top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Når Tangen utøver makt

Kommentar 10.05.2024: Nicolai Tangens inngripen for å få utsatt nødvendig vedlikehold av Kildens bølgevegg avslører hvem som egentlig har makten. Og en utsettelse løser ikke problemet. Det bare forskyver det til neste sommer. Som kanskje er enda viktigere både for byen og dens kulturinstitusjoner.


Av Bernt H. Utne, publisert 10.05.2024


Stenging av Kilden i høysesongen

Det vakte betydelig oppsikt da direktør Harald Furre ved Kilden i mars opplyste at teater - og konserthuset dessverre ble nødt til å holde stengt i sommer på grunn av høyst nødvendig vedlikehold av den karakteristiske bølgeveggen. "Analysene tilsier at det måtte gjøres nå," uttalte han den gang og viste til at Kilden er forpliktet til å vedlikeholde bygget. I en pressemelding ble det hevdet at sommerstengingen var besluttet "ut fra en grundig totalvurdering."


Men ingenting av dette gjorde den gang inntrykk på direktør Harald Furre

Kritikk mot vedlikeholdsplanen

Kritikken fra mange hold lot ikke vente på seg. For hele det attraktive området ut mot sjøen foran Kilden måtte holdes stengt i vedlikeholdsperioden fra 17. juni til 14. august. Det er den absolutte høysesong for ferieglade turister fra inn - og utland som besøker "det blide Sørland" for å nyte sommersola med "tærne i tanga". Og dessuten ville stengingen av området foran Kilden forringe totalinntrykket besøkende til Kunstsilo-museet kunne få i den viktige åpningssesongen. Men ingenting av dette gjorde den gang inntrykk på direktør Harald Furre. Han holdt på sitt, og hevdet at behovet for vedlikehold av den karakteristiske eiketreveggen var høyst påkrevd. Egentlig burde vedlikeholdsarbeidet, som måtte utføres under sommerforhold, vært foretatt i fjor mente mente han. Men da hadde Kilden dårligere råd. Dessuten hadde man ikke fått tid til å utarbeide anbudsdokumentene i tide.


Tangen blar opp

Men den 8. mai, på selve frigjøringsdagen, fikk pipen en helt annen lyd. Nicolai Tangen "hostet" plutselig opp 1,5 millioner til Kilden for at teater - og konserthuset skulle holde åpent hele sommeren. Det innebærer at vedlikeholdet av bølgeveggen blir utsatt til sommeren 2025. Men da er det "Tall Ships Race" i Kristiansand med mange turister og besøkende som også gjerne vil flanere foran Kilden. Dessuten er neste år Kunstsilomuseets første fulle driftsår, og sommersesongen 2025 er derfor minst like viktig for Kunstsilomuseet som selve åpningssesongen.


Deretter tilføyer han at dette "er enda et eksempel på det gode naboskapet mellom Kilden og Kunstsilo."

Betydningen av godt naboskap

Utsettelsen av vedlikeholdet legger direktør Harald Furre ikke skjul på innebærer en risiko. Det medfører ingen fare for liv og helse, men han understreker at "våre tekniske rådgivere er tydelige på at det burde vært gjort nå." Det bekymrer imidlertid ikke Nicolai Tangen som legger vekt på at under årets sommer kan byen vise seg "fra sin aller beste side." Deretter tilføyer han at dette "er enda et eksempel på det gode naboskapet mellom Kilden og Kunstsilo."


Furre under press

Tangens siste setning er like interessant som den er avslørende. For den avdekker at han ikke har noen betenkeligheter med å bruke ivaretakelse av godt naboskap som begrunnelse for å oppnå sin vilje. Det har nok satt Harald Furre under press. For hva ville skjedd hvis han hadde satt seg på bakbena og sagt nei til Tangens tilbud og ønske. Ville naboskapet da vært like godt? Neppe.


Utsettelse løser ikke vedlikeholdsbehovet

Denne saken har altså flere sider. For det første kan det ikke herske noen tvil om at behovet for vedlikehold av Kildens bølgevegg er påtrengende. Ellers hadde verken direktør Furre eller hans tekniske rådgivere ordlagt seg så klart. Og det behovet forsvinner ikke ved å utsette vedlikeholdet ett år mot en godtgjørelse på 1,5 million. Kanskje innebærer utsettelsen en høyere vedlikeholdskostnad enn den kompensasjonen Tangen tilbyr? Og som tidligere nevnt er sommersesongen 2025 minst like viktig for Kunstsilomuseet som åpningssesongen..


Tangens rolle.

Men viktigst ved dette "stuntet" er avsløringen av Nicolai Tangens opptreden, og hvilken posisjon og personlige makt han utøver. For det er ikke den formelle ledelsen i Kunstsilomuseet, representert ved styrelederen, som tilbyr kompensasjon til Kilden. Som det etter normal skikk og bruk mellom "gode naboer" burde vært. Nei, det er det Tangen som gjør. Personlig.


Som mange før har erfart er det ikke alltid at makten gis. Noen ganger blir den, når anledningen byr seg, rett og slett tatt.

Privat og offentlig samrøre

Dermed avsløres det betenkelige i det samrøre av offentlige og private interesser som preger Kunstsiloprosjektet. Prosjektleder Reidar Fuglestad fikk en tredel av lønnen fra Kunstsilo-museet. Som var hans formelle arbeidsgiver. Resten, to tredeler, fikk han av hans reelle arbeidsgiver, Nicolai Tangen. Og i et arbeidstaker/arbeidsgiverforhold er det den som betaler hovedlønnen som mottar arbeidstakerens lojalitet. Fuglestad har altså først og fremst vært Tangens mann. Nicolai Tangen er dessuten bare en av flere styremedlemmer i Kunstsilo. Men likevel velger han å fremstå i en rolle som om han skulle være personlig eier av museet. Som i hovedsak er finansiert med offentlige midler.


Behov for rolleavklaring

Som mange før har erfart er det ikke alltid at makten gis. Noen ganger blir den, når anledningen byr seg, rett og slett tatt. Slik det åpenbart er tilfelle i denne saken. Det er derfor nå nødvendig å sette noen rammer for Nicolai Tangens innflytelse og makt i Kristiansand. Og det må uavhengig av politisk holdning og innstilling gjøres. For det kan komme nye runder med vanskelig avveininger. Da er det greit å ha klart for seg hvem som er ansvarlig for hva.


Kristiansand kommune hovedeier i Kilden

De rammene kan man ikke forvente skal settes av Kildens direktør. De må settes av den politiske ledelse i Kristiansand kommune. Som med 60 % andel er hovedeier i det interkommunale selskapet (IKS) Kilden. Og som hovedeier av Kilden er utsettelse av nødvendig vedlikehold som innebærer en risiko derfor en sak som også angår kommunen og dens øverste ledelse. Den er verken representert ved kulturdirektøren eller ordfører Mathias Bernander, men tvert i mot ved bystyret.


Tiden for en grundig rolleavklaring mellom aktørene er kommet. Ansvaret ligger i bystyret.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page