top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Norges vaksinefiasko


KRONIKK 5.3.21: Norge har ensidig satset på å få corona-vaksiner gjennom EU-systemet. Vi ser nå at det ikke fungerer. Da burde norske myndigheter gjøre alt de kan for å skaffe vaksiner via andre kanaler !


EU-kommisjonen. Kilde: EU

Av Svein Erik Halvorsen, publisert 5.3.21


Diskusjonen i Norge om fordelingen av de små mengdene vaksine vi får tildelt fra EU, via Sverige, er en avsporing. Det virkelige problemet er den dårlige jobben EU har gjordt for å sikre sine borgere nok vaksiner. Norge er ikke medlem av EU, men har likevel hatt tillit til at EU ordner dette for oss. Det har vært en feilvurdering. EUs arbeid for å sikre befolkningen vaksiner har vært en fiasko. Våre politikere burde vært langt mer kritiske til hvordan EU har taklet dette, og selv forhandlet fram avtaler med vaksineprodusentene. USA, Storbritannia og mange andre land gjorde dette tidlig, og f.eks. USA sikret seg 600 millioner vaksinedoser innen mai. De har per i dag vaksinert alle helsearbeidere og lærere, og vaksinerer nå 50-åringer. Lille Israel har nesten fullvaksinert befolkningen.


Det er et paradoks at vi gjennom oljefondet er en betydelig aksjonær i de fleste farmasøytiske selskap som produserer disse vaksinene. EU har havnet langt bak i vaksinekøen, og synes ikke å ha hatt evne til å skrive tilfredsstillende kontrakter med produsentene. EU har akseptert vaksineprodusentenes vilkår: nøye på pris, men mangelfulle på når varene skal leveres. «Så snart som mulig» holder ikke.


I følge Guy Vehofstadt, medlem av Europaparlamentet for Belgia og ivrig EU-tilhenger, er det en "crucial" mangel på vaksiner i alle EUs medlemsland. I lys av dette blir den norske "andedam-diskusjonen" om fordelingen av de små kvotene vi får tildelt ganske underlig. Våre politikere burde tatt ansvar for egen vaksinetilgang i stedet for å bli stående bakerst i køen sammen med EU.


Norske politikere var nok overbevist om at vi gjennom EU, i kraft av sin størrelse og forhandlingskraft, skulle være sikret vaksiner. Slik burde det også være. Men når det avdekkes at EU har gjort et svært dårlig kontraktsarbeid, og vaksinene i stor grad blir solgt til land med mer forpliktende leveransekrav i sine kontrakter enn EU, burde våre myndigheter gjort alt de kan for å sikre landets borgere vaksiner via andre kanaler. Vi leser i VG at Danmarks statsminister og Østerrikes forbundskansler i dag torsdag flyr til Israel for å lære av deres effektive håndtering av viruset. På kort sikt ønsker de å få tak i vaksiner via Israel, på lang sikt å få i stand et langsiktig samarbeid med Israel om forskning og produksjon av vaksiner. Israels befolkning er snart fullvaksinert.


I denne viktige saken kan vi ikke bare stole på EU. Som så ofte ellers er det best å gjøre jobben selv.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page