top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Svar til Erik Spieler

Synspunkt 10.02.2023: Seks tidligere ordførere og varaordførere i gamle Søgne kommune er ikke uroet over at de beskrives som spåkoner. Det som derimot burde uroe tilhengerne av storkommunen er forfatternes forankring i Søgnes folkesjel.


Illustrasjon: Sol i lett skydekke, foto Vidar Ertzeid

Av Åse R. Severinsen Ordfører 2011-2015

Egel Terkelsen Varaordfører 2015-2019

Arild Berge Varaordfører 2007-2011

Anne Berit Andersen Ordfører 1992-2001

Helge Andresen Varaordfører 2011-2015

Publisert 10.02.2023


Erik Spielers kommer i et innlegg i Fædrelandsvennen 8. februar med diverse utsagn og påstander til det vi ordførere/varaordførere fremførte i et brev til bystyrets medlemmer i Kristiansand . Et brev som forøvrig via postmottaket i Kristiansand kommune ikke kom frem til bystyrerepresentantene.

Så er vi selvsagt av den oppfatning at det neppe er noen som eier den hele og fulle sannhet i denne omstridte saken. Det kan bare virke slik.


Spieler hevder at de har fått mange henvendelser fra folk som er livredde for en reversering! Så ille er det ikke for de mange som av hele sitt hjerte ønsker Søgne tilbake som egen kommune. En kommune som har alle forutsetninger til å bli en av landsdelen beste kommuner, slik den var før tvangssammenslåingen. Hvorfor skal ikke det kunne være mulig? Kan noen komme med en god forklaring for at dette ikke skal være fullt mulig?


Vi er realister og har ingen forestillinger om en Søgne kommune som en ‘’mønsterkommune der alt vokser inn i himmelen’’, som den godeste Spieler mener vi har en forestilling om.


Saken angår Søgnefolk og Songdøler og om vi skal få tilbake det som urettmessig ble tatt fra oss og som vi har mistet.

Vi vil derimot være med og støtte en oppbygging av en solid, god kommune til innbyggernes beste. Og selvsagt må vi prioritere slik tilfellet var i gamle Søgne kommune. Det har vi som tidligere toppolitikere vært med på i Søgne i flere 10-år.

I tillegg er vi ikke overvettes imponert over økonomistyringen i storkommunen Kristiansand, og den store gjelda de har pådradd seg og vil pådra seg i fremtiden. Det ønsker vi ikke å være med på å betale.


Vi er også sikre på, Spieler, at vi vil kunne ansette flotte og godt kvalifiserte medarbeidere i en ny Søgne kommune. Rekruttering til stillinger i Søgne kommune har aldri vært et problem. Og at nye ansatte vil kunne levere minst like gode tjenester til innbyggerne som før sammenslåingen er vi overbevist om. Dette ikke minst sammenliknet med tjenesteleveransen i den nye storkommunen. Det skulle da bare mangle.


Og så er det er ting innbyggere flest i Søgne er opptatt av:

Nærhetsprinsippet! At de har nærhet til sykehjem, hjemmesykepleie, lege osv osv. Det å ha rimelig kort avstand til de tiltak, tjenester, service etc som en kommune tilbyr, er av utrolig stor betydning. Det er vi overbevist om at vi kan få bedre til i en ny Søgne kommune med 12000 Innbyggere.

Hva fisjonen vil koste har vi ikke materiell til å bedømme. Men vi må forholde oss til det regjeringen lover. Vi har selvsagt ingen formening ut over dette faktum.


At innbyggerne i gamle Kristiansand ikke skal få anledning til å delta i en folkeavstemming mener vi er det eneste riktige. Saken angår Søgnefolk og Songdøler og om vi skal få tilbake det som urettmessig ble tatt fra oss og som vi har mistet. Og hvem har de siste ca 20-25 årene ønsket at Kristiansand skal, etter norske forhold få status som storby?


Til slutt insinuerer Spieler at vi er spåkoner. Påstanden tar vi med knusende ro.

Det som derimot burde uroe Spieler med hans argumenter for storkommunen, er vår solide forankring i folkesjela i Søgne.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Opmerkingen


bottom of page