top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Uklokt fra formannskapet

Kommentar 14.12.2023: Formannskapets vedtak om selv å stå for den kommende folkeavstemming om Søgne og Songdalens fremtid er ikke fornuftig. Toget er for lengst gått fra Kristiansand i denne betente saken. Ansvaret er nå overtatt av regjeringen, og kommunens ledelse er satt på tilskuerbenken. Det har ledelsen seg selv å takke for.
Av Bernt H. Utne, publisert 14.12.2023


Uten virkelighetskontakt

Formannskapets vedtak i det ekstraordinære møte 12. desember om at kommunen selv skal ta ansvar for å gjennomføre folkeavstemmingen i Søgne og Songdalen er først og fremst en bekreftelse på en kommuneledelse uten kontakt med virkelighetens verden. To ganger tidligere har bystyret kategorisk avvist å gjennomføre en tradisjonell folkeavstemming. Og når regjering og Storting tar nødvendige juridiske grep for å kunne gjennomføre en folkeavstemming i statlig regi har tilhengerne av storkommunen hevdet at lokaldemokratiet er overkjørt av statsmakten. Hovedparolen i lokale Høyre og Arbeiderpartikretser har vært at den rød-grønne regjeringen har gjennomført et stygt angrep på lokaldemokratiet. Verken mer eller mindre!


Troverdighet ved digital avstemming

Til Fædrelandsvennen uttaler Arbeiderpartiets gruppeleder Kenneth Mørk 12. desember at vi "har sagt nei til både digital og fysisk folkeavstemning. Men når regjeringen først velger å overkjøre lokaldemokratiet, så må vi sikre at prosessen blir så god som mulig slik at ingen kan stille spørsmål ved resultatet." Mørk er altså bekymret for troverdigheten ved en digital avstemming, og mener at saken både er for dårlig utredet og inneholder for mange uavklarte spørsmål. Avstemmingen må derfor utsettes mener Mørk og hans støttespillere, som heller ikke klarer å forstå hvorfor bare innbyggerne i de gamle kommunene Søgne og Songdalen skal stemme.


Avviser kommunel avstemming

I en kommentar til Argument Agder avviser Vidar Ertzeid på vegne av styret i "Interessegruppen som vil ha Søgne kommune tilbake" at formannskapets vedtak om selv å gjennomføre avstemmingen er akseptebelt. "Løpet er kjørt," sier Ertzeid. Det er bystyret som har avvist å holde folkeavstemming, og derfor har Staten sett seg tvunget til å overta ansvaret for sakens videre gang. "Bystyret har dermed satt seg selv på sidelinjen," sier Ertzeid.


Statsforvalterens kunnskapsgrunnlag

Kommunedirektør Camilla Dunsæd hevdet at velgerne kanskje ikke er "godt nok opplyst før de skal stemme." Uttalelsen hennes er underlig tatt i betraktning av at Statsforvalteren i januar leverte en utførlig og grundig vurdering av konsekvensene ved en mulig oppdeling av Kristiansand. Denne vurderingen fra Statsforvalteren har den samme Dunsæd tidligere trykket til sitt bryst, og brukt for alt hva den er verd som begrunnelse for å holde storkommunen samlet. Hva som nå plutselig ikke er "godt nok opplyst" bør derfor kommunedirektøren forklare nærmere.


Politisk vurderingsevne

De som ønsker å holde storkommunen samlet vil nå ha tilbake en "hånd på rattet". Som de mistet da de avviste å arrangere den ønskede folkavstemming. Men det burde de tenkt på før. Den politiske vurderingsevne, særlig i lokalpartiene til den rød-grønne regjeringskoalisjonen, er derfor lite imponerende. Snarere har de seilt rundt i sin egen verden, og åpenbart trodd at de kunne blokkere for en folkeavstemming som i realiteten var en av grunnpillarene i regjeringssamarbeidet. Og betydningen av lojalitet overfor egen partiledelse er i lokalpartiene til Sp og Ap uklart. For i deler av disse lokalpartiene er det egen regjering som er den illojale. Ikke dem selv. Selvsagt!


Undergraving av avstemmingen

Men mest betenkelig med formannskapets vedtak er fortellingen om at troverdigheten til en digital folkeavstemming kanskje ikke blir god nok. "Når vi blir pålagt en folkeavstemning må vi sikre at den blir trygg," uttalte Høyres gruppeleder Norunn Tveiten Benestad til Fædrelandsvennen i kjølvannet av formannskapets møte. Dermed stemplet hun samtidig en digital folkeavstemming som utrygg, og fulgte til punkt og prikke argumentasjonen til sjefsredaktør Gunnar Stavrum i KRS. Så vel Høyres gruppeleder Benestad som sjefsredaktør Stavrum har således allerede underkjent tiltroen til den digitale folkeavstemmingen. Uansett hva valgdeltakelsen eller resultatet skulle vise. Og det to måneder før avstemmingen er fullført!


Tynnslitte nerver

Den betente sammenslåingsdebatten er altså langt fra over. Og fred og fordragelighet kan man i Sørlandets største by se langt etter. Ansvaret for det hviler først og fremst på de krefter som nå gjør sitt ytterste for å så tvil om valgmetoden, og dermed undergrave tilliten til resultatet. Det tyder på tynnslitte nerver blant tilhengerne av storkommunen, og reiser naturlige spørsmål om deres sanne demokratiske sinnelag.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page