top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Krisemaksimering fra Agder Energi?

Analyse 01.11.2022: Konsernsjefen i Agder Energi, Steffen Syvertsen, har etter regjeringens vedtak om økning i grunnrenteskatten truet med å legge viktige utbyggingsplaner på is. Nå har professor ved UiA, Roy Mersland, kastet seg inn i debatten og sabler ned skatteøkningen. Det er det ingen grunn til hevder mangeårig revisor for kraftprodusentene Aage P. Danielsen.


Illustrasjon T. Vestaas Elektrisk skattesjokk i Agder Energi

Av revisor Aage P. Danielsen, publisert 01.11.2022


Grunnrenteskatt en katastrofe?

Konsernsjefen i Agder Energi, Steffen Syvertsen, med godt følge av professor Røy Mersland fra UiA, har i flere avisartikler gitt uttrykk for at skjerpet beskatning av kraftproduksjon er en tilnærmet katastrofe for selskapet og aksjonærene. Konsernsjefen hevder bl. a. at dette vil innebære en økt skatteregning på 7 milliarder for Agder Energi fram til 2024.


Behov for en forklaring fra Agder Energi

Jeg har utfordret konsernsjef Syvertsen til å angi hva dette bygger på, men har ikke fått svar. Jeg minner om at beregnet skatt i 2021 for AE produksjon ga et overskudd etter skatt som var så høyt at konsernsjefen uttalte at han hadde blandede følelser for å fremlegge resultatet. Det var et resultat som sjefsredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen like etter i en lederartikkel karakteriserte som flaut. Skatten utgjorde da omtrent 2,7 milliarder kroner. AE satt likevel igjen med 1,9 milliarder som var et rekordresultat.

Hvis vi skal ta konsernsjefen sitt anslag om økt skatt på alvor, så vil skatten øke med 2,3 milliarder årlig for 2022, 2023 og 2024. Vi må i tilfelle da også anta at inntektene øker. Vi bør også få vite hva AE sitter igjen med. Blir det mindre enn i 2021, eller blir det mer?

Allmenheten fortjener en forklaring.


Skatteøkningen slår først inn ved høy kraftpris

Professor Roy Mersland, som også har arbeidet som rådgiver for eierne av Agder Energi, har i sin artikkel gitt uttrykk for at avkastningen for kraftproduksjonen er lav, at kommunene vil tape betydelig på endret grunnrenteskatt, og at utbyttet til kommunene vil kunne bli redusert med opptil 30 %.

Jeg har hatt en hyggelig dialog med Mersland og bedt han konkretiserer dette.

Mine beregninger som er basert på selskapets årsregnskaper viser at produksjonsselskapet de siste 10 år har gitt et gjennomsnittlig KPI justert årlig resultat etter skatt på omtrent 900 MNOK. I forhold til bokført egenkapital utgjør det 35 %. I forhold til anleggsmidlene i produksjonsselskapet som jo er opphavet til beløpet, utgjør avkastningen etter skatt omtrent 10 %. Det er slett ikke dårlig, spør du meg.

Kommunene vil tape som følge av de nye skattereglene, sier professoren. Alt er jo relativt, men vil det innebære at netto beløpet etter skatt vil bli dårligere enn det har vært?

Jeg spør fordi den eneste nye regelen som gjelder fra 2022 er en ny avgift som inntrer når oppnådd pris overstiger 70 øre pr KwH. Avgiften vil da utgjøre 23 % av hvert øre utover 70 øre.

I tillegg er grunnrenteskatten økt fra 2022, men det ble varslet allerede i skatteopplegget for 2021.


Gunstigere beregningsgrunnlag

Samtidig er det gjort endringer i bergningsgrunnlaget som er langt gunstigere for kraftselskapene enn de tidligere reglene. De nye reglene ville – anvendt på 2021 resultatet som konsernsjefen jo hadde blandede følelser med å fremlegge – gjort at dette resultatet ville blitt noe lavere, men likevel betydelig høyere enn gjennomsnittet de siste 10 årene.

Og skulle prisen overstige det man oppnådde i 2021 (76 øre/kwh), så blir det fremdeles noe igjen. Staten tar mer av kaka, men ikke alt. Jeg avventer derfor fremdeles en forklaring på hvilket resultat produksjonsselskapet vil få med de nye reglene, og som eventuelt kan underbygge at utsagnet om at selskapet og aksjonærene vil tape på dette.


Ingen ekstraskatt ved lav kraftpris

Jeg har bedt om – men ikke fått noe svar på – hva som gjør at utbyttet med en lav pris på 34,5 øre vil bli redusert med 30 %. Det som vel er sikkert, er at med en slik lav pris blir det ingen ekstraavgift på kraftpris over 70 øre.

Husholdninger og bedrifter vil igjen komme tilbake til normalen.

Staten slipper å subsidiere husholdninger og bedrifter og grunnlaget for ekstra skatt på høye kraftpriser vil falle bort av seg selv.

Jeg håper derfor at professoren får rett i sin spådom som tar utgangspunkt i lave strømpriser. Det er en fordel for oss alle. Men jeg tror det dessverre ikke.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page