top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Gartnerløkka – et prosjekt i et kneblet demokrati ?

KRONIKK 1.2.21: Kvalitetssikringsrapporten om Gartnerløkka-prosjektet ble lagt fram på bystyremøtet sist onsdag "til orientering". Rapporten var til dels sladdet og mangelfull. Artikkelforfatterne mener dette var svært beklagelig, og et forsøk på å hindre folkevalgte i å diskutere en stor og viktig sak.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Christian Eikeland, bystyrerepresentant FrP og

Svein-Harald Mosvold Knutsen, bystyrerepresentant Folkelista Uavhengige.

Publisert 1.2.21


Som folkevalgte i Kristiansand ønsker vi å rette en takk til de mange som legger ned enormt med dugnadstimer i forhold til Gartnerløkka-prosjektet. Vi ønsker å takke dem som reagerer på samme måte som oss, som erfarer at prosjektet «lukter vondt», at dette er en gigantisk sløsing med fellesskapets midler, at nytteverdien er negativ, at dette er et ekstremt byutviklingsprosjekt. Folk kommer med forslag til forbedringer, de spør og graver, men skal tydeligvis ikke høres. De forstår at prosjektet faktisk koster penger, og forstår at fellesskapet må betale (spesielt bompenger).


KS2-rapporten (kvalitetssikringsrapporten) fra april 2020 om Gartnerløkka-prosjektet ble fremlagt på bystyremøtet onsdag 27. januar. På oppfordring, etter drøye 9 måneder, ble rapporten omsider en sak, men da kun som en såkalt referatsak. Idéen var at rapporten skulle tas til orientering, men absolutt ikke diskuteres. Nåde den som satte i gang en slik prosess !


KS2-rapporten er på 98 sider inkl. vedlegg. Den versjonen som kommunen har sendt ut til bystyret mangler imidlertid flere vedlegg. Noen konklusjoner fremkommer, men informasjonen for å underbygge konklusjonene er på mange områder sladdet bort. Minst 43 av de totalt 98 sidene er av en eller annen grunn unntatt offentligheten. Kostnadsestimatene og -rammene for prosjektet sies å holde «vann», og fortsatt «kun» å være på drøye 3 milliarder. Ja, men da skulle vel alt være greit, eller?


Nei, dette er ikke greit, ikke i nærheten. Det som kanskje er verst er at flere av kommunens folkevalgte ikke får lov til, ei heller blir gitt anledning til, å diskutere saken. Det fremsettes trusler om å kutte lyd og bilde, om å ikke orientere, det nektes å svare på spørsmål. Påstander om at prosesser og debattklima ødelegges, påstander om å være trumpetister, bakstreversk m.m. florerer. Jo, vi har ikke problemer med å svelge dette, men denne og andre saker løses ikke på en slik måte.


Er det simpelthen slik at det ikke er ønskelig å se nærmere på detaljene i rapporten så lenge enkelte er fornøyd med sammendraget og de fleste av konklusjonene? Eller kan det være at enkelte allerede sitter på mer informasjon?

Det ville være svært rart om en slik sak bare ble forbigått uten spørsmål. Et omstridt prosjekt, et prosjekt som har negativ samfunnsnytteverdi, som først og fremst er byutvikling, som koster skattebetalerne milliarder, et prosjekt med store usikkerhetsmomenter, og en rapport som nærmest er mer sladdet enn offentlig. Rapporten er fra april 2020 men først i januar 2021 kommer den til bystyret. Vi sitter igjen med svært mange spørsmål som vi tydeligvis ikke har rett til å få svar på - og heller ikke lov til å spørre om.


Likevel - synes ordføreren/varaordføreren og deres røde, sosialistiske armé med AP og SP i spissen det er greit at

  • det tar hele 9 måneder før rapporten blir sendt ut til bystyrets medlemmer?

  • store deler av rapporten er sladdet, og det uten at man vet hvorfor?

  • mer innsyn i rapporten ikke umiddelbart er utfordret?

  • enkelte sitter på rapporten med mer innsyn?

Mener dere at vi bare skal akseptere å få se deler av konklusjonen og ikke hvordan man kom frem til den? Skal vi bare akseptere at dette er en sak vi som politikere i Kristiansand ikke skal mene noe om? Hva med alle usikkerhetsmomentene? Hva kommer på toppen? Er grunnerverv av nødvendige arealer inkludert? Hva med endringer som kreves i havna? Og hva med resten av veistrekket - hvordan skal dette finansieres? Hva er grunnen til at det ikke er bedt om innsyn i møtereferat (bl.a. vedlegg D i rapporten), samt "revidert kuttliste" fra dagen derpå? Vi som politikere burde vel få vite hvilke KS2-innspill fra den lokale arbeidsgruppen konsulentene har vurdert? Kanskje også på sin plass med nærmere innsyn i hva konsulentene har skrevet om våre innspill? Det er snakk om mulige besparelser på rundt én milliard kroner. Og hvor er det blitt av andre innspill? Er det simpelthen slik at det ikke er ønskelig å se nærmere på detaljene i rapporten så lenge enkelte er fornøyd med sammendraget og de fleste av konklusjonene? Eller kan det være at enkelte allerede sitter på mer informasjon?


Vi synes det burde være opplagt at vi som folkevalgte får fullstendige opplysninger. Det er etter vår mening sterkt beklagelig at så ikke skjer, noe flere av oss forsøkte å få frem på siste bystyremøte (som for øvrig ble heller bryskt avfeid). Nei, klag gjerne på at vi spør og graver, men en slik håndtering gir bare flere spørsmål. Vi snakker her om et enormt prosjekt, som skal betales av samfunnet. Vi ønsker korrekthet og fakta på bordet.


Tusen takk for at mange står på. Vi trenger all mulig informasjon for å utsette prosjektet, slik at ressursene kan brukes på en ansvarlig måte. Det innebærer en ringvei rundt byen, som vil medføre at de foreliggende planer for Gartnerløkka vil være overflødige og må nedskaleres.

(Red. merknad: Innlegget er redigert og forkortet)


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page