top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Mørkets gjerninger

Kommentar 20.12.22: Staten foreslår å la overvåkingspolitiet (PST) få rett til å overvåke alle bevegelsene hver borger gjør på internett og kunne lagre opplysningene i fem år. Da hadde det vært en selvfølge at den samme staten også hadde flombelysning på hvem som egentlig eier eiendommer i dette landet. Men mye av eierskapet i dette landet er innhyllet av mørke.Illustrasjon: T. Vestaas

Av Øyvind Andresen, publisert 20.12.22

Det finnes ingen tilfredsstillende oversikt over hvem som eier Norge. Over 100 000 døde mennesker er oppført i det eksisterende eiendomsregistret. Samtidig har 10 000 eiendommer hemmelige eiere i skatteparadis. Dette dreier seg blant annet om grunnleggende infrastruktur som havneområder, aldershjem og kraftverk, og mest omtalt siste tida: driften av norske ambulansefly.


Denne driften ble i 2018 overført til det britiske selskapet Babcock. Nå er delen som drifter norske fly, solgt til det Luxembourg-registrerte investeringsfondet Ancala Partners. Hvem som nå eier selskapet, vet verken regjeringen eller helseforetakene. Staten betaler flere hundre millioner i året for denne tjenesten.


Hvis man prøver å avdekke eierskapene i skatteparadis, møter man på en mur av hemmelighold. Det er jo kjennetegn ved skatteparadisene: muligheten for innsyn er dermed minimal. Det dreier seg om mørkets gjerninger.


Jeg minner om at den tragiske ulykka med brannen på bilferje MS Scandinavian Star natt til 7. april 1990 i Skagerak der 157 mennesker omkom. Selv i dag har ingen klarhet i hvem som eide ferja som var registeret på Bahamas. Ved ulykker er det ingen å stille til ansvar. Det slik man risikerer ved at kritisk infrastruktur er privatisert og har skjulte eiere.


Norge verst i Norden på hemmelighold

Annet hvert år offentligjøres Financial Secrecy Index av det internasjonale Tax Justice Network. Indeksen viser i hvor stor grad land tilrettelegger for finansielt hemmelighold. FSI er et viktig verktøy for å forstå hvor godt land er rustet til å motarbeide internasjonal skatteunndragelse og -unngåelse, hvitvasking og økonomisk kriminalitet.

Et lands rangering i indeksen avhenger både av nivået av hemmeligholdet, og størrelsen på finanstjenestene i landet. Financial Secrecy Index for 2022 viser en kraftig forverring for Norge. Tax Justice Norge skriver følgende:


«Norge scorer vesentlig dårligere enn i 2020, og er nå det 48. verste landet på indeksen, en forverring på hele 23 plasser. Norge er ett av kun 11 land som har forverret sin score med mer enn 20 plasser. Norge er verst i Norden, som vi også var i 2018 og 2015.


Fallet skyldes særlig at register over reelle eiere av selskaper ikke er på plass, syv år etter dette ble vedtatt på Stortinget. Registeret er dessuten vedtatt med store hull. Mens vi venter har antall konsern i Norge fra skatteparadis økt betraktelig. Indeksen vurderer også for første gang det som sannsynlig at Norge brukes til å skjule verdier gjennom kunstmarkedet.»


For øvrig viser oversikten at USA nå er det største skatteparadiset foran Sveits og Singapore.


En fersk EU-dom gir julegave til de organiserte kriminelle

En EU-dom fra 22/11 i år gir et tilbakeslag for arbeidet mot hvitvasking og skatteunndragelser ved bruk av holdingselskap. EU-domstolen satte foten ned for at opplysninger om bakenforliggende eiere i selskaper uten videre er offentlige opplysninger. EU-domstolen fant at offentlig innsyn var i strid med de grunnleggende menneskerettighetene og viste til reglene om respekt for privatliv og beskyttelse av personopplysninger.


Selskapsregistrene i Nederland og Luxembourg har allerede stengt adgangen til informasjon om bakenforliggende eiere.


Regjeringen setter av penger til åpenhetsregister

Regjeringen og SV ble i budsjettforhandlingene enige om å bevilge 23 millioner kroner til drift og videreutvikling av registeret for reelle rettighetshavere. Et slikt register ble allerede vedtatt av Stortinget i 2015, men først nå ser det ut til å skje noe.


Samtidig er det et paradoks at justis- og beredskapsdepartementet foreslår at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) skal kunne overvåke hver lille ytring vi har på internett og lagre det i fem år, så mangler de norske myndighetene altså god oversikt over hvem som eier eiendommer i dette landet.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
留言


bottom of page