top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Høyres frykt

Kronikk 25.05.2023: Høyres frykt for ytringsfrihet og demokrati bør kureres. I gode, gamle dager, da kongen regjerte og undersåttene adlød, hendte det i blant at arverekkens hellige prinsipp førte dramatisk uskikkede herskere til tronen.


Illustrasjon: Høyres meninsgsfeller, av T. Vestaas

Av Nils Nilsen, publisert 25.05.2023


Dynastier før

Rikets rådgivere og hoffets veteraner visste godt at arveprinsen rettighet til tronen ikke ga noen garantier for at arvingen var egnet til oppgaven. Nå og da måtte de trosse kongelige befalinger av hensyn til rikets beste. En sjelden gang smidde de renker slik at en "tragisk død" åpnet tronen for mer egnede emner.


Men uansett om kongen var sinnsyk eller mildt tilbakestående, herskesyk eller fanget i kronisk barndom, skortet det aldri på forklaringer som kunne la datidens lærde bringe dynastiets skampletter i harmoni med en høyere orden. Ett og annet avvik kunne altså ikke rokke ved primogeniturets institusjon. For historisk skolerte kunne avvikene snarere virke som en syklisk foreteelse, i tråd med det fortiden tilsa man kunne forvente av fremtiden.


Ettersom herskeren var utstyrt med guddommelig mandat, var det heller ikke uvanlig å protokollføre de periodiske forekomstene av brutalt tyranni som en del av en uransakelig plan. Selv den ravgale kongen lot seg rettferdiggjøre av uangripelig teologi. Om han slaktet sine undersåtter og beordret landsbyer brent, kunne de frommeste stå parat til å forklare ugjerningene som forsynets straff. Som ideologisk-politisk apparat hadde det hellige dynastiet sin interne logikk. Prinsippene de selv hadde knesatt, rommet både forklaringen og legitimeringen når ting gikk skikkelig skeis.


Stadig får vi forklaringer på at det å "ofre sin rolle" som ordfører til fordel for Kvadraturens mange kulturbygg må ansees som en raus handling

Dagens demokrati

Parallellene fra fortidens dynasti til dagens demokrati finnes. Det er stadig en og annen høyrepolitiker som uttaler at folket ikke vet sitt eget beste. Stadig får vi forklaringer på at det å "ofre sin rolle" som ordfører til fordel for Kvadraturens mange kulturbygg må ansees som en raus handling. Ja nærmest en gave gitt på oppdrag fra høyere makter som vanlige folk ikke forstår, men som de likevel skal straffes med å betale for.


Demokratiets mange institusjoner er reist på prinsipper de færreste vil nøle med å kalle rasjonelle. I alle fall så lenge vi måler demokratiet opp mot dynastienes fortid. Likevel er den nye tids lærde flere ganger blitt konfrontert med et hodebry som gjenlyder spørsmålet som fortidens dynastier er støttet på: Hvordan kunne folket velge som det gjorde?


Hva har skjedd når flertallets vilje bærer de som ikke bryr seg om grasrotas interesser til makten? Hvorfor vil et folk som gjør bruk av sin stemmerett finne seg i det som ligner en tilstand av ufrihet og undertrykkelse? Bompenger, strømpriser, fattigdom, ghettofisering, tvang, sentralisering, knebling av ytring, knebling av publikasjon og kritisk tenkning?


Et bilde av frykt

Vi trenger ikke strekke tanken særlig langt for å forstå hvordan en "selvoppnevnt konge" henfaller i paranoisk herskesyke. At nedarvede slektsfeider og fornemmelsen av hoffets tiskende og viskende intriger raskt vokser til en gjærende overbevisning om deres sammensvergelser. For å få has på kupp-planene trer den selvoppnevnte kongen da inn i et eskalerende tyranni næret av selvforsterkende paranoia som på ingen måte må bli forstyrret av demokratiets beskyttere som lurer på hvordan de kan bli kvitt ham.


For et regime basert på frykt, vil det være en del av den politiske hverdagen å motarbeide potensielle kupp og revolusjoner. Herunder true, kneble og hetse den som ytrer seg og hele hans nettverk. Det var dette vi var vitne til både på Høyres ordførerkandidat sin Facebookside og i Fædrelandsvennen denne uken.


For det første bør de anerkjenne at demokratiet styres av folkemassene. Men den som folkemassene setter til å styre, er ikke herre over seg selv!

Demokratiet styres av folket

I 2019 skjedde også dette. Da ved at arvelateren til ordførerkandidaten ringte mine venner og truet dem med å avkorte bevilgninger til deres organisasjoner dersom de erklærte støtte til Høyres opposisjon - i form av meg. Kuren Høyre søker kan de derfor også få av meg: For det første bør de anerkjenne at demokratiet styres av folkemassene. Men den som folkemassene setter til å styre, er ikke herre over seg selv!


En slik kombinasjon av allmakt og avmakt vil det kreve en god rygg for å bære. Men det går så meget bedre dersom man forstår at det er denne diagnosen som utløser de demokratiske kreftene som også underbygger demokratiet. Altså gjør det levende og utviklende. Regimer skiftes ut. Selv etter 70 år i vår by.


Heller enn å bebreide folket for deres valg, bør man derfor etterlyse fair-play-regler som demokratiets aktører må rette seg etter. For noe virkelig demokrati kan man kun oppnå når virkemidlene til å påvirke hverandre er jevnt fordelt. Ikke massivt skjevfordelt med sponsormidler fra Rederiforbundet til Høyres kasse med betingelser om lavere skatter.

Man kan trolig si det slik at vi er sponset av vår egen troverdighet og folkets vilje.

Troverdighet

Slik sett er demokratiet kun et løfte som Høyre har til gode å innfri. Løftene blir gjennomskuet. Selv ikke knebling av ytringsfriheten eller for lite opplysning vil hindre dette. Derfor er medisinen Høyre trenger respekt for Sørlandsnyhetenes avslørende nyheter, fremfor å la frykten ta overhånd. Vi mottar ikke en eneste krone i sponsrater fra noen. Fædrelandsvennen har avdekket at vi ikke har kjøpt en eneste følger. Man kan trolig si det slik at vi er sponset av vår egen troverdighet og folkets vilje.


Det burde være noe for Høyre og deres ordførerkandidat å strekke seg etter!.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentaagder.no


Comments


bottom of page