top of page
  • Argument

Makta i Kristiansand kommune

LEDER: De steile frontene i havnesaken kom tydelig til syne i siste møte i Kristiansand formannskap. Mellom frontene står kommunens administrasjon, som opplever at kritikken går på tilliten løs.


Foto: Thorstein Johannessen / Argument Agder

Av Bernt Utne – publisert 25. mai 2020


For byutviklingsdirektør Ragnar Evensen var begeret åpenbart mer enn fullt. Han beskyldte SVs Mali Steiro Tronsmoen for å trekke administrasjonens motiver i tvil, noe hun etter hans mening burde holde seg for god til. Videre hevdet han at det Tronsmoen egentlig sa var at hun ikke hadde tillit til administrasjonen.


Formannskapet er overordnet organ for kommunens administrasjon, inklusiv byutviklingsdirektør Evensen. Det hører med til sjeldenhetene at underordnede kritiserer sine overordnede for å signalisere manglende tillit. For tillit er ingen menneskerett som man har krav på. Det er noe man gjør seg fortjent til, og som man hele tiden kan miste hvis omstendighetene tilsier det. Og her har byutviklingsdirektør Ragnar Evensen selv lagt grunnlaget for kritikken mot ham og hans administrasjon. Det dreier seg om formuleringen av mandatet i den etter hvert mye omtalte «nye og uavhengige utredning» om plassering av containerhavna i KMV-området. Hvem som har utformet mandatet er uklart. Men ettersom Ragnar Evensen er nevnt i utredningens forord (s. 3) som kommunens kontaktperson er det sannsynlig at han selv har hatt en finger med i utformingen.


Bystyrets flertall har bedt om en «ny og uavhengig utredning». Oppdraget med utredningens gjennomføring ble gitt Asplan Viak. Firmaet har levert et respektabelt produkt basert på det oppdrag som er gitt i mandatet. Det mandatet har Asplan Viak ikke utformet, men Kristiansand kommune. Den egentlige oppdragsgiver er jo bystyret, og man skulle da tro at mandatets ordlyd ble forelagt politisk nivå for kommentar og godkjennelse. Da ville man unngått «det sirkus» man nå aner konturene av. Naturlig organ for en slik prosedyre ville vært formannskapet. At det åpenbart ikke ble gjort sier sitt om administrasjonens rolle i denne saken.


Men administrasjonens makt og innflytelse er ikke større en det den politiske ledelse til enhver tid gir den. Denne saken viser med all tydelighet at byens nye politiske flertall må ta tilbake den makten som tidligere tiders politiske flertall har gitt fra seg!


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page