top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kommunedirektøren svarer


SYNSPUNKT 18.6.24: Argument Agder har fått tilsendt en kommentar fra kommunedirektør Camilla Dunsæd på dagens artikkel av Vidar Erzeid vedr. kommunale nedskjæringer.
Av Camilla Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand. Publisert 18.6.24


Innsparinger i vedtatt økonomiplan 2024-27:

 

Kommunen arbeider kontinuerlig med å effektivisere driften og kommunedirektøren økte de administrative innsparingskravene i 2024-2027 med -5,5 mill. kr i 2024, -10 mill. kr i 2025, - 11 mill. kr i 2026 og -13,5 mill. kr fra 2027. Bystyret vedtok i tillegg til dette en rammereduksjon av områdene på -5 mill. kr i 2024, -6 mill. kr i 2025, -7 mill. kr i 2026 og -8 mill. kr fra 2027, der Oppvekst og Helse og mestring ble skjermet. Videre så vedtok bystyret et generelt trekk på 3 mill. kr i 2025, 4 mill. kr i 2026 og 5 mill. kr fra 2027 knyttet til sammenslåing av områder og reduksjon av kommunalsjefer. Disse innsparingstiltakene må fordeles på områdene.

 
Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page