top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Roper om hjelp, men blir ikke hørt

Kronikk 07.12.2023: Det er mars 2022. Midt på dagen i et boligfelt på Søm i Kristiansand, dreper en mann sin kone og datter. En ni år gammel sønn står og ser på.

I oktober i år dreper en mann sin fraseparerte kone og datter. Denne gangen skjer det i et boligfelt i Vågsbygd.


Illustrasjon: "Skrik" av T. Vestaas

Av Randi Øverland, publisert 07.12.2023


Mediene skriver om sakene, men hva skjer videre?

Vi vet at den ene drapsmannen fikk en straff på 21 år i fengsel og den andre tok sitt eget liv.

Men hva skjer så? Hvordan hindre all volden og flere tragedier?


Oransje-fargen lyser opp rådhuset

Ser innbyggerne i Kristiansand at rådhuset lyser i oransje? Vet de at det er en markering for å minne oss på at nå er det viktig å gjøre alt jeg/vi kan for at det blir slutt på vold mot kvinner? Jeg tror ikke alle vet, og jeg tror det er viktig å minne hverandre om at vold mot kvinner er et stort folkehelseproblem og må bekjempes. Adriana Ruiz Parada fra Ap, satte gjennom en interpellasjon i bystyret, søkelyset på vold og overgrep mot kvinner. Dette var med på å «farge» rådhuset oransje fra 25. november til 10.desember. FN har anbefalt markeringer i hele 16-dager. Markeringer skjer over hele landet og ikke minst internasjonalt.


Fra 25.november til 10.desember

I 1993 vedtok FN en resolusjon om «Avskaffelse av vold mot kvinner» og i 1999 ble det besluttet at 25.november skulle være en «Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner». FN definerer vold mot kvinner som et hinder for å oppnå likestilling, utvikling, fred og kvinner/jenter sine menneskerettigheter!


25.november er valgt for å hedre de tre Mirabel-søstrene som brutalt ble drept i Den Dominikanske republikk 25.11.1981. Diktator Trujios hadde erklært at kirken og Mirabel-søstrene utgjorde en stor trussel mot styresmaktene i landet. Søstrene ble ikke lenge etter utsatt for en såkalt «bilulykke». Diktatoren ble veltet kort tid etterpå.


10.desember er valgt som sluttdato for den årlige oransje-kampanjen fordi «Verdenserklæringen om Menneskerettighetene» ble vedtatt denne datoen i 1948. FN mener «Orange days» skal gi håp om en «lysere framtid fri for vold mot kvinner og jenter». Dagene skal brukes til tiltak for å forebygge og eliminere vold mot kvinner!

FN har fulgt opp med nye resolusjoner flere ganger. Men utviklingen går feil vei!


Vold mot kvinner

Volden kan være fysisk, psykisk eller seksuell. En FN-rapport (kilde UN Women) viser at 35% av alle kvinner i verden vil bli utsatt for vold i løpet av livet. Det er gjennomsnittstall. I noen områder er 7 av 10 rammet. Vi vet at 50 % av de rammede er under 16 år – altså barn! Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem! Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Og dette er bare noen tall for å illustrere situasjonen.


I februar fikk justisminister Enger Mehl overlevert nye tall. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet en grundig rapport om vold og overgrep i Norge. Situasjonen er nedslående. Studien viser at det har vært en økning i alvorlig fysisk vold, partnervold og voldtekt fra forrige undersøkelse i 2014.

14 % av kvinnene i studien har opplevd voldtekt ved makt og tvang minst en gang. Hele en av fem har opplevd voldtekt med makt og tvang eller som sovevoldtekt. Tallene for menn er 3 %. Halvparten av de utsatte er under 18 år, og ca halvparten hadde opplevd mer enn en voldtekt. Overgriper var som regel kjent av offeret; ofte en partner, ekspartner eller venn.


NKVTS-forsker Helene Flood Aakvaag opplyser at nesten 40% ev deltakerne i studien oppga å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold. 40%!!! Alvorlig fysisk vold er definert som å bli stått med knyttneve eller hard gjenstand, sparket, tatt kvelertak på, banket opp, truet med våpen eller angrepet fysisk på annen måte.


Lokale tall

Ungdata 2022 i videregående skole i Kristiansand viser at 27% av jentene svarer at de mot sin vilje har blitt befølt på en seksuell måte. 13% sier de har blitt presset eller tvunget til samleie eller andre seksuelle handlinger.


Rådgiver i Kristiansand kommunen Hanne Kro Sørby uttalte at hun var rystet etter å ha lest resultatene av undersøkelsen. Kristiansand kommune har vedtatt en null-visjon for vold og seksuelle overgrep mot barn. Foreløpig har vi ikke sett noen evalueringer som viser forbedringsresultater!


I avisene har vi bare de siste tre månedene lest at i

september ble:

  • «19-åring i Kristiansand dømt til åtte års fengsel for voldtekt og grov vold mot ungdom»

oktober ble:

  • «mann pågrepet og siktet for voldtekt i Kristiansand. Mannen er tidligere domfelt er en rekke ganger»

  • «mann fra Sørlandet skal ha forgrepet seg på flere mindreårige asylsøkere»

  • «24-åring dømt til 10 års fengsel for overgrep og misbruk av flere kvinner i Kristiansand»

november:

  • «etterforsker mann i 30-årene for grove overgrep og vold mot sine egne barn»


Og slik kunne vi holdt på! Det er etter min mening nedrig – og en kan lure på hva det er som virkelig gjør at en del menn ser på kvinner som en «forbruksvare» og ikke som et likeverdig menneske og partner?


Planlagte tiltak i Norge

Justisministeren framhever at Regjeringen har satt ned et eget «Voldtektsutvalg» som utreder problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget skal finne ut hvordan personer utsatt for overgrep blir ivaretatt. Arbeidet skal resultere i en NOU innen mars neste år. Regjeringen arbeider også med forslag til «samtykkelov». I statsbudsjettet for 2024 har Regjeringen satset på ytterligere forebygging av vold i nære relasjoner. De vil bl.a. satse på å etablere tre seksjoner for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging.


Lokalt rundt om i Norge jobber mange tusen med tiltak for å forebygge og få ned tallene på overgrep og vold! Alt dette er viktig - og det haster. Men uansett så er det holdningene og handlingene våre, ansvaret vi har som enkeltmennesker i hverdagen, som er avgjørende.


Se på det oransje rådhuset og tenk på hva du/vi kan gjøre for å forebygge vold! Kanskje vi kan mobilisere mange lokalt til en større markering neste år?Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send tikl post@argumentagder.no
Kommentare


bottom of page