top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ny definisjon av et ran.

Kommentar 18.01.2023: Endringen i skatteleggingen av energiverkene er nærmest et ran fra kommunene mener varaordfører i Agder Fylkeskommune, Bjørn Robstad. Det er i tilfelle et merkelig ran mener forfatteren, som undres over om han er ranet for sin forstand!


Illustrasjon: T. Vestaas

Aage P. Danielsen, publisert 18.01.2023


Jeg har alltid trodd at et ran innebar at man ble fratatt noe man hadde. Nå er jeg blitt i tvil. Kanskje kan noen ha ranet min forstand?


Den nåværende varaordføreren i Agder fylkeskommune, Bjørn Robstad, har kanskje forstanden intakt. Men endringen i skattleggingen av energiverkene er nærmest et ran fra kommunene mener han. Og verre enn det; gjerningsmannen er kjent. Det er en av de andre eierne av energiverket; Staten. Staten raner dermed også seg selv.


Den største taperen er raneren selv; staten Norge

Selve gjerningen har skjedd i årevis, og har vært bifalt av Robstads eget parti KrF, helt til i år. Da ble satsen for grunnrenteskatt økt fra 37 % til 45 %. Et ran kan derfor i KrF terminologi nå defineres til ikke å være tilfelle når skatten er 37 %, men gjelder når satsen økes til 45 %.

Det innebærer nødvendigvis ikke at kommunen som eier vil få mindre overskudd etter skatt enn de har hatt tidligere. Snarere tvert imot; alt tyder på at de vil få mer i årene som kommer.


Det underlige med dette ranet stopper ikke med det. Den største taperen er raneren selv; staten Norge. De eier mer av vannkraftressursene enn kommunene. Ifølge Statkraft eier de ca. 63 TwH, mens kommuner og fylker eier 58 TwH. Robstad mener i fullt alvor at man bør vurdere å selge seg ut, og Kristiansands ordfører har vært inne på samme tanke. Det er i tilfelle basert på et merkelig regnestykke der i alle fall min forstand ikke strekker til.


Det er samtidig riktig at nye regler i tillegg til økt grunnrente legger en ny avgift på månedlige gjennomsnittlige salgspriser som overstiger 70 øre/KwH. Sammen med økt grunnrenteskatt innebærer det at eierne sitter igjen med lite etter skatt når prisen overstiger dette.

Realiteten er likevel den at slike priser i perioden fra 2012 til 2021 foreløpig bare har vært oppnådd ett år for det tidligere Agder Energi; året 2021, og det ga en gjennomsnittspris på 76 øre pr KwH, og et overskudd etter skatt på i underkant av 2 milliarder, selv om skatter utgjorde ca. 58 %. For de øvrige årene utgjorde prisnivåjustert resultat etter skatt i gjennomsnitt i underkant av 800 millioner kroner årlig.


Det er derfor et merkelig ran som har funnet sted. Det rare er at alle er blitt ranet.

Det er derfor et merkelig ran som har funnet sted. Det rare er at alle er blitt ranet.

Jeg er blitt «ranet». Selv med 70 øre pr KWh og redusert forbruk og støtte, er mine årlige kostnader blitt tredoblet. Bedrifter vil hevde at de er ranet for mye mer enn meg. Kommunene er visstnok blitt ranet mener Robstad, men de sitter likevel igjen med langt mer enn de tidligere år har fått.


Hva med Staten Norge? De er både blitt ranet, og er utpekt som raneren. Men de vil sikkert hevde at nettoregnestykket går i 0; de taper som eier, og de subsidierer oss forbrukere, samtidig som de dekker dette (og mer til?) med økt skatt og avgift. Imens tjener konsulenter og professorer gode penger på utredninger som fullt og helt hviler på egne forutsetninger. En av disse er at de benytter spotpris på alt unntatt av konsesjonskraft, mens realiteten er at energiverkene får nye regler der også andre langsiktige avtaler vil begrense grunnrentebeskatningen sammen med nye fradragsmuligheter for nyinvesteringer. I tillegg ser konsulentene bort fra at mange verk har inngått prissikringsavtaler.


Forutsetningen innebærer derfor at professor Mersland mener at eierne har tapt 40 % av sine verdier, mens Kommunenes Landsforbund sin konsulent er noe mer beskjeden; de mener et fall i utbyttekapasitet vil utgjøre fra 25 til 30 %. I forhold til hva, spør jeg?


Det som er sikkert, er at skulle framtidige priser bli lave, slik de har vært, så blir både resten av oss og vi andre rikere enn vi er nå. Men det betyr kanskje ikke noe for kommunene?Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page