top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Vold, utrygghet og dårlig læringsmiljø på skolene i Kristiansand.

Synspunkt 09.05.2023: Tryggheten må tilbake til skolen. Bystyret må engasjeres for å sikre elever og ansatte. Ingen skal oppleve vold på skolen, og politiet må trekkes sterkere inn for å trygge hverdagen på skolen.


Illustrasjon: Haumyrheia skole, foto Kristiansand Kommune

Av Steinar Bergstøl Andersen (FrP), 8. bystyrerepresentant, Kristiansand Kommune, publisert 09.05.2023


Hvis voldsspiralen i skolen i Kristiansand fortsetter så må vi nødt å ta i bruk radikale tiltak. Men jeg håper at det ikke blir nødvendig, for det vil endre dagens praksis vesentlig. Men jeg vil gjøre det som er nødvendig. Tryggheten skal tilbake til skolene, uansett! Derfor vil jeg hvis jeg blir valgt til bystyret etter valget fremme forslag om å få kvartalsrapporter i bystyret på vold i skolen. Hvor mye vold er rapportert, hvor mange er meldt til politiet, hvilken bakgrunn har de og hvilke skoler er mest utsatt. 


Flere av skolene våre er ikke trygge, og mange elever og ansatte blir truet, og utsatt for vold. 

Skal man sette inn tiltak så må man ha oversikt over realitetene. Man bør ha en gjennomgang av hvilke virkemidler politiet kan bruke, og hvor langt de kan gå for å skape ro.

Det bør også fremkomme hvem de som begår volden er, og om de er gjengangere. 

Jeg syntes at foreldre, elever og ansatte må få en oversikt over volden. Det vil tvinge frem tiltak, og innbyggerne får en usminket versjon av realitetene. 


Ingen elever eller ansatte skal oppleve vold på skolen.

Flere av skolene våre er utrygge, og det må settes inn tiltak. Synlig politi og gi dem utvidede fullmakter, til å midlertidig anholde og tvangsflytte elever og stoppe voldsspiralen, samt koble inn barnevernet der det er nødvendig. 


I dag så har ikke lærere særlig mye virkemidler for å stoppe voldelige elever. Derfor må politi patruljere skolene slik at vold kan bli slått ned på hardt og raskt. 

Ingen elever eller ansatte skal oppleve vold på skolen. Så lenge vold forekommer så gir ikke kommunen elevene en trygg skole. 


For at vi som er politikere skal iverksette treffsikre tiltak, så må vi be politiet være klare på hva de trenger. Jeg har tillit til politiet, og derfor ber jeg dem om å fortelle oss hvilke tiltak som virker, hvilke fullmakter de trenger, og hvor langt de må gå for å stoppe volden.


Vi som politikere må nok belage oss på at byen og skolene våre er blitt mer voldelig, og en naturlig følge av det er at politiet må gå hardere til verks.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send yil påost@argumentagder.no


Comments


bottom of page