top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Veien videre for Argument Agder

LEDER 11/5 - 2021: 28. mars 2020 publiserte vi vår første artikkel. Siden er det blitt nærmere 270 artikler om en rekke tema. Vi har skrevet om internasjonale spørsmål, sport, miljø, kultur og politikk. De aller fleste av disse artiklene har ikke i samme versjon vært publisert andre steder enn på Argument Agder.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av redaktør Bernt H. Utne, publisert 11/5 - 2021I snitt blir det en ny artikkel pr. arbeidsdag i denne perioden. En slik vedvarende produksjon av gode artikler er krevende, og fordrer bidrag fra mange skribenter. Når vi først kom i gang og fikk en større leserskare var håpet at vi etter hvert ville få økt tilstrømning av samfunnsdebattanter som ønsket publisering på vår nettplattform. Det har dessverre vist seg å være en større utfordring enn vi håpet og trodde. Vi har flere ganger søkt om offentlig støtte for å kunne honorere skribenter uten at vi til nå har mottatt en krone. Siden siste årsskifte har vi opplevd noe bedre tilgang på gode tekster. Men når redaksjonen bare består av fire - fem ildsjeler som jobber på dugnad blir det en stor belastning på hver enkelt.


Vår motivasjon har vært å bidra til et godt og opplysende offentlig ordskifte med tankevekkende artikler ledsaget av illustrasjoner som er beskrivende for artiklenes innhold. Det mener vi at vi har klart å få til, og vi vet at vi blir lest i toneangivende miljøer på Sørlandet. Vi vet også at vi leses i andre deler av landet, og at de viktigste riksdekkende mediene følger med på hva vil publiserer. Det er vi tilfreds med.


Nå butter det litt imot for oss, og vi har funnet det nødvendig å redusere tempoet noe.

Det vi ikke er tilfreds med er antallet samfunnsinteresserte og skriveføre idealister som har hatt lyst og overskudd til å gjøre en innsats med oss for mediemangfoldet. Vi vet at våre artikler kvalitetsmessig holder mål. Du finner selvsagt også mange andre gode artikler i andre media. Noen av dem er sikkert bedre enn hva vi har hatt å by på. Men i hovedsak mener vi at de artikler vi har kunnet presentere har vært et godt bidrag til en variert og opplysende samfunnsdebatt.


Nå butter det litt imot for oss, og vi har funnet det nødvendig å redusere tempoet noe. Vi vil derfor ikke lenger publisere en ny artikkel pr. virkedag, men presentere nye, gode artikler når vi har noe å tilby. Vi håper det kan bli en til to ganger pr. uke - kanskje mer, kanskje mindre.


Men får vi tilsig av nye krefter som har lyst til å bidra, og som kan tilføre nettmagasinet nye impulser og ideer, er vi åpen for det. Det viktigste for oss er å bidra til å bygge et bredere mediemangfold for et variert offentlig ordskifte. Stadig færre mediebedrifter er i det lange løp en utfordring for demokratiet. Det er en utvikling vi ønsker å motvirke, og det er kanskje den viktigste årsak til at vi som ildsjeler satte i gang med Argument Agder.


Jeg håper at våre lesere har forståelse for situasjonen, og at dere vil fortsetter å lese og følge oss med interesse. Og for de som ønsker å bidra aktivt i samfunnsdebatten med artikler håper vi at vi kan forbli en attraktiv plattform å publisere på. Vi vil altså fortsatt presentere våre lesere for kritiske kvalitetsartikler, selv om antallet nok ikke blir det samme som før.
Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page