top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Historien om en folkeavstemming

Kronikk 24.06.2022: Frivillighet ved sammenslåinger er et viktig prinsipp for Arbeiderpartiet fastlagt i partiets program for perioden 2017 - 2021. Søgne og Songdalen ble slått sammen mot sin vilje. Det måtte bli bråk skriver tidligere statssekretær Randi Øverland (Ap) i denne kronikken.


Arbeiderpartiets nyvalgte toppkandidater Kenneth Mørk og Adriana Ruiz, foto Arbeiderpartiet


Av tidligere statssekretær Randi Øverland (Ap), publisert 24.06.2022


Hvorfor dette enorme sinnet om folkeavstemminger i Søgne og Songdalen?


Forestilling om overgrep

Hovedargumentene er at det er udemokratisk og et skikkelig “overgrep” fra regjeringen.

Altså de samme hovedargumentene som innbyggerflertallene i Søgne og Songdalen brukte da regjeringen Solberg foreslo og Stortinget vedtok (med en stemmes overvekt) at kommunene skulle slås sammen med Kristiansand. Arbeiderpartiet stemte imot tvangssammenslåingen i Stortinget. Og det var ikke uten grunn.


Frivillighet programfestet i Ap

Da Solbergregjeringen kom med sine forslag og vedtak om fylkes- og kommunereformen satte Vest-Agder Arbeiderparti i 2016 ned et utvalg med ledende politikere i alle kommunene i Vest- Agder. Utvalget skulle komme med forslag om prinsipper som kunne legges til grunn i partiets arbeid med kommune - og fylkessammenslåinger. Det var mange forskjellige synspunkter blant utvalgsmedlemmene, men vi kom fram til noen felles føringer. Ett av forslagene, som også ble fremmet i landsmøtesalen under Arbeiderpartiets landsmøte i 2017 før Stortingsvalget, var at alle kommunesammenslåingene skulle være frivillige. Forslaget fra Vest-Agder ble vedtatt, og ble en del av Arbeiderpartiets program for Stortingsperioden 2017-2021.


Viktig sosialdemokratisk prinsipp

Argumentasjonen om frivillighet var omstridt, både utenfor og innenfor partiet. Men Støre og de fleste partimedlemmene brukte det meget aktivt under hele valgkampen i 2017. Frivillighet ble fremlagt som et viktig sosialdemokratisk prinsipp. Dessverre vant Solbergregjeringen valget, og kommune og fylkeskommunereformen gikk sin skjeve gang.

Søgne og Songdalen ble slått sammen med Kristiansand – mot sin vilje. Det måtte bli uenighet og splid. Det ble det, og det er det fortsatt. De politiske frontene i Søgne var hele kommunevalgperioden 2015 – 2019 betente. Men tvangssammenslåingen gjeldende fra 01.01. 2020 gjorde det ikke lettere.


Valgkampen 2021

I valgkampen til nytt Storting fra 2021, ble nok en gang tvangssammenslåingene tema. Senterpartiet var helt klare på omkamp dersom de kom i Regjering. Arbeiderpartiet ga tydelige signaler om at reverseringer kunne bli aktuelt. Da de nye kommunene og fylkene så vidt var blitt etablert startet valgkampen.

Spesielt var det fokus på Viken fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Arbeiderpartiet hadde og har ledelsen der sammen med bl.a. Senterpartiet. De var helt klare i sine uttalelser og sitt arbeid om å søke om oppheving av Viken dersom det ble rødgrønt flertall etter valget i 2021. Partileder Trygve Slagsvold Vedum var i Søgne og lovet omkamp dersom han kom i Regjering.


Nye kommunestyrer søker oppløsning

De rødgrønne vant som kjent valget, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet en mindretallsregjering. Kommunalminister Gram fulgte raskt opp valgløftet, og bad kommunestyrene sende søknad om oppløsing dersom det var ønskelig. Søknadsfristen var kort, og i tillegg var regjeringen ved Gram utydelig i forhold til hvor mye staten ville dekke av utgiftene for en reversering av sammenslåingene. At det var de nye sammenslåtte kommune- og bystyrene som skulle sende søknad om oppløsning, var en feilvurdering. I Kristiansand var det sannsynlig at det var et stort flertall for ikke å søke. Av 71 representanter er hovedtyngden fra gamle Kristiansand kommune. Det var Søgne og Songdalen som var tvangssammenslått. Men ordfører Skisland tok grep, og kunngjorde 1. november 2021 i Fædrelandsvennen at han ønsket folkeavstemming .


Folkeavstemming nødvendig

Flott, tenkte jeg – som er for en storkommune! Men jeg er også overbevist om at dersom det skal bli ro i Søgne og Songdalen, så må de få sine folkeavstemminger. Det gikk ikke mange dagene før Skisland fikk et skikkelig tilbakeslag fra sine egne i Kristiansand. Bystyregruppa tok makta og gav klar beskjed om at noen folkeavstemming ville de ikke vite av. De gikk dermed imot partiets program og forslaget de selv hadde kjempet for på partiets landsmøte. Vi var 3 medlemmer i Kristiansand Arbeiderparti som stemte for folkeavstemming på medlemsmøte i desember 2021. Etter min mening var saken avgjort før medlemsmøte behandlet saken.

I tillegg til at sammenslåinger skal være frivillig, er hovedargumentet for en folkeavstemming for min del at det er det eneste som vil kunne skape ro. Samtidig mener jeg det er mange fordeler med en samlet storkommune i Kristiansandsregionen. Innbyggerne i Kristiansand ble i sin tid ikke spurt om sammenslåingen, og det er derfor vanskelig å forstå hvorfor de nå skal være med i en folkeavstemming om en oppløsning av storkommunen. Det er således en ærlig og god sak å argumentere for at et flertall i både Søgne og Songdalen stemmer for storkommunen. Vi må jo tro på saken, og at argumentene er overbevisende!

Viktig å komme videre

Hadde bystyret gått for folkeavstemminger høsten 2021 hadde vi nå vært et steg videre!

Det er nå viktig å komme videre. Bråket og all spliden er et resultat av tvangssammenslåingen regjeringen Solberg satte i gang. Vi vet også at det har vært mye bråk i flere kommuner og fylkeskommuner. Derfor håper jeg at Arbeiderpartiet kjenner sitt program om frivillighet, og legger til side aversjonen mot at innbyggerne i disse tidligere kommunene skal få si sitt.Randi Øverland (70) er en tidligere norsk politiker (Ap). Hun har i til sammen åtte år vært statssekretær i Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet (KUF) og i Kirke og Kulturdepartementet (KK) i tre ulike regjeringer. Øverland er utdannet lærer og har i en årrekke jobbet i undervisningssektoren, først som lærer ved Kvadraturen videregående skole, som rektor ved Tangen videregående skole og som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring fra politikk og fagforeningsarbeid. Randi Øverland er redaksjonsmedlem i Argument AgderKommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page