top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Mafiabanken og Oljefondet

Kommentar 20.03.2023: Sveits nest største bank, Credit Suisse, slås nå sammen med Sveits største bank, UBS. Den sveitsiske sentralbankens kriselån på nesten 600 milliarder kroner var ikke nok. Credit Suisse er en gigantisk bank med nær 50 000 ansatte i over 50 land. En konkurs av en slik bank ville være en trussel mot hele det globale finanssystemet. Banken var «too Big to Fail».Foto fra Wiki Commons

Av Øyvind Andresen, publisert 20.03.2023


Det blir nå sagt i mediene at problemene i Credit Suisse skyldes «dårlig bankhåndverk». Men banken har vært delaktig i kriminell virksomhet gjennom mange år.


I februar i fjor skjedde det en større dokumentlekkasje fra Credit Suisse kalt «Suisse Secrets». Avsløringene av over 18.000 kontoer i banken viste at flere av bankens kunder over flere tiår har vært involvert i tortur, smugling, hvitvasking og korrupsjon. Flere av kontoene er fremdeles i bruk. Banken er fra tidligere av dømt for å bidra til skatteunndragelser, ansatte er arrestert for svindel, og de var involvert i en gigantisk korrupsjonsskandale i Mosambik. Det ble avslørt at statsoverhoder og politikere over hele verden ble hadde hemmelige konti i banken.


Avsløringene av over 18.000 kontoer i banken viste at flere av bankens kunder over flere tiår har vært involvert i tortur, smugling, hvitvasking og korrupsjon.

Tax Justice Norge har siden 2016 krevd at Oljefondet trekker seg ut av banken, men de har valgt å opprettholde investeringer til tross for avsløringene om at banken er involvert i tortur, korrupsjon og narkoforbrytelser. Fondet har to poster med aksjer som per i dag er notert til 2,9 milliarder kroner i Credit Suisse og 1,7 milliarder kroner i Credit Suisse Group AG. I tillegg kommer 1,4 milliarder i rentepapirer.


Ikke nok med det, men Credit Suisse forvalter for også eierskap i Fosen Vindkraft. Credit Suisse er deleier i Fosen Vind DA gjennom selskapet CSEIP, som igjen er eid av tyske forsikringsselskap og pensjonsfond, og et finsk pensjonsfond.


Ikke nok med det, men Credit Suisse forvalter for også eierskap i Fosen Vindkraft.

Banken tapte 400 milliarder kroner på spekulative investeringer i hedgefondet Arghegos Capital som kollapset i 2019. Fondet var stiftet av den amerikanske investorene Bill Hwang, som etter konkursen ble arrestert og siktet for økonomisk kriminalitet, bedrag og verdipapirsvindel av føderale myndigheter.


Credit Suisse er en gigantisk mafiabank. De største eierne er Saudi National Bank, Qatar Holding LLC og BlackRock. Og Oljefondet er med.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page