top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Grensesetting

Kommentar 11.04.2023: Som alle har ungdommen rett på respektfull behandling. Men det finnes ingen unnskyldning for mindreårige ungdommers utagerende adferd slik det utviklet seg i tumultene på Idda i slutten av mars. Da er klare grenser påkrevd.


Illustrasjon: Protesterende ungdom, foto Argument Agder

Av Bernt H. Utne, publisert 11.04.2023


Det kan være utfordrende å sette klare og riktige rammer for ungdommers opptreden. Det vet alle som selv har hatt barn i de krevende tenårene. Men noen forhold som er kommet frem den siste tid tyder på at enkelte ungdommer har en opptreden som er utenfor det samfunnet kan tolerere.


Da politiet ba ungdommene om å forlate stedet ble de veldig aggressive, og patruljen måtte be om bistand fra flere patruljer.

Det begynte med en situasjon som kom ut av kontroll på Idda tirsdag 28. mars. Til Fædrelandsvennen forteller politifullmektig Endre Olderskog Waldal i Agder politidistrikt at det er "uvanlig at en situasjon eskalerer så mye som den har gjort. Spesielt med tanke på hvor unge de involverte var." Da politiet ba ungdommene om å forlate stedet ble de veldig aggressive, og patruljen måtte be om bistand fra flere patruljer. Det oppsto tumulter og tre politibetjenter ble lettere skadet. I følge politiet ble politibetjentene slått og sparket, og det ble også kastet stein mot politiet. For å få kontroll på situasjonen ble det brukt pepperspray mot de mindreårige ungdommene som var helt nede i trettenårsalderen. Hele syv av ungdommene ble innbrakt, og det ble opprettet straffesak for vold mot politiet for tre av ungdommene. De andre ble anmeldt for forulemping og trusler mot politiet.


Dette er i seg selv oppsiktsvekkende. Men saken blir enda mer pikant når ungdommenes foreldre kontakter advokat som ikke legger fingrene i mellom. "Det er ganske sjokkerende", sier advokat Knut Henning Larsen om deler av politiets håndtering av tumultene med en ungdomsgjeng på Grim. Han ønsket vurdert om saken ikke burde vært oversendt Spesialenheten for politisaker. De har til oppgave å etterforske politiets tjenesteutøvelse. Det var politimester Kjerstin Askholt enig i, og saken ble deretter oversendt Spesialenheten for å få vurdert om det skal iverksettes etterforskning.


Når mindreårige som opptrer i flokk ikke retter seg etter pålegg fra politiet fører det til at usikkerhet og frykt sprer seg i lokalmiljøet. I et leserinnlegg i Fædrelandsvennen forteller Jostein Bergland at det i Kristiansand Ishockeyklubb er spillere som er "redde for å gå inn i hallen når disse ungdommene er til stede, ikke bare mindreårige, men også voksne." Han mener at "ingen ting - absolutt ingen ting" er galt med politiets opptreden i denne saken. Annet enn at pepperspray mot disse ungdommene "skulle politiet brukt for lenge siden"!


Men det er foreldrenettverket rundt ungdommene overhode ikke enig i. I en bredt anlagt artikkel beskrives politiets inngripen som et "brutalt politiovergrep" . De mener at ordensmakten overreagerte og framprovoserte hendelsen ved frekk opptreden, og hevder at flere av ungdommene har fått et anstrengt forhold til politiet. Det er i følge foreldrene politiets skyld.


Men når mindreårige utnytter det vern loven gir dem til å terrorisere omgivelsene ved å skape frykt og usikkerhet må samfunnet sette klare grenser.

At det i dette tilfellet dreier seg om mindreårige gjør saken ekstra utfordrende for alle involverte. Rettsstatens muligheter for maktbruk er overfor denne aldersgruppen begrenset. Det vet ungdommene selv. Og også deres foreldre. Men når mindreårige bevisst utnytter det vern loven gir dem til å terrorisere omgivelsene ved å skape frykt og usikkerhet må samfunnet sette klare grenser. For i dette tilfellet dreier det seg neppe om helt uskyldige englebarn slik man kan få inntrykk av fra ungdommenes foreldre og deres advokat.


Her dreier seg om mindreårig ungdom i åpenbar konflikt med så vel omgivelsene som ordensmakten. I følge Politiloven (§5) plikter enhver straks å rette seg etter de pålegg som politiet gir. Det gjelder også for mindreårige. Ungdommene selv, og ikke minst deres foreldre, må akseptere ordensmaktens oppgaver og etterleve de pålegg som gis. Og så er det ingen dårlig ide å få saken belyst av Spesialenheten for politisaker.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page