top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Salget av parkeringshuset

Kommentar 21.03.2024: Bystyrets vedtak om salg av parkeringshuset ved Kilden gir kjøperen betydelig markedsmakt i et område der det er naturlig for mange besøkende å benytte bil.Av Bernt H. Utne, publisert 21.03.2024


Bystyret vedtok salg

Så har bystyret vedtatt å selge det meget omtalte parkeringshuset på Odderøya. Som ingen av kulturinstitusjonene der ønsket å privatisere. De fryktet at en privat eier kunne tenkes å presse parkeringsgebyrene i høyden for å "maksimere den økonomiske gevinsten ved å benytte sin monopolsituasjon".


Bekvemt flertall

Kulturtoppenes bekymring fant ikke gehør i bystyret. Med støtte fra Pensjonistpartiet, Høyre, KrF, Sp, V, INP, Kons og Frp ble salget vedtatt med bekvemt flertall. Hvem kjøperen blir er uklart. Området er uten bussforbindelse. Men bystyret fant likevel ingen grunn til å stanse forslaget om salg av de eneste offentlige parkeringsplassene i området. Brukerne av kulturinstitusjonene er i realiteten avhengig av bil, og er derfor tvunget til å bruke nettopp dette parkeringshuset til betingelser som i fremtiden stort sett bestemmes av den kommende eieren.


Tre parkeringshus i kommunal eie

Flere spørsmål er her relevant. Kommunen eier tre parkeringshus i Kristiansand. Det er i tillegg til Kilden parkeringshus, som nå skal selges, Slottskvartalet og Gyldengården. I sentrum finnes det i umiddelbar nærhet av de kommunale parkeringshus en rekke andre private parkeringshus, som stort sett har noe høyere priser. Men som i motsetning til parkeringshuset ved Kilden alle konkurrerer med hverandre. Hvorfor Høyre under ordfører Bernanders ledelse her insisterer på å selge nettopp det eneste parkeringshuset som besøkende til Kilden, Knuden, Vest-Agder-museet og Kunstsiloen er tvunget til å benytte er ikke åpenbart. For hvis kommunen ønsket å selge seg ut av parkeringsvirksomheten kunne bystyret valgt å begynne med de andre kommunalt eide parkeringshus der konkurransen er reell. Det er den ikke for det aktuelle parkeringshuset på Odderøya.


Få begrensninger på bruk

Og da er neste naturlige spørsmål å stille: hvorfor velger man akkurat dette parkeringshuset? Angivelig skal det være fordi man mener at det er det enkleste å selge med høyest verdi. "Når vi selger for å redusere gjeld er målet å få mest mulig penger inn," hevdet Amalie Gunnufsen (H) overfor Fædrelandsvennen 13. mars, og forklarte at det var grunnen til at noen av begrensningene som administrasjonen hadde foreslått ble fjernet.


Hvem er kjøperen?

I følge Gunnufsen dreier dette seg altså om penger. Mest mulig penger inn i kommunekassen. Men er det bare penger det her dreier seg om. For hvem blir kjøperen? Er

det f. eks. Nicolai Tangen, eller en med tilknytning til ham og hans nettverk? Tangen og hans omgivelser har rikelig med kapital til å kjøpe parkeringshuset som i realiteten gir monopol på parkering i området. Og med de vilkår som følger for kjøper kan han skreddersy parkeringen til å passe for kultursiloens besøkende. Kanskje også på bekostning av besøkende til de andre kulturinstitusjonene i området. Det er i tilfelle konkurransevridende.


Påfallende av Høyre

Høyres hardkjør for salget av nettopp dette parkeringshuset ved Kilden er derfor påfallende. At kommunen må redusere gjeldsnivået er forståelig, og salg av kommunal eiendom som et ledd i gjeldsreduksjonen er derfor naturlig. Men hvis salget skulle resultere i at dette parkeringshuset for alle praktiske formål blir kontrollert av Nicolai Tangen og hans nettverk er det duket for ytterligere spørsmål. For vil det eventuelt gi Kunstsiloen særskilte fordeler på bekostning av de øvrige kulturinstitusjonene i området?


Politisk ideologi

Det strider i tilfelle med Høyres grunnleggende politiske ideologi om velsignelsen med den frie konkurranse på like vilkår for alle, og minner mer om privatisering for privatiseringens egen skyld. Da vil pikante spørsmål komme, enten ordfører Mathias Bernander liker det eller ikke. Det er spørsmål han og andre involverte i tilfelle bør ha gode svar på!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Commentaires


bottom of page