top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Mytteristene i rådhuset

Kommentar 13.06.2022: De fremste tillitsvalgte for Arbeiderpartiet i Kristiansand fremstår nå som partiets største problem. Skjellsordene hagler og knivene slipes. Men jo skarpere knivene blir jo fortere er det å skjære seg selv på dem.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) Gruppeleder Kenneth Mørk (Ap)


Av Bernt H. Utne, publisert 13.06.2022


Opprør mot egen partileder

Ordfører Jan Oddvar Skisland med nære medarbeidere er for tiden i kamphumør. Striden dreier seg ikke om hva som helst. Den handler om det han og hans tilhengere kaller overkjøringen av lokaldemokratiet. Og fienden er heller ikke hvem som helst. Det er hans egen partisjef, selveste statsminister Jonas Gahr Støre og den rød-grønne regjeringen. I en bredt anlagt kampanje står nå Skisland frem som anfører for et opprør mot regjeringen og egen partiledelse. Og i følge ham selv strømmer nå sympati - og støtteerklæringene inn fra storbyene, bl.a. fra Stavanger og Bergen.


Politiske krumspring

Skislands nye rolle som anfører for et storbyopprør føyer seg inn i rekken av underlige politiske krumspring fra hans side. Etter dannelsen av den rød-grønne regjeringen under ledelse av Jonas Gahr Støre var den politiske himmel over Sørlandets hovedstad oversiktlig og rimelig rolig. Riktignok blåste det litt rundt de vanlige stridstemaene, men ikke verre enn at situasjonen syntes å være under kontroll. En mulig folkeavstemming om oppløsning av storkommunen var det ingen utenom ildsjelene i interessegruppene som tok særlig alvorlig.


Skisland foreslo først folkeavstemming

Inntil ordfører Jan Oddvar Skisland 1. november 2021 plutselig som lyn fra klar himmel forslo å "ha folkeavstemming om løsrivelse". Innbyggere i gamle Søgne og Songdalen kommuner skulle dermed få muligheten til å stemme over om de ønsket løsrivelse fra Kristiansand eller ikke hevdet Skisland. Gruppeleder Kenneth Mørk presiserte imidlertid at saken "skulle tas opp i gruppemøtet vårt i kveld. Sannsynligvis må det også behandles i styret". Utspillet fra Skisland og Mørk var altså ikke drøftet internt i partiet eller i bystyregruppa før det ble fremmet i media. Dette fikk en sjokkpreget politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, i en kommentar dagen etter til å hevde at Skisland spiller "høyt med kommunen - og sitt eget ettermæle". Samtidig gratulerte Udjus interessegruppa for løsrivelse og "kondolerte alle de ansatte, og alle andre som har brukt tusenvis av timer på å få den nye kommunen til å fungere".


Forslag avvist

Utspillet fra Skisland og Mørk var dårlig forberedt, og ble på medlemsmøtet 24. november sablet ned med overveldende flertall. Så vel Skisland som Mørk hevdet de var lettet over utfallet, og siden har begge stått last og brast mot en folkeavstemming for løsrivelse. Men det var altså de selv som først brakte spørsmålet på banen. Deres nåværende krampaktige og innbitte motstand mot folkeavstemming, som en regjering ledet av deres eget parti har tatt initiativ til, er derfor påfallende.


Ingen dementier etter anonyme påstander

Særlig påfallende er påstanden om at regjeringens beslutning er kommet fullstendig overraskende. For hvorfor tok Skisland med Mørks medvitende i det hele tatt opp spørsmålet om folkeavstemming i Søgne og Songdalen? Var det bare en ide` som dukket opp som en tilfeldig impuls, eller kom spørsmålet opp etter at "noen hadde snakket med Skisland"? Slik Dagbladets artikkel 9. juni påstår. Den baserer seg riktignok på anonyme kilder, men ingenting tyder på at de anonyme kilder sitter særlig langt unna regjeringskontorene. For ingen ansvarlige fra regjeringspartiene har til nå dementert påstandene fra de anonyme kildene. Det til tross for at saken har vakt betydelig riksdekkende oppmerksomhet, og at det har vært rikelig anledning for så vel kretsen rundt finansminister Vedum, som statsminister Gahr Støre, til å avkrefte Dagbladets opplysninger.


Ingenting utelukker at Skisland kan ha vært informert

Intet av det som er kommet frem til nå utelukker at Skisland kan ha ha vært informert om regjeringens holdning, eller at han i det minste burde forstått at regjeringen ville gå for folkeavstemming. På et møte i Kristiansand 6. desember mellom Vedum og Skisland, hvor Kenneth Mørk og Senterpartiets lokallagsleder Kjell Eirik Haavold også var til stede, skal Vedum på direkte spørsmål fra Mørk ha svart:: "Jeg hører hva du sier". Denne setningen brukes av Skisland og Mørk som bekreftelse på at regjeringens beslutning var dem helt ukjent. Men det er i beste fall en ønsket tolkning, i verste fall en direkte feiltolkning. For det eneste setningen fra Vedum forteller er at han har mottatt og forstått budskapet. Men noe mer kan man ut fra hans utsagn ikke konkludere med.


Underlig rollefordeling

Det fremgår av flere kilder (Haavold og Kenneth Mørk) at det var Mørk som stilte det avgjørende spørsmål om folkeavstemmingen på møtet med Vedum. Det er i seg selv underlig og tankevekkende. For det naturlige ville vært at det var ordfører Skisland som bystyrets fremste representant og vert for finansministeren som selv stilte dette helt sentrale spørsmål, og ikke hans rådgiver. Dette desto mer etter som det var Skisland som fem uker tidligere (1. november 2021) først brakte spørsmålet om folkeavstemming på banen. Den gang var det altså Skisland som førte an i dette spørsmålet, og ikke Kenneth Mørk. Kanskje har ikke alle sider ved denne saken ennå kommet for en dag?


Ført bak lyset?

Ordfører Jan Oddvar Skisland med gruppeleder Kenneth Mørk på slep har i denne saken brukt overraskende sterke ord mot egen partiledelse. Så sterke at politisk redaktør Vidar Udjus i en artikkel 7. juni stilte spørsmålet: "Kan du fortsette i Ap. Skisland?". Det er et meget betimelig spørsmål, og passiviteten fra regjeringskretser i Oslo tyder på at det samme spørsmålet begynner flere sentrale tillitsvalgte i Arbeiderpartiet etter hvert å stille. Derfor må Skisland og hans nærmeste medarbeidere nå enten legge konkrete bevis på bordet for at de er ført bak lyset, eller så må de begynne å gå stillere i dørene. Alternativt må de begynne å se seg om etter et annet politisk hjem.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentaagder.noКомментарии


bottom of page