top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Rødt i Kristiansand – fra opposisjon til posisjon

8/12-20. INTERVJU: Argument Agder har stilt bystyrerepresentant Ellen Rudnes en del spørsmål angående Rødts politiske arbeid i bystyret i Kristiansand det siste året. Hun er fornøyd med det som er oppnådd i flertallskoalisjonen.


Ellen Rudnes og Kasper Bekkeli Espeland, Rødt


Av Øyvind Andresen, publisert 8/12-2020


Ved kommunevalget i 2019 gjorde Rødt i Kristiansand sitt beste valg noensinne. Partiet fikk for første gang inn to representanter, Ellen Rudnes og Kasper Bekkeli Espeland. (Espeland er Rødts førstekandidat til Stortingsvalget neste år.) Rødt i fylket gjorde også et godt valg og ble representert i fylkestinget, og partiet har fått plass i kommunestyrene i Arendal, Risør, Grimstad, Lyngdal, Flekkefjord og Farsund.


I Kristiansand er Rødt med i den brokete flertallskoalisjonen som nå styrer byen under ordfører Jan Oddvar Skislands (Ap) ledelse. Her har Rødt arbeidet lojalt uten å markere partiets særstandpunkter. Har Rødt klart å kombinere sin rolle i bystyret som ansvarlig samarbeidsparti med rollen som et systemkritisk parti ?


- En vitalisering av demokratiet

Ellen Rudnes skriver til oss på e-post:

«I tillegg til å ha fast representant i tre hovedutvalg (mot tidligere ett), samt at koalisjonen har ukentlige samarbeidsmøter, er muligheten vår til å påvirke langt større enn før. Det er vanskelig å endre en sak når den har kommet så langt som til bystyrebehandling. Vi er nå med på å behandle de fleste saker fra begynnelsen, og har derfor langt større mulighet til å påvirke saker som er til politisk behandling i kommunen, samt hvilke som skal settes opp på dagsorden.»


På spørsmål om hvilke enkeltsaker Rødt har fått gjennomslag for, skriver hun:

«Vi opplever at vi har bidratt til at flere saker har endt i favør med programmet vi gikk til valg på. Vi har nå sluttforhandlet budsjett for de neste fire årene. Også her er det et tydelig fokus på å redusere ulikhetene, klima, demokrati og åpenhet, samt styrking av bydelene.»


Vi spør om Rødt har vært for usynlige i mediene ? Hun svarer:

«Rødt har dessverre aldri hatt stor medieoppmerksomhet her i byen. Vi opplever ikke at mediedekningen har blitt redusert, men at det nå er mer fokus på oss som et parti som samarbeider og er i flertall».


Rudnes er fornøyd med at det er blitt skifte av ordfører og politisk styre i kommunen. Om samarbeidet i koalisjonen skriver hun:

«Vi opplever at på tross av forventet uenighet mellom partier som representerer et så bredt spekter, har vi også tydelige felles mål. Rødt har på noen områder høyere og mer ambisiøse mål en de andre, men det er langt igjen til vi kommer dit, og vi er enige med de andre om å komme nærmere disse. Når det er sagt kan nok alle ønske seg at forandringene kunne gå raskere, men innenfor en sterkt pressa kommuneøkonomi er vi fornøyd med at det er disse områdene som blir prioritert.»


Og hun legger til: «Tidligere har det vært langt større tradisjon for at de samarbeidende partiene stemte sammen i de fleste saker. I denne perioden blir langt flere saker avgjort av det reelle flertallet i bystyret. I alle saker som ikke er en del av plattformen stemmer partiene etter det programmet de gikk til valg på. Sånn sett opplever vi at det har skjedd en vitalisering av demokratiet.»


Nedleggelsen av Birkelid

Et omstridt spørsmål har vært nedleggelsen av voksenopplæringstilbudet for flyktninger på Birkelid i Songdalen, og overføring av aktiviteten mer sentralt i kommunen til Kongsgård på Lund. Her stemte Rødt for nedleggelse, til tross for at de har et eget punkt om «fortsatt drift på Birkelid» på facebooksida si der de skriver om sin støtte til budsjettet for 2020. Rudnes begrunner dette slik:

«Det er riktig at vi i budsjettet for 2020 la inn én million til videre drift på Birkelid. Det var ikke nok midler til en permanent videreføring av driften. Oppvekstsektoren har hatt store kutt over en lang periode, og driftes ennå med store underskudd. Administrasjonen mener at de forsvarlige kuttene nå ligger i endringer i skolestrukturen. Vi i Rødt deler ikke automatisk dette synet. En skole har stor betydning i et lokalmiljø, og konsekvenser utover de reint økonomiske bør belyses før en tar en avgjørelse. Det fikk vi i denne saken. Valget stod mellom å kutte i lovpålagte områder i oppvekst, eller å sikre desentralisert voksenopplæring. Kvaliteten på voksenopplæringen er ikke noe dårligere på Kongsgård. Vi valgte å prioritere kvalitet framfor lokalitet. Dette er selvfølgelig ikke en enkel avgjørelse, men en vi i bystyregruppa har jobbet mye med og står samlet om.»


Rødt vil ha folkeavstemning om kommunesammenslåingen

Det har vært stor motstand vest i kommunen mot tvangs-sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand. Facebook-gruppa «Vi vil ha Søgne kommune tilbake» har nå 3000 medlemmer og «Nok er nok. Vi vil ha Songdalen kommune tilbake» 1100 medlemmer. Rudnes skriver på vegne av bystyregruppa at de "er positive til en folkeavstemning rundt kommunesammenslåing i forbindelse med stortingsvalget".


Hun skriver videre: «Når det gjelder skolene i Songdalen har vi primært ønsket å følge opp avgjørelsene tatt av gamle Songdalen kommune. Når det nå viser seg vanskelig økonomisk vil ikke vår løsning bli å legge ned alle skoler i nedre del av Songdalen. I denne perioden vil vi derfor jobbe for å beholde skolen på Rosseland. Det betyr ikke at vi på lang sikt har konkludert med at en skole for fremtiden bør lokaliseres på Rosseland framfor Vollan."

Akson

Et omstridt spørsmål for Helse-Norge er innføringen av et felles journalsystem for kommunale helse- og omsorgstjenester, og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester. Prislappen på Akson er 22 milliarder. Motstanden mot prosjektet dreier seg ikke om målet om å gjøre de ulike delene av Helse-Norge i stand til å snakke sammen, men at prosjektet er for stort, og at regningen skal veltes over på kommunene. Rødt sentralt har gått imot prosjektet, særlig fordi det i sommer ble avdekket at konsulentbyrået PwC har hatt uheldige dobbeltroller sentralt i Direktoratet for e-helse, og tjent store penger på prosjektet, som vi har skrevet om tidligere i Argument Agder.


Mange kommuner i forskjellige deler av landet har trukket seg, men i Agder har alle kommunene undertegnet intensjonsavtaler. Det brukes aktivt i markedsføringa av det omstridte prosjektet. Vi er overrasket over at Rødt har støttet intensjonsavtalen i Kristiansand, selv om Rudnes har noen reservasjoner. Hun skriver:

«Under debatten har vi argumentert mot at dette skal organiseres som et AS og at det vurderes som en mulighet å ha driften på anbud. Vi har hevdet at dette er en offentlig oppgave, og burde koordineres og finansieres av staten. Akson er ennå under utarbeidelse, og det er ikke mulig å tilslutte seg Akson nå. Vi har imidlertid stemt for en intensjonsavtale som støtter målet om en felles journal, men varslet at vi ikke kommer til å stemme for med mindre dette blir en full offentlig løsning.»


Argument Agder vil i morgen kommentere Rødts arbeid i kommunestyret med utgangspunkt i dette intervjuet.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page