top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hvor er det blitt av arbeidernes parti?

Synspunkt 16.12.2022: I jungelen av forskjellige strømtilbud er det ikke lett å orientere seg. Strøm er en vare som for det moderne menneske er like uunnværlig som vann, renovasjon og avløp. Men mens kommunene har ansvaret for å levere vann mm. til kostpris, er strømmen overlatt til det frie markedet. Det synes åpenbart Ap er bra.


Illustrasjon T. Vestaas

Av pensjonert platearbeider Ivan Høgeli, publisert 16.12.2022


I oktober hadde jeg et strømforbruk på 1076 kWh. Jeg skulle for dette betale den nette sum av kr. 6878, altså en snittpris for hele mnd. på kr. 6.39 pr. KWh.

I min enfoldighet trodde jeg at når det sto øverst på regninga at ‘Din strømavtale er LOS Flytende strøm’, så hadde jeg en avtale hvor prisen var flytende. Jeg trodde at flytende strøm var som flytende rente, at prisen ville variere, men være billigste alternativ over tid. Fastpris trodde jeg var alternativet for de som ønsket forutsigbarhet.


En litt grundig sjekk på Min side- LOS viste at jeg i 2003 (har vært kunde siden 73) inngikk en avtale om flytende variabel pris. Jeg husker ikke å ha inngått noen slik avtale, og det synes å være tilfelle for svært mange. LOS har glemt å skrive på regninga jeg får hver mnd. at min avtale er flytende variabel. At en slik type avtale fantes visste jeg ikke før regninga for oktober kom og jeg begynte å sjekke. LOS sier at variabel avtale nok er mindre gunstig enn vanlig flytende over tid, faktisk så ugunstig at den er fjernet for at selskapet skal kunne bevare sitt gode navn og rykte.


Ap’s sosialdemokratiske politikk er bytta ut med klassisk markedsliberalisme.

Energiselskapene er eid av stat, fylker og kommuner. I dag er min strømpris oppe i kr. 7.52 på det høyeste og kr. 5.55 i snitt. Politikerne i AP og i partiene til høyre for AP synes dette er greit. I alle fall så greit at alle forslag som kunne gi strømpriser som står i et rimelig forhold til produksjonskostnad forkastes. Markedet skal styre prisene, Ap’s sosialdemokratiske politikk er bytta ut med klassisk markedsliberalisme.


Med 16-17% på meningsmålingene kunne man forvente at noen i partiet protesterte, men utrolig nok får Støre kjempeapplaus når han besøker fagbevegelsens fora. Lokalpolitikere, i alle fall i Kristiansand, sitter stille i båten og sier ingenting om hvordan strømpriskrisa kan løses. Ekspertene forventer høye priser i mange år fremover.

Hadde vært OK hvis AP lokalt og andre politikere som representerer oss eiere hadde ment noe om de markedsstyrte prisene. Bør strøm selges i et marked som en hvilken som helst vare, eller skal prisene til forbrukere og bedrifter bestemmes av våre demokratisk valgte politikere?


Jeg har inngått ny avtale med LOS. Det finnes sikkert mange som fremdeles har avtale om ‘flytende variabel’. Kanskje energiselskapet burde varsle disse om at avtalen gir ei altfor høy strømregning og gi et tilbud om ny avtale. Det vil være i tråd med kravet til enhver ledelse i et hvilket som helst selskap, overfor eierne. Som faktisk er oss alle!


Men hvor er det blitt av arbeidernes parti?Kommentarer? Gå ril vår Fcebookside eller send til post@argumentagder.no


Comentários


bottom of page