top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Påtvunget prosess

Synspunkt 17.10.2022: Fædrelandsvennens lederartikkel fredag 14. oktober mener staten har påtvunget Kristiansand kommune en urimelig prosess. Det er derimot staten som har påtvunget Søgne og Songdalen en urimelig prosess mener artikkelforfatteren, som hevder at Fædrelandsvennen er ribbet for troverdighet ved sin kampanjejournalistikk mot oppsplitting.


Illustrasjon: T. Vestaas Ribbet for troverdighet

Av Vidar Ertzeid, publisert 17.10.2022


Fædrelandsvennens lederartikkel 14. oktober er interessant lesning. I artikkelen lister avisen opp alle problemene som vil kunne komme med en oppsplitting av storkommunen, og viser til at det i statsbudsjettet for 2023 ikke er avsatt tilstrekkelig midler til å betale kostnadene ved en reversering av tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner. Lederartikkelen uttrykker frykt for at berørte kommuner, altså Kristiansand, og Søgne og Songdalen om de skal gjenopprettes som egne kommuner, kan stå foran en stor økonomisk baksmell. Det mener avisen er "en svært urimelig konsekvens av en prosess som staten har påtvunget Kristiansand kommune."


Det er staten, ved Fylkesmannens uryddige saksbehandling, som mot innbyggernes vilje påtvang Søgne og Songdalen sammenslåing med Kristiansand.

Lederartikkelen avslører at avisen neppe har forstått realitetene i saken. For det første er det ikke staten som har påtvunget Kristiansand kommune noe som helst. Det er staten, ved Fylkesmannens uryddige saksbehandling, som mot innbyggernes vilje påtvang Søgne og Songdalen sammenslåing med Kristiansand.


For det andre dreier det omtalte statsbudsjettet seg om neste år, altså 2023. Neste år vil det uansett bare påløpe minimale kostnader for oppsplittingen av de tvangssammenslåtte kommuner og fylker. De 200 millioner som nevnes i lederartikkelen vil derfor trolig dekke de påløpte kostnader i 2023. Og hvis ikke, er det i ifølge både statssekretær Ole Gustav Narud og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik rom for tilleggsbevilgninger i 2024. Først da kommer hovedkostnadene, og det statsbudsjettet foreligger ennå ikke. Heller ingen søknader med nødvendige og nøkterne kostnader foreligger.


Vi skal se på nøkterne løsninger innenfor aktuelle områder og få dekket nødvendige kostnader som følge av oppløsningen.

I denne sammenheng kan det være nyttig å minne om følgende nylige uttalelser:

  • 13.10 kl 12.00-13.30: Webinar i regi av Lokalsamfunnsforeningen der «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» deltok med forhåndsinnsendte spørsmål. Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Ole Gustav Narud, uttalte at «Regjeringen vil dekke alle nødvendige og nøkterne kostnader ved en kommunedeling".

  • 13.10 kl 21.30: Debatten NRK 1: Statsråd Sigbjørn Gjelsvik uttalte: "En rekke av kommunesammenslåingene ble gjennomført med tvang og nå skal vi (regjeringen) rydde opp. Vi skal se på nøkterne løsninger innenfor aktuelle områder og få dekket nødvendige kostnader som følge av oppløsningen.»

Vi som ønsker Søgne Kommune tilbake velger å forholde oss til de lovnader som regjeringen har gitt både før og etter valget, og som gjentatte ganger er bekreftet fra ansvarlig hold. Fædrelandsvennens svartmaling av kostnadene ved en eventuell oppsplitting er derfor ren villedning, og en bekreftelse på at avisen i denne saken driver reinspikka kampanjejournalistikk.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noコメント


bottom of page