top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Å Energi - engasjementet i Morrows Batteries og Otovo

Kronikk 30.11.2023: Konsernledelsen formidler et meget positivt bilde av status i det fusjonerte selskapet. En nærmere gjennomgang av siste kvartalsrapport gir en mer nyansert versjon av situasjonen for konsernet. Her følger andre del.


Illustrasjon. Energikonsernet Å på kanten av stupet? av T. Vestaas

Av Aage P. Danielsen, publisert 30.11.2023


Å Energi er nå største eier i Morrows. Og Morrows er pr i dag reelt sett et datterselskap. Det skjer neppe som følge av en valgt strategi fra Å Energi sin side.


Det skjer nok heller fordi Å Energi ser seg tvunget til å gjøre det. For bordet fanger. Har man først gitt seg inn på et kapitalkrevende og risikofyllt utviklingsprosjekt som Morrows kan man ikke bare hoppe av når det surner til. For da er de investeringer man allerede har foretatt tapt.


Timing

Jeg ønsker batterifabrikken i Arendal alt godt. Men «timingen» har ikke gått i fabrikkens favør. En av hovedpilarene i prosjektet var billig, norsk fossilfri kraft. Den forsvant sammen med den først ansatte daglige leder. Å Energi har på ingen måte «muskler» til å være storaksjonær i selskapet.


Sammen med Morrows klamrer de seg til håpet om at stat, kommune og fylkeskommune skal gå inn med mer midler. Først og fremst til å sikre ny vei inn til anlegget. Men deretter også i form av milliarder i risikokapital.


Det er samtidig et paradoks at samtidig som Å Energi sutrer og klager på høye skattesatser på sitt rekordhøye resultat, møter selskapet seg selv i døra. Nå forventer de at staten skal redde Morrows.


I tillegg er Å Energi nå blitt største eier i Otovo ASA


Dette er et selskap som selger solcellepaneler i Norge og i Europa. Også det trenger ny kapital. Og også dette selskapet merker at investeringslysten er lav. Derfor har Å Energi gått inn med i underkant av 250 millioner kroner og eier nå mer enn 30 % av selskapet.


Og de kommunale eierne murrer….


Hele formålet med tidligere tiders kraftutbygging i vår region er falt i grus.

Hva vil eierne egentlig med Å Energi?

Det siste eiermøtet i selskapet ga ingen klare svar på dette.


Kommunale eiere av gamle Agder Energi har havnet i den surrealistiske situasjon at den regionen (NO2) som produserer mest fornybar, regulerbar, fossilfri og billig kraft i Norge har havnet i den merkelige situasjon at innbyggere og næringsdrivende må kjøpe kraft til samme pris som om regionen ikke produserte den i det hele tatt. Og prisen er langt høyere enn i resten av Norge.


Hele formålet med tidligere tiders kraftutbygging i vår region er falt i grus.


Resultatet er konkurser, nedleggelser av arbeidsplasser og en regjering som ikke vil høre på oss. Den sier «dere må produsere mer kraft; mer vindkraft, havvind, solenergi».


Og en alternativ regjering ser heller ikke ut til å ville stille opp med virkemidler. Det har antagelig begynt å gå opp for de kommunale eierne.


Eiernes ansvar

Men rota til uføret ligger egentlig hos de samme eierne. Agder Energi var en pådriver for kablene til utlandet. Selskapet gikk i spissen for å få nok en kabel fra Vestlandet. Den ble heldigvis stoppet.


Og daværende fylkeskommunerepresentant Mathias Bernander lovpriste i mai 2021 åpningen av den nye kabelen til Tyskland.

«I dag åpner Nordlink-kabelen til Tyskland. Det er en gledens dag»,

skrev han på sin Facebook side den 27.mai 2021 og videre

«Så får Fædrelandsvennen velge å fokusere på at det kan gi deg noen få kroner i økte strømpriser».


I dag vil han kanskje – som mange andre – si at Putin har skylda. Men som Gudmund Hernes så treffende bemerker så kan jo vi som er i region NO2 undres over at Putin har så mye mer i mot oss enn han har for de som bor i de andre regionene. For det er det som jo er hovedproblemet i dag.


Det bryter fundamentalt med prinsippet om likebehandling av eiere.

Forfordeling?

Ordfører og næringslivdelegasjonen til Oslo med Mathias Bernander i spissen ble derfor et gedigent mageplask. Men kanskje gjenstår nå bare å bruke midler fra eierskapet i Å Energi til å avhjelpe dette slik Lillesands ordfører ønsker å utforske. Men det innebærer at noen eiere, de i Agderregionen, forfordeles i forhold til de andre eierne. Det bryter fundamentalt med prinsippet om likebehandling av eiere.


Jeg tror dessverre det toget gikk da fusjonen ble gjennomført. Eierne i tidligere Glitre, som er i NO1, vil neppe være med på at midler fra det fusjonerte selskapet skal forfordeles til eiere i NO2.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noOpmerkingen


bottom of page