top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Likestilling og likeverd i Agder

Leder 18.04.2023: Agder er dårligst i landet på likestilling. Det er det sikkert mange årsaker til. Men media har et ansvar for å bidra til å fremme likeverd og respekt uansett kjønn og legning.


Illustrasjon: Like muligheter for alle, kvinnelige astronauter, USA, foto Wikimedia Commons

Av Bernt H. Utne, redaktør, publisert 18.04.2023


Agder dårligst i landet

Statistisk Sentralbyrå (SSB) bruker i hovedsak 12 tallindikatorer for å måle likestilling og likeverd. Målingene forteller om likestillingen i landet som helhet, og resultatet presenteres også på fylkesnivå. Senter for likestilling på UiA har gode data som viser situasjonen. Gjennomgående er Agder dårligst i landet.


Likestilling og likeverd viktig

Målsettingene og lovverket er det ikke noe å si på, men resultatene uteblir! For landets nasjonalprodukt og velferdssamfunnet er det viktig at alle bidrar, og arbeidsinnsatsen til kvinner er mer verdifull enn oljeinntektene. Men det er utelukkende ut fra en økonomisk betraktning. For mange er likestilling- og likeverds-problematikken vel så viktig! Helheten her er uansett avgjørende for utviklingen framover – ikke minst for Agder som region!


Utviklingen

De siste tallene er fra 2021 og viser liten framgang. Forskjellen på f. eks. deltidsarbeidene kvinner i Agder i forhold til Norge generelt, er på hele 10 prosent. Det burde være urovekkende for både politikere og næringslivsledere. Ikke minst når vi innenfor flere yrker vet at det er mangel på arbeidskraft.


Omgivelsenes krav til kvinner

I et intervju i Fædrelandsvennen 20. mars, setter fylkestopp for Senterpartiet, Kristin Ljosland, ord på denne underkommuniserte realiteten. På spørsmål fra journalist Reite om det er problematisk at kvinner i Agder jobber så mye deltid, svarer hun at «Samfunnsøkonomisk er det et problem. Hvis vi skal finansiere velferdstjenestene, må alle bidra. Jeg mener vi må arbeide med den holdningen og heie på alle som ønsker å bidra i samfunnet.»

Men hun forteller også at det er mange som har en mening om at hun jobber fulltid, og er mye borte fra hjemmet. Som ung, fulltidsarbeidende kvinne i politikken må hun altså i 2023 understreke at «vi er to foreldre, og jeg tror ikke min mann får samme spørsmål.»

Med to barn i barnehagealder må altså Ljosland forsvare seg fordi hun er aktiv i yrkeslivet, og dessuten med i politikken!


Holdninger som hindrer likestilling og likeverd

Journalist Alexandra Kosakla i Fædrelandsvennen presenterte i en artikkel 14. mars nyheten om at sykepleierutdannet Hilde Eidsaa Stendal nå har valgt bort barnehage og yrkesliv. Eidsaa Stendal har valgt å være hjemme med barna. Hun sier at «Det viktigste jeg kan gi mine barn er tilknytning til meg». I tillegg har Kosakla snakket med forsker Dag Øystein Nome ved UiA. Han mener at forskjellen i betydning av å ha barna hjemme kontra i en barnehage er liten. Dette får han mene og si uten et eneste motargument eller supplering fra andre forskere som har kommet til helt andre resultater. Eidsaa Stendal har en etterspurt og samfunnsviktig utdannelse, hun har to barn i barnehagealder, og får altså nyhetsoppslag på å prioritere å binde sine barn sterkest mulig til seg selv!


13.april har Fædrelandsvennen en annen artikkel med lignende budskap. Cecilie Røynås og Vilde Aamdal Larsen driver SaraPodden. De er opptatt av å tolke bibelen, og gi svar til kristne kvinner. Røynås og Aamdal Larsen uttaler seg om alt fra abort, pride, til feminisme og homofili. I tillegg er de opptatt av at mannen er «overhodet i familien». Det er mannen som etter deres mening og ut fra bibeltolkningen, skal gi familien retning. Selv uttaler Cecilie Røynås at familien uansett vil komme foran karrieren for hennes egen del.


Kvinnedagen

8.mars, den internasjonale kvinnedagen, gikk ca. 700 hundre i tog i Kristiansand med plakater med krav om likestilling og likeverd. Hovedparolen var «Kvinner, liv og frihet». Samme slagord som frihetsbevegelsen i Iran bruker. I tillegg var voldsproblematikken og kvinnehelse svært sentrale tema. Men landets regionavis, Fædrelandsvennen, glimret med sitt fravær, og fant ikke begivenheten verd omtale.


Medias ansvar

Media har et ansvar for å omtale viktige problemstillinger i samfunnet. Når Fædrelandsvennen velger å ikke omtale en stor demonstrasjon på selveste kvinnedagen, 8. mars, signaliserer redaksjonen at likeverd og likestilling ikke er et prioritert tema for avisen. Og da er det ikke til å undres over hvorfor vi i Agder ikke kommer videre når det gjelder likeverd og respekt for hverandre som mennesker.Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page