top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Når alt man er uenig i leses som kampanjejournalistikk

Synspunkt 23.06.2022: Nils Nilsens syn på journalistikk er nokså ensporet: Artikler som støtter hans meninger er god journalistikk. Alt annet er kampanjejournalistikk.Illustrasjon: Twitter @FVNeivind


Av sjefsredaktør Eivind Ljøstad, Fædrelandsvennen, publisert 23.06.2022

Nok en gang kjenner bystyrerepresentanten et behov for å komme med en rekke beskyldninger mot Fædrelandsvennen. Tilsynelatende er det kommune-saken i Kristiansand som har trigget utspillet denne gangen, men som vanlig klarer ikke Nilsen å holde seg til saken. Han bruker alltid den breieste penselen.

Sortert for alt det andre, finner jeg det riktig å kommentere Nilsens kritikk av Fædrelandsvennens dekning av kommunesammenslåingen i Kristiansand – som ble publisert her på Argument Agder.

Nilsen skriver: Med få unntak har det etter mitt syn aldri vært mer åpenbart at Fædrelandsvennen driver kampanjejournalistikk i saken om Søgne og Songdalens fremtid.

Dette er en snøblind påstand. Det har vel sjeldent vært mer åpenbart at Fædrelandsvennen ikke driver kampanjejournalistikk.

Det Nilsen tydeligvis heller ikke har forstått er at denne saken raskt utviklet seg fra å handle om storkommunen til å handle om regjeringens fremgangsmåte. Ironisk nok etterlyser Nilsen flere aviser på en lokal sak der det vel knapt har vært flere på banen. Store deler av norske redaktørstyrte medier har dekket denne saken bredt – nettopp fordi den utviklet seg til å handle om regjeringens overkjøring av bystyret i Kristiansand.

At saken har fått bred dekning utover Fædrelandsvennen er veldokumentert.

Denne saken utspiller seg på to arenaer

Den ene handler om Søgne-ildsjelenes oppsiktsvekkende gjennomslag.

Dette har Fædrelandsvennen balansert godt. Vi har hatt reportasje fra Søgne, fra Songdalen og fått frem innbyggernes syn. Vi har gitt frontfigurene god plass. Vi har gitt dem fortjent skryt i både i tekst og podcaster, og fått frem at tvangssammenslåingen er en "arvesynd" fra en elendig prosess iscenesatt og gjennomført av den forrige regjeringen. Og vi har publisert en meningsmåling.

Så har saken utviklet seg til å handle om

Regjeringens overkjøring av lokaldemokratiet

Det er det det meste har handlet om siden pinse. Typisk for politikken. Det kommer en beslutning, så kommer reaksjonene, og så baller det på seg. Denne saken utviklet seg til å bli en katastrofe for den sittende makta. Statsministeren sa først nei, men ble til slutt tvunget til Kristiansand for å "rydde opp".

I denne delen av saken handler balansen om å gi begge leire plass. De som kritiserer regjeringens fremgangsmåte og de som forsvarer den.

Og det har vi gjort.

Til slutt: Jeg er enig med Nilsen i at konkurranse er bra. Vi skulle gjerne hatt flere redaktørstyrte aviser i Kristiansand. Heller det enn nye FB-grupper som leker journalistikk. Nilsen trekker nok en gang frem Sørlandsnyhetene. Det er også til å smile av siden kritikken hans mot oss handler om kampanjejournalistikk.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page