top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hat og hatytringer (1): Det reaktive hatet


KRONIKK 3.3.21: Hva er hat, og hva skyldes det ? Hat kan være en legitim reaksjon, men kan også i seg selv forsterke konflikter.


Argument Agder ønsker å bidra til et godt og saklig offentlig ordskifte. Ole Å. Langeland vil i en serie på tre artikler drøfte problemstillinger omkring hat og hatretorikk. Temaet er aktuelt i kjølvannet av en rekke innlegg i den lokale offentlige debatt de siste årene. Ordbruken og retorikken har i noen tilfeller vært kompromissløs og konfronterende, med bruk av stigmatiserende begreper som rammer meningsmotstandere. Slik ordbruk kan nøre opp under hat, og bidra til forakt for andres meninger.


Curt Querner: «Agitator» (1931)

Bildet «Agitator», malt av den tyske kunstneren Curt Querner i 1931, beskriver en folketaler som nører opp under hatet. Querner var den gang medlem i det tyske kommunistpartiet (KPD), men valgte senere å forlate partiet, og berget dermed livet. Han tilbrakte to år som tysk soldat i Norge under krigen, og malte flere bilder fra denne tiden, bl.a. fra Solastranden.Av Ole Å Langeland, publisert 3.3.21


Hva er hat ?

Hat og hatytringer er mye debattert. Hat er en sterk negativ følelse, og får utfolde seg både i det sosiale liv og på det individuelle plan. Hat er kjærlighetens motpol. En kan si at kjærlighet fører til liv og vekst. Og liv må vernes mot det som ødelegger. Hat kan være en reaksjon mot det som er farlig, skadelig og truende. Både hat og kjærlighet er så knyttet til det å leve at det ikke vil opphøre. Hatet er en intens side ved selvoppholdelsen. En verden uten hat ville være en verden uten sterke motsetninger av noe slag, og er derfor utenkelig.


Årsaker til hat

Hatet har ofte sitt grunnlag i konflikter. Jo sterkere konflikter, jo større er sannsynligheten for å utvikle hat. Man kan skille mellom metode- , interesse- og verdikonflikter. Metodekonflikter , som handler om valg av fremgangsmåter, dreier seg som regel om lavintense motsetninger som normale og balanserte mennesker håndterer uten vansker. Ved interessekonflikter er det motsetninger mellom partenes ønsker og interesser på et lavt til moderat konfliktnivå. Verdikonflikter handler om ideologiske /religiøse motsetninger og verdier som kan gi grunnlag for utvikling av hat.


Sinne kan være sunt, og går over

Sterke konflikter mellom enkeltpersoner vil det alltid være mulighet for. Kjærlighet kan slå over i hat. Og - det er også mulig å hate seg selv. Å ta et oppgjør med hatet i seg selv måtte derfor overskride selve rammen omkring den virkelighet vi kjenner og lever i, både materielt og åndelig. Dette er et område der religioner har forskjellige svar - og skjønnlitteratur og opera-scenen likeså. Mennesket er både et naturvesen og et åndelig vesen. Som naturvesen har mennesket selvoppholdelsesdrift og seksualdrift. Som åndelig vesen er mennesket i stadig konflikt mellom ulike ideer, verdisyn og tankestrukturer innad og utad. En sier gjerne at sinne er sunt, men bør gå over. Men hatet går ofte ikke over som en sinnekule.


Reelle motsetninger

Det er en misforståelse å tro at alt hat kan overvinnes ved dialog. Da måtte alle konflikter i denne verden bero på misforståelser. Men slik er ikke verden satt sammen. Noen ganger er motsetningene helt reelle, og noen ganger er det ikke til å unngå at de utløser fiendtlige handlinger av ulik slag. For å unngå dette kan det å skape avstand være selve løsningen. Heller kjølighet enn påtatt hjertevarme.


Hat som dyrkes frem

Vi snakker her om hat som en reaksjon på at et subjekt står overfor noe det frykter kan ødelegge tilværelsen, eller en tilstand som subjektet ikke kan leve med. Det bør også nevnes at hatet kan være karakterbetinget - et personlighetstrekk som et individ har utviklet. Ofte er grunnlaget da en forestilling, reelt eller innbilt, om at vedkommende er et offer for en urett som han eller hun ikke har noe ansvar for. Denne offeroppfatningen forklarer hatet.


Det finnes også grupper av individer som dyrker hatet i seg selv som en væremåte. Hatet blir da ikke først og fremst en følge av et motsetningsforhold. Det blir snarere slik at motsetningsforhold oppstår som en følge av hatet. Motsetningsforhold som ikke burde føre til åpent fiendskap fører likevel til uvennskap og hat. En kunne være fristet til å si at dette burde være naturlig arbeidsfelt for ulike fagfolk som psykologer, psykiatere, sosiologer ect. som det i mange sammenhenger også er. Men det blir nok en noe overflatisk betraktning.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Hozzászólások


A hozzászólások ki vannak kapcsolva.
bottom of page