top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Tonstad Vindpark, eid av fond i Luxembourg

KRONIKK 7/5 -21: Det er en økende tendens til at utenlandske fond, registrert i skatteparadis, eier norsk vindkraftverk. Den ferske rapporten «Vindkraftens skyggesider» fra Tax Justice Network – Norge viser at dette gjelder nesten halvparten av vindkraftverkene. I Agder gjelder det for Tonstad Vindpark AS.


foto: Tonstad Vindpark


av Øyvind Andresen., publisert 7/5 - 2021


Full kommersiell drift av Tonstad Vindpark startet 29. juli 2020. Det er Sør- Norges største vindkraftverk med 51 turbiner som ligger i heiområdet mellom Sirdal og Flekkefjord kommuner. Krafta blir solgt til Norsk Hydro gjennom en 25 års avtale.


Kraftverket er eid 80% av sveitsiske Susi Partners og 20% av franske Engie. Men bak Susi Partners er selskapet Susi Renewables 2 Sarl som er registrert i skatteparadiset Luxembourg slik det framgår av denne oversikten over eierstrukturene i Tonstad Vindpark i vedlegg til den overnevnte rapporten:

Figur: Tax Justice Network - Norge


Eierstrukturene bak utenlandseide vindkraftverk er ofte uoversiktlige. Luxembourg blir rangert som nummer seks av de landene som tilrettelegger for skatteomgåelse fra selskaper. LuxLeaks-skandalen fra 2014 ga et innblikk i hvordan skattemyndighetene i Luxembourg og konsulentselskaper som PwC sørget for at multinasjonale selskaper kunne redusere skatteregningen sin til nærmest null.


Mens kraftutbygging tidligere ble strengt regulert og underlagt særskilt beskatning til glede for fellesskapet, er «det grønne skiftet» prega av en fritt-fram holdning der lokalbefolkning og naturinteresser overkjøres, og der skatteinntektene uteblir eller er beskjedne.


I noen tilfeller, som med Tonstad Vindpark, betaler kraftverket noen millioner i eiendomsskatt inn i kommunekassene (Sirdal og Flekkefjord). Argument Agder har henvendt seg til administrasjonen i de berørte kommunene og får opplyst at Sirdal kommune regner med ca. 10 – 12 mill. kroner årlig i eiendomsskatt fra kraftverket, og Flekkefjord får kr 1 021 000 for 2020 og kr 1 670 000 for 2021.


I andre tilfeller betaler ikke en gang vindkraftverket eiendomsskatt til kommunen, som i tilfelle med Norsk Vind Egersund som også eies av fond i Luxembourg. I motsetning til vannkraft, er vindkraft helt åpent for oppkjøp av utenlandsk kapital. Og vindkraftverk kan selges videre til andre.

Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page