top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Nullskatteyter – betyr det virkelig det som navnet tilsier?

Synspunkt 21.10.2022: Mange "nullskatteytere" gir i virkeligheten betydelige bidrag til felleskapet. Begrepet "nullskatteyter" er derfor feilaktig, og ryktet disse får gjennom offentliggjøring av skattelistene er derfor urettferdig mener gründer og velstående bedriftseier Einar Øgrey Brandsdal.


Einar Øgrey Brandsdal

Av Einar Øgrey Brandsdal, eier av Brandsdal Group, publisert 21.10.2022


Misvisende

Etter at Røkke forlot Norge, begynner sinnet og raseriet blant venstresiden i norsk politikk å oppstå på nytt. Retorikken som: «Nå forlater de landet uten å ville bidra». «Nå blir de rike nullskatteytere» osv.

Et av de mest misvisende ord som benyttes i Norge mener jeg er ordet nullskatteyter. For den som ikke har økonomisk forståelse vil jo umiddelbart tenke at dette er snyltere. I vertfall hvis det er en antatt rik person som står på skattelistene med 0 kroner i skattbar inntekt.

Men er det virkelig slik at en «rik person» som står oppført med null kroner i skatt på skattelistene IKKE bidrar til felleskapet? NEI med store bokstaver skriver jeg.


Offentlige skattelister bidrar til misforståelser

For når jeg leser kommentarer rundt på sosiale medier de siste dagene, så kommer det tydelig frem av mange ikke helt forstår hvordan Staten får sine inntekter. Oppegående og skolerte mennesker, som er overbevist om at dersom man ikke betaler skatt i form av personskatt, så er man en som person som sniker seg unna.

Dette er bare ikke sant, og det plager meg veldig hvor kunnskapsløse mange er i økonomi og som uttaler seg som orakler i medier. Så hvorfor denne misforståelsen?

Jeg mener ordet nullskatteyter er det misvisende ordet som skaper så mye unødvendig støy.

Et ord som bidrar til misforståelser og raseri. Og dette ordet eller begrepet er oppstått etter at skattelistene legges ut av media Norge hvert eneste år. Kommer tilbake til det.


Skatter i Norge

I 2022 budsjetteres det med følgende inntekter til Norge / felleskapet på de 3 største postene.

Skatt på formue og inntekt: 313,9 milliarder.

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift: 380,5 milliarder

Merverdiavgift / Moms 360,5 milliarder.

Hvor mye personskatten utgjør av det totale budsjettet har jeg ikke klart å finne ut helt nøyaktig da jeg er usikker på om den posten som heter Skatt på formue og inntekt også inneholder selskapskatt eller ikke. Men det er nok neppe mer en maks 20 %. Så det betyr at 80 % av inntektene eller mer som går til Statsbudsjettet/Felleskapet kommer fra andre skatter og avgifter.


Nullskatteytere bidrar også til felleskapet

Mange av disse inntektene er det investorer og gründere som står bak. For ingen som er lønnsmottakere er med å betale arbeidsgiveravgift eller selskapskatt.

Disse inntektene til staten er dessverre ikke hensyntatt til skattelistene vi i dag leser årlig.

Så jeg har lyst til å lage et eksempel som kanskje er med å illustrere litt mer hvordan en nullskatteyter bidrar til felleskapet uten at man ser dette på skattelisten.

Eksempel:

Ole Hansen er medeier med 50 % eierskap i selskapet «Skobutikken AS» sammen med en kompis. Han har i dag ingen formue, men har bygget opp et selskap stein for stein og er fortsatt i etableringsfasen for å bygge opp drømmen sin med sin kompanjong. La oss leke med at selskapet omsatte for 100 millioner i fjor og hadde et resultat på 10 millioner før skatt.

Det betyr at selskapet må bidra med 2,2 millioner i skatt til felleskapet (22% selskapskatt). I dette tilfellet vil Ole Hansen sin andel utgjøre halvparten, som da er 1,1 millioner.

I tillegg har selskapet en rekke ansatte. Selskapet har i dette eksemplet 10 millioner i lønnsutgifter, og holder til i Oslo. I det tilfelle så må selskapet bidra med 1,41 millioner kroner i arb.giveravgift. 14,1% er den på i dag. Det betyr at for Ole Hansen sin andel så utgjør den 705.000 kroner.

Som jeg nevnte innledningsvis så er Ole Hansen og hans partner med i å bygge opp selskapet og Ole Hansen velger derfor fortsatt å ikke ta ut lønn til seg selv for å gjøre selskapet solid. Fordi han har spart mye av sin tidligere lønn, og hans kone jobber, klarer de seg til det nødvendige.

I tillegg til det har Ole Hansen gjeld på huset og har derfor ikke fått tid til å bygge seg opp en formue som det skal betales formueskatt av.

Det betyr at Ole Hansen på skattelistene vil fremstå med 0 kroner i lønn og 0 kroner i skattbar inntekt. En såkalt nullskatteyter.


Feilaktig bilde

Men så her kommer utfordringen. La oss si at vi har masse snakkesalige naboer og ikke minst media som ser på på resultatene til Skobutikken AS. De ser jo at Ole Hansen og hans partner klarte et overskudd i fjor på hele 10 millioner kroner og så er han nullskatteyter. Hvordan er det mulig? Og så begynner irritasjonen, baksnakkingen, hvisking, tiskingen og murringen i kulissene. Ryktet om at Ole Hansen ikke vil være med å bidra til felleskapet og vil betale skatt er blitt til stor irritasjon. Men har de rett?

Det er riktig i dette tilfelle at han IKKE betaler personskatt, men det betyr jo ikke at han ikke er med å bidra til felleskapet. Og det er her misforståelsen oppstår.

Ryktet om at Ole Hansen er en nullskatteyter mener jeg er virkelig en stor misforståelse.

Slike tilfeller er det mange av i Norge. Media har enten ikke forstått hvordan det hele henger sammen, eller så forsøker de å lage et narrativ for å hisse opp det norske folk til å bli sinte. Jeg vet ikke hva motivet skulle være.


Forslag til forbedring

Dersom man i stedet for å lage en ensidig skatteliste som KUN setter søkelys på personinntekt og personskatt på inntekt/utbytte, så bør vi lage en helt ny og riktig skatteliste i Norge som baserer seg på ALLE skatter og avgifter som alle bidrar med.

Da ville Ole Hansen sin skatteliste se slik ut:

Ole Hansen: Lønn: 0 kroner. Bidratt til felleskapet i form av skatter og avgifter: 1.805.000 kroner.

Som du ser så går en antatt nullskatteyter til å være en veldig viktig bidragsyter til felleskapet.

Hadde naboene vist at Ole Hansen bidro med over 1,8 millioner til felleskapet, så hadde nok de sinte naboene satt pris på Ole Hansen fremfor å irritere seg.

Det er faktisk sannheten i dette tilfellet.

Dagens skattelister mener jeg ikke bidrar til en riktig fremstilling av bidraget til hvert enkelt individ i Norge. Den lager et uriktig bilde og skaper splid og unødvendig irritasjon over mennesker som blir satt i båser.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page