top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Krisetidene for nordmenn er dessverre ikke over

Synspunkt 26.01.2023: Økonomien til folk flest kjøres rett i kjelleren selv om Staten flyter over av penger mener forfatteren som hevder at de globalistiske parhestene Erna Solberg og Jonas Gahr Støre tar mer hensyn til internasjonale forpliktelser enn nordmenns interesser.


Illustrasjon: Vidar Kleppe fra Norgesdemokratene, av T. Vestaas

Av bystyrerepresentant Vidar Kleppe, Norgesdemokratene, publisert 26.01.2023


Mangedoblede og for mange helt ødeleggende strømpriser, opprettholdes med Regjeringens velsignelse. Inflasjonen er på grunn av dette tredoblet det siste året. Skatter og avgifter økes dramatisk på omtrent alt som kan beskattes, selv om staten flyter over av penger – delvis grunnet enorme strøminntekter.


Bokostnadene for folk flest økes dramatisk, og husholdningenes økonomi kjøres rett i kjelleren selv om regjering og storting lett kunne ha forhindret dette. Gårdsbruk, selvforsyning og industribedrifter avvikles i et rasende tempo.


Uvurderlige og livsviktige norske ressurser overlates til utenlandsk kontroll, uten lovmessig dekning og uten at det gavner det norske folk på noen måte. Ledende norske politikere, som de globalistiske parhestene Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, snakker stadig oftere om «forpliktelser» overfor andre land, som visstnok skal trumfe norske lover, vår nasjonale suverenitet og nordmenns rett til eget land og dets naturgitte ressurser - må etter min mening alltid må styres av Norge.


Og da har jeg ikke sagt et ord om at: Sengekapasiteten på norske sykehus er halvert over de siste 20 år. Nå går avviklingen enda raskere enn før, og norske sykehus legger for tiden ned viktige avdelinger og funksjoner i en helsemessig svært usikker tid, der vi nå ser stor pågang og delvis sammenbrudd i helsevesenet - uten at Jonas og Erna bryr seg nevneverdig.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Commentaires


bottom of page