top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ytringsfrihetens stilling (del 3)


4.2.21: Ole Å. Langeland drøfter i tre artikler ytringsfrihetens vilkår i dag. Her følger den siste artikkelen, som handler om farene ved at alle løper i flokk, om hvordan vi kan håndtere ekstreme ytringer, og om Facebook og Twitter !


Illustrasjon: T. Vestaas


Ytringsfrihet og konformitetspressAv Ole Å. Langeland, publisert 4.2.21


Den nærmeste tiden vil vi trolig få se omfattende utrenskninger mot Trump-leiren i USA. Dette kan komme til å smitte over på Norge, servert som en historie om et demokrati som er eller skal bli reddet. Det vil kunne skje gjennom konformitetspress, hvor det aksepteres at Facebook, Twitter og Youtube rensker ut alt som truer denne konformiteten. Det er ikke sikkert det blir slik, men jeg synes det blinker en gul lampe …


Når alle løper i flokk

Vi har i årene etter 1945 vært sterkt influert av USA, ikke bare pga. NATO-medlemskap, politikk og økonomi, men også gjennom kultur og holdninger. De siste årene har vi fått to nye bevegelser med opphav i USA. "Metoo"-bevegelsen har som utgangspunkt det selvfølgelige at kvinner ikke skal bli trakassert. Men bevegelsen har desverre også blitt et middel til sladder, mistenkeliggjøring og ufin maktkamp, som til dels har forgiftet det politiske miljø. Så har vi «Black Lives Matter»-bevegelsen. Der handler det om bekjempelse av rasisme og politivold. Men kan man ikke ta tak i dette uten å gjøre en kult av det? Når idrettsutøvere må knele før kamper for å støtte «Black Lives Matter» burde det ringe en klokke!


En avis som Fædrelandsvennen burde se på mulighetene kommentarfeltene gir, og ikke bare på problemene.

Begge disse bevegelsene virker i utgangspunktet progressive og riktige, og de fleste vil ønske å være på den «riktige» siden. Men i iveren etter å mene det riktige oppnår man kanskje det motsatte. Vi får ikke et bedre samfunn hvis alle løper i flokk. Det liberale samfunn er så å si programerklært til å være det motsatte av et totalitært samfunn. Men ting kan bikke over - liberalismen kan bli totalitær. De tekniske forutsetningen for en voldsom kontroll over folket er i dag tilstede.


Enhetlig fellesskap

For egen del har jeg aldri vært noen liberaler. For meg er et enhetlig felleskap en god målsetning. Men en må akseptere at ikke alle i et land ønsker å være en del av et slikt fellesskap. Noen er av en eller annen grunn på feil spor, endog kriminelle. Og det finnes de som bruker sin ytringsfrihet til skade for samfunnet, til skade for andre og til sist til skade for seg selv. Ytringsfriheten blir best ivaretatt dersom antisosiale ytringer blir stanset. For å kunne sette noen grenser er det nødvendig med normer. Gode normer bygger ofte på tradisjon, som overleveres fra generasjon til generasjon. Oppkonstruerte normer kan imidlertid ha betydelige svakheter.


Vi trenger pluralisme og frihet for å kunne gi uttrykk for forskjellige meninger og kulturelle uttrykk. Men la oss tenke oss at en artist holder en konsert hvor budskapet er rus, selvmord kriminalitet og krig. Vil det da være riktig å sette foten ned - eller skal en godta det, og kanskje til og med gi det støtte over et offentlig budsjett?


Stenge ned kommentarfeltene ?

Ytringsfriheten bør ikke være ubegrenset, og det har den heller aldri vært. Aviser, fjernsyn og radio har alltid blitt redigert, og det har aldri vært en rettighet at alle skal få komme til. Men nye sosiale media og digital kommunikasjon gir flere muligheten til å ytre seg og påvirke andres oppfatning. De mange faremomenter som ligger i dette vil prege diskusjonen i tiden fremover. Noen fokuserer bare på "ugresset", og glemmer at det i utgangspunktet er positivt for demokratiet når flere får å ytre seg. I stedet for å bruke ressurser på å redigere eller sensurere bort det som ikke kan aksepteres, har mange aviser og media stengt ned kommentarfeltene. En avis som Fædrelandsvennen burde se på mulighetene kommentarfeltene gir, og ikke bare på problemene.


Facebook og Twitter truer ytringsfriheten

En av de største truslene i dag er at de som kontrollerer store informasjonskanaler som Facebook og Twitter, har makt til å styre ytringer over hele den internasjonale scenen. En slik privat monopolstilling utenfor demokratisk kontroll er en alvorlig trussel mot demokrati og ytringsfrihet. En viktig del av kampen - en antimonopolistisk kamp - må derfor rettes mot disse globale selskapene og den maktkonsentrasjonen de representerer.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page