top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ny havnedirektør

Kommentar 08.11.2022: Kristiansand får nå sin første havnedirektør på mange år med relevant transportfaglig bakgrunn. Det er utvilsomt en fordel. Men havna er også involvert i eiendomsutvikling med risikopotensiale. Den nye havnedirektøren vil i tillegg til havnedriften få nok å bryne seg på med omstridt havneflytting og fullføring av havnas eiendomsprosjekter.


Kristiansands nye havnedirektør Atle Kristian Johannesen, foto Linkedin

Av Bernt H. Utne, publisert 08.11.2022


Atle Kristian Johannesen (50) har takket ja til å bli ny havnedirektør i Kristiansand. Han får en krevende oppgave. Havna har en meget sentral funksjon i næringslivet på Sølandet, og byen ble for snart 400 år siden grunnlagt nettopp på grunn av sin havn. Som siden den gang har ligget der den nå ligger. Altså i Vesterhavna.


Johannesen overtar ansvaret for driften av ei havn som opp gjennom de siste tiår har vært i hardt vær. Det spisset seg først til ved den omstridte konflikten mellom nykommeren Fjord Line og den gamle traveren Color line. Fjord Line ønsket en bit av den lukrative sommertrafikken mellom fergehavnene i Hitshals og Kristiansand. Det likte Color Line dårlig, og krevde av konkurransehensyn helårsdrifts også for Fjord Line. Kristiansand havn ga etter for Color Lines krav og krevde helårsdrift av Fjor Line. Saken endte i rettsapparatet. Som havna tapte. Det ble en saftig smekk på fingrene til daværende havnedirektør Stein E. Haartveit.


Et godt halvår senere var det slutt for Haartveit, og nåværende havnedirektør Halvard Aglen overtok roret i havna fra sommeren 2012. Men uroen og vanskene for havna var ikke over. Bystyret hadde med bakgrunn i tidligere havneplan etter årtusenskiftet vedtatt at containerhavna skulle ligge i det såkalte KMV-området vest for fergeleiet. Kort etter Aglens tiltredelse ble disse planene endret, og bystyret vedtok enstemmig å sette i gang arbeidet med en ny reguleringsplan for Kongsgård-Vige med sikte på flytting av cointainerhavna dit. Dette førte til protestaksjoner fra beboere langs Topdalsfjorden. Området er preget av tett bosetting på begge sider av fjorden, og lokalbefolkningen fryktet negative følger fra støy fra havnevirksomheten. I tillegg kom mulige følger for det marine liv i terskelfjorden o.a. Aglen la i 2015 frem en ny havneplan som spådde en stor årlig vekst i containertrafikken over havna. Denne spådommen om volumvekst ble da brukt som begrunnelse for behovet for ny containerhavn i Kongsgård-Vigeområdet. Den forutsatte veksten har uteblitt, og containervolumet over Kristiansand havn har i dag stagnert på samme nivå som i 2013.


Halvard Aglen har i tillegg forvaltet de såkalte havneeiendommene. Det er eiendommer som er øremerket for havnerelatert virksomhet. Kristiansand havn er et kommunalt foretak, og således ikke en selvstendig juridisk enhet. Formell eier av havneeiendommene er derfor Kristiansand kommune. Ved avviklingen av havnevirksomheten på Silokaia ble de ledige arealene lagt ut for eiendomsutvikling. Fortjenesten fra eiendomsutviklingen skulle i sin helhet gå til utbygging av ny havn i Kongsgård-Vige. Eiendomsutviklingen i den såkalte Kanalbyen har vært et offentlig-privat samarbeid med delvis privat finansiering. Det har hindret full offentlig innsikt i eiendomsprosjektet. I det politiske miljø er meningene om dette delte, og selv om Aglen hele tiden har hatt havnestyret og bystyrets flertall på sin side er planene hans omstridte.


Det er således et politisk "vepsebol" Atle Kristian Johannesen nå engasjerer seg i. Han er nå daglig leder i Stavangerfirmaet JAS Projects Norway AS, et heleid firma i konsernet Scandinavian Shipping and Logistics Holding med sete i Oslo. Spedisjonsfirmaet Greenport Services med virksomhet i containerhavnene i Kristiansand, Drammen, Moss og Larvik er heleide selskaper under JAS Projects AS. Jahannesen har derfor solid transportfaglig bransjeerfaring, og meget god innsikt i havnedriften sett fra brukersiden. Om han har tilsvarende god innsikt i eiendomsutvikling for å videreføre Kanalbyprosjektet er imidlertid et åpent spørsmål. Men det har lite med havnedrift å gjøre, og kan derfor ivaretas av andre.


Verken Halvard Aglen eller Stein E. Haartveit hadde relevant maritim eller transportfaglig bakgrunn før de overtok ledelsen av byens havnevirksomhet. Men nå får altså Kristiansand sin første havnedirektør på mange år med relevant faglig innsikt. Han har således et utmerket grunnlag for å lose organisasjonen trygt gjennom de urolige farvann som nå uvegerlig ligger fremfor havna. Og for å sitere et eldgammelt sjømannsordtak: "En ting er sjøkart at forstå, et annet skip at føre." At Atle Kristian Johannesen forstår sjøkartet for havnedrift er hevet over enhver tvil. Men om han klarer å føre havneskuta trygt videre gjennom de politiske stormer som uvegerlig vil komme gjenstår å se.


Vi ønsker Kristiansands nye havnedirektør, Atle Kristian Johannesen, lykke til med sin nye og viktige gjerning!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noYorumlar


bottom of page