top of page
  • Forfatterens bildeArgument

NATO - et redskap for USAs utenrikspolitikk


KOMMENTAR 16.6.21: "Uten USA er NATO ingenting" skriver tidligere kommandør og stipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt Jacob Børresen. Artikkelforfatteren har bl. a. vært militær sekretær for Forsvarsminister Johan Jørgen Holst og elev ved NATO Defence College i Roma. Fra 1994 - 1997 var han nestleder ved NATO's operasjonsstab i Belgia med særskilt ansvar for alliansen operasjoner i Bosnia. Jacob Børresen er en aktiv samfunnsdebattant med særlig interesse for sikkerhetspolitikk.


Kilde: Wikimedia Commons


Av Jacob Børresen, publisert 16.6.21


På NATOs toppmøte i Brussel 16. juni ble det enda klarere enn før at Washington først og fremst betrakter NATO som et redskap for amerikansk utenrikspolitikk, og ikke bare som en allianse som skal bidra til sikkerhet og stabilitet i Europa.


Første gang det kom til syne var umiddelbart etter den kalde krigen, da USAs fokus ikke lenger var på Sovjetunionen/Russland, men på Balkan, Midtøsten og Maghreb. Under slagordet «Out of area or out of business» ble alliansens europeiske medlemsland overtalt til å vedta et nytt strategisk konsept som åpnet for at styrker under operativ kontroll av NATO kunne settes inn utenfor alliansens mandatområdet. Vi fikk IFOR, SFOR og KFOR på Balkan og ISAF i Afghanistan.


Nå gjør Washingtons fokus på Kina at alliansens europeiske medlemsland blir invitert til å vedta enda et nytt strategisk konsept som åpner opp for å engasjere alliansen i Det fjerne Østen. Det legges også opp til at innsats av styrker i større grad skal fellesfinansieres, istedenfor at det først og fremst er de troppebidragsytende land som tar regninga. Ikke noe av dette er - isolert sett - i de europeiske medlemslands interesse.


For det første vil økt fokus på Kina ta fokus vekk fra Russland, som for de europeiske medlemslandene utgjør en permanent sikkerhetsutfordring. Og flertallet av de europeiske medlemmene er interessert i utvidet handelssamarbeid med den framvoksende supermakten, og ikke i økt konfrontasjon. For det andre vil større grad av fellesfinansiering bidra til at medlemslandene får økte utgifter til operasjoner, enten de deltar med styrker eller ikke.


Problemet er at uten USA er NATO ingen ting. Så til tross for spredte proteststemmer i forkant av toppmøtet, blant annet fra vår egen statsminister, kan vi regne med at alle medlemslandene lydig vil falle inn i folden og danse etter Washingtons pipe. Noe annet ville være risikosport.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page