top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ny avis i Kristiansand

Kommentar 23.05.2023: På selveste 17. mai, foran Wergelandstatuen midt i byens sentrale park, kunne sjefsredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, stolt kunngjøre at Kristiansand får en ny avis. Det blir en ren digital nettavis, og han skal selv være sjefsredaktør. I alle fall for en overgangsperiode.


Illustrasjon: Redaktørens uavhengighet av T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 23.05.2023


Reaksjonene har utelukkende vært positive. Det er forståelig tatt i betraktning av at Kristiansand i mange år bare har hatt en avis, Fædrelandsvennen. Den har fått etablere seg som en monopolavis, og har lenge sett på seg selv som den selvfølgelige representant for den fjerde statsmakt.

Slike monopolbedrifter kan over tid utvikle uvaner. De kan for eksempel begynne å tro at de er noe, og at de ansatte er de eneste som forvalter klokskapen. Og enda verre; de kan begynne å tro at det er en selvfølge. Men det er det ikke. For slike holdninger kan fort oppleves som et problem for lokalsamfunnet, og en utfordring for bedriftene selv.


Økonomisk resultat for mediebedriften er det viktigste, og da må man ikke trakke på for mange ømme tær tilhørende abonnenter, annonsører og ikke minst lokalsamfunnets politiske, økonomiske og administrative elite.

Fædrelandsvennen er intet unntak. Nedturen har vart over mange år. Som detaljert beskrevet sommeren 2020, i en serie på seks artikler i Argument Agder av tidligere journalist Einar Guldvog Staalesen og tidligere revisor Aage P. Danielsen, har mediehuset Fædrelandsvennen over en tiårsperiode blitt tappet for nærmere 180 millioner kroner. Det tilsvarer hele egenkapitalen til avisen før den ble en del av Schibsted-konsernet. I dag eier Fædrelandsvennen ingen ting. Egenkapitalen ligger hos eierne, og driftskapitalen utgjøres i realiteten av abonnentenes forskuddsbetaling for ikke leverte avisutgaver. I tillegg kommer annonseinntektene, men de faktureres etterskuddsvis.


Fædrelandsvennen er altså helt avhengig av sine eiere, og det er eierne som utnevner avisens styre. Selv om den redaksjonelle frihet skal sikre et uavhengig innhold, er det styret som ansetter redaktører, og det er styret som avsetter dem. Slik er det bare i dagens medieverden hvor mediebedriftene betraktes gjennom bedriftsøkonomiske øyne. Økonomisk resultat for mediebedriften er det viktigste, og da må man ikke trakke på for mange ømme tær tilhørende abonnenter, annonsører og ikke minst lokalsamfunnets politiske, økonomiske og administrative elite. Forsiktighet i den redaksjonelle linje er altså påkrevet. Det har preget Fædrelandsvennen, og er nok også noe av årsaken til det medievakuum som ga FB-siden Sørlandsnyhetene betydelig innflytelse ved forrige bystyrevalg.


Den må derfor som utfordrer til monopolavisen være skarpere i kommentaren, mindre moraliserende og langt mer maktkritisk.

Og disse bedriftsøkonomiske realiteter må nok også sjefsredaktør Gunnar Stavrum og hans nye avis KRS forholde seg til. Selv om ambisjonene er betydelige slik de fremlegges i videoen er det langt til Henrik Wergelands uselviske og samfunnsrefsende livssyn. Wergeland tilbrakte for øvrig mange, lange dager i retten, anmeldt av hårsåre fiender av ham og hans familie. Så når Stavrum bruker Wergeland som forbilde har han altså noe å strekke seg etter. Det kan bli krevende.


Skal nysatsingen lykkes må Stavrum unngå at hans nye avis blir for lik Fædrelandsvennen. For hvem vil da ha kopien hvis man til samme pris heller kan få originalen, altså Fædrelandsvennen? Den må derfor som utfordrer til monopolavisen være skarpere i kommentaren, mindre moraliserende og langt mer maktkritisk. Det vil utfordre de førende kretser i lokalsamfunnet, hvor enn de måtte befinne seg. Men noe annet valg har Gunnar Stavrum ikke. I alle fall ikke hvis han skal leve opp til forbildet sitt, Henrik Wergeland. Og slettes ikke hvis han skal lykkes med sitt modige og viktige initiativ.


Argument Agder ønsker Gunnar Stavrum og hans nye avis KRS lykke til. Vi håper han og teamet hans klarer å lage en avis som kan fylle det medievakuum som åpenbart finnes i Kristiansand. Byen trenger det. I mellomtiden fortsetter vi vårt virke som før. Så får vi se hvordan medielandskapet på Sørlandet etter hvert utvikler seg.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentaagder.noComments


bottom of page