top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Pensjonistpartiet vil gi bort kunstsiloen

Kronikk 08.02.2022: Pensjonistpartiet fremmer her et spenstig forslag om å gi bort kunstsiloen til AKO Kunststiftelse. Dermed ønsker partiet å kvitte seg med den økonomiske belastning partiet mener vil redusere kommunens evne til å løse lovpålagte oppgaver i fremtiden.


Illustrasjon: Argument Agder


Av Jørgen Pettersen, fast representant oppvekst og varamedlem til bystyret (revitalisert PP)

Svein-Harald Mosvold Knutsen, medlem av bystyret (revitalisert PP)

Publisert 08.02.2022


Betent politisk sak

Kristiansands mest betente politiske sak de siste årene er trolig Kunstsilo. Kunstsilo, og ikke minst bruken av offentlige midler, engasjerer og har skapt et polarisert samfunn i byen. Noen elsker prosjektet og tror kunstinteresserte fra hele verden vil komme til sørlandsbyen. På den andre siden har man enkelte som ikke tror det vil komme mer en 20-30 daglige gjester. Det som er helt sikkert, og som ikke kan bestrides, Kunstsilo koster samfunnets skattebetalere mange, mange hundre millioner kroner for å huse en stor privat kunstsamling.


Investering

I oktober 2021 ble det kjent at investeringsoverslaget måtte økes til 710 millioner. Det bemerkes at magasiner til oppbevaring av kunsten, som tidligere var inne, nå er ute av investeringsbudsjettet. I tillegg er det åpenbare spørsmål moms og toll på import av kunstverk i utlandet. Det er mye om tyder på at kostnadssprekken blir mye større. P.t. så legges det opp til at offentlige/stiftelser opprettet av offentlige skal bidra med tett på 400 millioner, et tall som trolig vil vokse ytterligere.


Drift

Driften av Kunstsilo vil også gjøre et kraftig innhugg i offentlige budsjetter. Etter få år er det forventet årlige kostnader på ca 60 millioner, hvorav ca 25 millioner er knyttet til lønn. I nevnte kostnader er avskrivning og magasinleie ikke tatt med. SKMU har allerede ytret ønske om at den statlige støtten i fremtiden skal økes til 40 millioner per år. For alle praktiske formål betyr dette at offentlige tilskudd i fremtiden vil være 35-70 millioner per år, i et evigvarende (!!) perspektiv. Tallene er beregnet basert på svært friske inntektsforutsetninger knyttet til bla besøkstall.

Som følge av at kommunestyret i Kristiansand ikke gikk inn for opptrapping av offentlige midler til SKMU for 2022 (året før Kunstsilo forventes å stå ferdig, med andre ord opptrapping minst et år før tidligere planlagt), så vet vi at SKMU nylig kom med en pressmelding at de måtte si opp ansatte og stenge pga dårlig økonomi.

Offentlige tilskudd til Kunstsilo vil være på mange titalls millioner per år, i et evigvarende perspektiv, noe som med andre ord tilsier at Kunstsilo få år etter oppstart vil ha blitt tilført nærmere 1 milliard offentlige kroner.


Prioritering av oppgaver

Hovedspørsmålet som vi i PP står igjen med er; Er det slik folk flest ønsker at våre felles midler skal anvendes, eller bør primæroppgaver innenfor oppvekst, helse, eldre dekkes først?

Kristiansand har i dag en rekke lovpålagte oppgaver som ikke har blitt ivaretatt på en god måte. For et par dager siden kunne vi lese at skolene ikke har penger til skolebøker. Vi har også sett eksempler på at skolene ikke har penger til fornyelse av pulter og annet inventar, det mangler også penger til leker til uteområdet. Fotballbaner mangler kunstgress, og baner blir ikke brøytet. Sykehus/hjem sliter med vedlikehold og fornyelse. Bydelene får ikke tilstrekkelige midler. Mange av kommunens eldre får ikke en verdig alderdom. Og ikke minst – Kristiansand har en altfor stor andel fattige. Mye mer kan nevnes. Men bør ikke lovpålagte oppgaver prioriteres før et museum som Kunstsilo?

PP mener det ikke er felleskapets oppgave å holde liv i et museum som i all hovedsak skal vise ut en privat samling av kunst. Vi vet også at det skal vises ut kunst som ikke tilhører AKO kunststiftelse, men AKO sine kunstverker er åpenbart grunnen for at Kunstsilo realiseres. Det innebærer bruk av mange hundre millioner av felleskapets midler, noe som også er grunnen til et heftig ordskifte i kommunen.


Forslag til løsning

PP fattet nylig flere resolusjoner, bla om Kunstsilo. PP ønsker at Kristiansand kommune og andre offentlige instanser stopper mens «leken er god». De beløp som allerede er bevilget betraktes som en gave ved at Kunstsiloen gis bort vederlagsfritt fra SKMU til AKO-kunststiftelse.

PP er klar over at Kunstsilo eies av stiftelsen SKMU, og at kommunen dermed ikke har rett til å kreve at Kunstsilo gis bort. Men vi i PP vil fremover jobbe aktivt med å søke støtte inn mot andre gruppering for å få saken opp til politisk behandling. Det vil da bli foreslått at det rettes en sterk anmodning til styret i SKMU om at Kunstsilo gis vederlagsfritt til AKO-Kunststiftelse. En slik løsning vil bety at AKO-Kunststiftelse overtar eierskap og selvsagt da også fremtidige forpliktelser/kostnader knyttet til drift/vedlikehold av Kunstsilo-prosjektet. En slik løsning vil også innbefatte at et svært «kilent» politisk problem knyttet til opptrapping av driftsmidler til Kunstsilo vil være eliminert.

PP mener at en slik løsning er det beste for Kristiansand for et omstridt og svært uvisst prosjekt, og en slik løsning vil også være en solid gave tilbake til AKO-Kunststiftelse. Viktigst fra PP sin side er likevel at evigvarende offentlige tilskudd til SKMU knyttet til Kunstsilo og dennes innhold ikke dekkes fremover av offentlige midler.


Fokus på kjerneoppgaver

PP vil ha fokus på kjerneoppgavene; barn, familie og pensjonist. Vi vil ha fokus på oppgaver innen oppvekst, helse og mestring, og vi vil ha funksjoner der hvor folk bor. Vi ønsker ikke at slik kjerneoppgaver skal forringes med slikt sløseri som det nå legges opp til for Kunstsilo.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post.argumentaagder.noComments


bottom of page