnskapet ser de bort fra det urealiserte tapet. Det er ikke uten grunn at de gjør det. For det er dette regnskapet som avgjør hva eierne skal få i utbytte, og det viser et positivt resultat på 1,1 milliarder (pr 30.09). Så eierne kan klappe i hendene - det er det beste resultatet noensinne.


Mørke skyer truer imidlertid, ifølge konsernsjefen. Nye skatteregler vil angivelig nærmest ruinere selskapet og dets aksjonærer. Han har tidligere hevdet at disse skattereglene vil påføre selskapet 7 milliarder i økte skatter fram til 2024, men uten å ville dokumentere dette.


Derfor er det patetisk når AE mener at økte skatter vil føre til utsettelse av nye kraftprosjekter. Høy kraftpris vil vel gjøre disse mer lønnsomme, og ikke mindre?

Vår beregning viser at de nye reglene ville ført til at resultatet pr 30.09 ikke ville blitt 1,1 milliarder, men 800 millioner. Det vil si tilnærmet samme resultat som i 2021. Og virkningen er langt fra det skremselstallet vedr. skatt som konsernsjefen hevder. Med et høyt prisnivå vil AE få et langt høyere resultat enn med 50 øre pr kwh, som vi altså tror var AE sin forventning.


Perioderegnskapet er derfor en god illustrasjon på skattevirkningen. Økt grunnrenteskatt gir naturlig nok et dårligere resultat, men eierne kommer likevel bedre ut enn de noen gang tidligere har gjort. Den nye høyprisavgiften vil innebære at priser over 70 øre - som AE selv aldri hadde forventet og derfor får urealiserte tap på – fører til ytterligere mindre andel til eierne, men likevel langt mer enn forventningene har vært. Derfor er det patetisk når AE mener at økte skatter vil føre til utsettelse av nye kraftprosjekter. Høy kraftpris vil vel gjøre disse mer lønnsomme, og ikke mindre?


Konsernsjefen hevder både i Dagens Næringsliv og NRK at skatten er en tilnærmet katastrofe. Men han har fortsatt ikke dokumentert sine påstander om 7 milliarder i ekstra skatt for perioden fram til 2024

Mitt anliggende er ikke å forsvare regjeringens forslag, men å synliggjøre de reelle konsekvenser dette får. Og å rette søkelyset mot AE sin måte å agere på. AE skremmer eierne sine med sine udokumenterte påstander. Ordføreren i Kristiansand mener for alvor at det kan være aktuelt å selge aksjene.


Konsernsjefen hevder både i Dagens Næringsliv og NRK at skatten er en tilnærmet katastrofe. Men han har fortsatt ikke dokumentert sine påstander om 7 milliarder i ekstra skatt for perioden fram til 2024, eller opplyst om hva AE i så fall sitter igjen med etter skatt. Jeg synes aksjonærene – ved for eksempel ordføreren i Kristiansand - bør utfordre ham om dette.

AE har dessverre vært en aktiv pådriver for at vi i Agder er blitt en del av det europeiske markedet. Selskapet opptrer ikke lenger som en samfunnsaktør til beste for innbyggerne og næringslivet. Og kommunene har som majoritetseiere sittet stille i stolen, og har nå gitt fra seg denne eierposisjonen.


Fra "AE" til "Å".Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page