top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hvilken bank blir den neste som faller?

Kommentar 27.03.2023: Bankkrisa så langt har stengt ned tre amerikanske banker. Og storbanken Credit Suisse slukes av den største sveitsiske banken UBS. Bankene har begynt å falle som dominobrikker, og Tysklands største bank, Deutsche Bank, kan være neste brikke.


illustrasjon: Wikimedia Commens

Av Øyvind Andresen, publisert 27.03.2023


Redningsaksjoner i panikk: First Republic Bank og Credit Suisse


Journalistene og Wall Street-veteranene Pam og Russ Martens i Wall Street on Parade skriver 16. mars: «The Next Bomb to Go Off in the Banking Crisis Will Be Derivatives». De peker også på at kredittratingbyrået Moody 13. mars nedgraderte hele den amerikanske banksystemet fra «stabilt til negativt».


La oss se nærmere på dette med utgangspunkt i JP Morgan Chase som er USAs største og verdens niende største bank. De har nær 300 000 ansatte globalt i over 100 land, ifølge Wikipedia.


Direktør fra 2004 heter Jamie Dimon. Under hans ledelse som styreleder og CEO, har JPMorgan Chase blitt anklaga for fem alvorlige kriminelle forhold av det amerikanske justisdepartementet og rangeres årlig av amerikanske bankregulatorer, samt Basel-komiteen for banktilsyn, som verdens mest risikable bank, ifølge Office of Financial Research som utformes av Det amerikanske finansdepartementet.


Banken prøver nå å stoppe kollapsen i det amerikanske banksystemet. Dimon gikk i spissen for å samle 11 banker for å redde den kriserammede banken First Republic Bank som fikk tilført 30 milliarder dollar i innskudd.


Alle de store bankene i verden er i ekstrem grad eksponert mot derivater.

Men det paradoksale er at det er en billion dollar i uforsikrede innskudd i JP Morgan Chase, altså innskudd som ikke blir dekka av noen innskuddsgaranti. Dette utgjør nesten 70 % av bankens samlede innskudd. Hvis banken taper tillit, vil det være åpenbart at det vil bli «bank run» for å ta ut disse innskuddene, noe som vil sende banken i en utforbakke. (En billion er tusen milliarder). En kriserammet bank går altså i spissen for å redde en annen kriserammet bank.


Ifølge «Banks Rankes by Derivates» viser at JP Morgan Chase har nest flest derivater av de amerikanske bankene. Banken hadde per 31/12 – 2022 $50,031,374,000,000 i derivatkontrakter. Det tilsvarer over 50 billioner dollar. (Storbanken Goldman Sachs er på første plassen med over 53 billioner i derivater). Alle de store bankene i verden er i ekstrem grad eksponert mot derivater. Egenkapitalen og aksjekapitalen er minimal sammenliknet med denne gjelden. Det gjelder også nordiske banker som DNB og Nordea.


Verdens derivatmarked er i alle fall ti ganger større enn verdens bruttonasjonalprodukt. Andre mener dette tallet er for lavt. Derivater omsettes på børsene og er selvsagt enormt mye større enn aksjemarkedet. Alt er basert på veddemål om framtida, altså et gedigent pyramidespill. Bryter dette sammen, vil ingen sentralbank kunne dekke bankenes konkurser. Det innrømmer jo også Norges Bank i et eget notat.


Aksjeeierne og kreditorene til Credit Suisse ble fullstendig overkjørte.

Derivatmarkedet vil under normale forhold kunne fungere. Men det er når store aktører ikke kunne betjene gjelda i derivatmarkedet, at alt kan falle sammen. Og da er det ingen som kan stoppe dette sammenbruddet.


Pam og Russ Martens skriver at den sveitsiske storbanken Credit Suisse er integrert i derivatmarkedet med storbankene i USA. Det er derfor det i panikk ble inngått en avtale med bistand av sveitsiske myndigheter og deres sentralbank, som går ut på at Sveits største bank UBS kjøper Credit Suisse på «billigsalg» (langt under aksjeverdien). Aksjeeierne og kreditorene til Credit Suisse ble fullstendig overkjørte. Men de må betale prisen for å ha reddet derivatmarkedet.


For øvrig er UBS en av de bankene som ble reddet med skattebetalernes penger etter katastrofale investeringer i det amerikanske boligmarkedet før finanskrisa i 2007/2008.Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page