top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Jordvern Agder stiftet !


REPORTASJE 6.10.21: Pandemien har vist hvor sårbar vår matforsyning er. Likevel bygges det stadig ned matjord. Den nystartede foreningen Jordvern Agder vil jobbe for å øke bevisstheten om viktigheten av jordvern og matsikkerhet.


Fra venstre Dag Kerlefsen, Gunnar Hangeland og Kathinka Aslaksen

Av Per M. Mathisen, publisert 6.10.21


Jordvern har kommet i fokus de senere årene, og under pandemien ble det klart at vi ikke kan ta vår store matimport for gitt. I Kristiansand har vi hatt mange utbyggingssaker - f.eks. utbyggingene i Bjørndalen og på Egsjordet som har aktualisert vern av matjord. Det finnes flere regionale / fylkesvise foreninger for jordvern, men inntil nå ingen på Agder. Det er nå rettet opp: 21.september ble Jordvern Agder stiftet, med Gunnar Hangeland som leder. Foreningen har egen nettside under Jordvern Norge.


Argument Agder ringte den nyvalgte lederen. Han forteller at de allerede har markert seg med stand på Torvet under «miljøuka» som Kr.sand kommune arrangerte lørdag 2.10. Mange folk var innom, og det var mye positiv respons. Folk er opptatt av jordvern !


Foreningen vil jobbe med å øke bevisstheten om jordvern og matsikkerhet i media, blant politikere og befolkningen for øvrig. - Jordvern er en viktig samfunnssak, og det er nødvendig å være pådriver for vern av dyrket mark, sier Hangeland.


En viktig sak framover kommer til å bli Kristiansands nye arealplan, som skal behandles i 2022. Her vil Jordvern Agder følge nøye med og være «vaktbikkje» for all matjord i kommunen. Konkret nevner Hangeland sentrumsarealene i Søgne, som er truet av nedbygging, slik som Linnegrøvan og Tangvall Vest. Flytting av matjord er ingen god løsning, det blir aldri like bra som der jorda opprinnelig lå. Foreningen har også vært i kontakt med Nye Veier og ønsker et samarbeid om å ta vare på mest mulig av matjorda i strekningen fra Mandal til Lyngdal som nå er under planlegging.


Regjeringen reduserte i 2020 maksimumsgrensen på landsbasis for nedbygging av dyrkbar mark fra 4000 til 3000 mål. Det er bra ! Men Bondelaget mener at grensen bør ennå lengre ned, til 2000 mål.


Hangeland forteller at den nystartede foreningen ønsker medlemmer, så det er bare å melde seg inn ! Interesserte kan sende epost til finn.aasheim@bondelaget.no.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page