top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Søgne hadde bedre eldreomsorg før kommunesammenslåingen


Foto: Vidar Ertzeid

Av Bjørg Bjørsvik, publisert 2.9.2022


SYNSPUNKT: Søgne hadde uten tvil bedre eldreomsorg før sammenslåingen med Kristiansand. Søgne har fortsatt mange av de samme ansatte, som gjør så godt de kan ut fra de budsjettene de får. Den nye storkommunen bør legge frem hvordan de fordeler tilskuddet de får fra staten til eldreomsorg, og hvordan de fordeler midlene videre til institusjonene. Min påstand er at politikerne glemmer å ta utgangspunkt i hva behovet på sykehjem er, men legger opp eldreomsorgen etter fra hva de har fått avsatt i budsjettet.


De som bor på sykehjem i dag er svært syke og har flere sykdommer med stort pleiebehov. Et sykehjem er å regne som et B-sykehus. Da må det bevilges penger til bedre bemanning og sykepleiere. De som jobber på Søgne sykehjem gjør en kjempejobb ut fra de midlene de har fått tildelt.


Vi som er gamle ønsker å bo i Søgne livet ut og ikke bli flyttet om en må på et sykehjem. Dette handler om livskvalitet livet ut.
Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page