top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Fylkeskommunens garantiansvar

Kommentar 23.02.2024: Agder fylkeskommune har garantert for underskuddet i tilfelle bompengeinnkrevingen på den nye motorveien blir lavere enn forutsatt. Det er et garantiansvar fylkesordfører Arne Thomassen ikke nøler med å løpe fra.


Av Bernt H. Utne, publisert 23.02.2024


Eksplosjonen i bomavgiftene på motorveien mellom Mandal og Kristiansand har aktualisert betydningen av garantiansvar. For normalt er det den som garanterer for et lån som må punge ut dersom lånet av en eller annen grunn ikke innfris. Men det gjelder tydeligvis bare for "vanlige folk", ikke for stat og fylkeskommune. De sender nemlig garantiansvaret videre til innbyggerne. Som altså er brukerne av motorveien, og som nå ikke har råd til å kjøre på den nye og sikre veien. I stedet foretrekker de den gamle og usikre veien. Ikke fordi de helst vil det, men fordi de av økonomiske grunner er nødt til det.


Fylkesordføreren bekymret

Det bekymrer fylkesordfører Arne Thomassen fra Høyre. Han mener "det er helt avgjørende å

få på plass en rask løsning for å få ned bomprisene på nye E39", og har nedsatt en gruppe med ansatte i fylket, Nye Veier og Statens Vegvesen som skal "se på hva vi kan gjøre med den store lekkasjen på veiene rundt." Han er altså først og fremst opptatt av å stenge trafikklekkasjen til de bomfrie og usikre veiene som den nye motorveien skulle avløse. Hva det koster for innbyggerne er han mindre opptatt av. Så lenge det ikke er fylkeskommunen, der han selv er ordfører, som må betale.


Snedig avledningsmanøver

Utspillet fra fylkesordfører Thomassen er et snedig forsøk på en avledningsmanøver. For garantiansvaret for underskudd i bompengeinnkrevingen bærer han og hans fylkeskommune. Med inntil 3,5 milliarder kroner for den nye motorveien mellom Mandal og Kristiansand. Og det vet han utmerket godt selv. Til NRK uttalte han allerede 5 september 2020 at noe måtte gjøres med veigjelden. Den kunne nemlig stoppe videre utbygging av E-39, og han kunne den gang til NRK fortelle at han hadde "diskutert dette med samferdselsministeren."


Statlig delgaranti for nye prosjekter

Om det har gjort inntrykk på ministeren er imidlertid tvilsomt. For selv om Stortinget i forbindelse med trontaledebatten 6. oktober 2020 fattet vedtak om å utrede at "staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveg, både på nåværende og framtidige prosjekter" er det foreløpig skjedd lite. Riktignok ba Samferdselsdepartementet rådgivningsfirmaet Oslo Economics i mars 2023 utrede om en statlig delgaranti vil innebære en økonomisk risiko for staten hvis garantien "måtte innfris ved mislighold av et bompengelån". Bakgrunnen for oppdraget var at det i statsbudsjettet for 2023 var medtatt en statlig delgaranti for alle nye riksveiprosjekter med en kostnadsramme på over en milliard kroner. Men motorveien mellom Mandal og Kristiansand ble åpnet 24 november 2022, og en statlig delgaranti for dette prosjektet foreligger derfor ikke.


Uro for statsfinansene?

Samferdselsdepartementets tåredryppende bekymring for statens økonomiske risiko ved eventuell mislighold av bompengelån er tankevekkende lesning. Mens staten flyter over av penger er det altså ingen i landets administrative og politiske ledelse som synes å bekymre seg for de som er avhengig av å bruke motorveiene. Og som sliter med å få endene til å møtes. For de har tydeligvis bare en ting å gjøre. Betale - og se glad ut!


Garantiansvaret videresendes

Det er altså veibrukerne som skal betale. Som også er velgere, og som de ansvarlige partier mener bør stemme slik de alltid har gjort. Altså på de politikere som er ansvarlig for bompengesystemet, inkludert de offentlige garantier i tilfelle underskudd. Men det er åpenbart garantier som er lite verd, og som de samme politikere ikke nøler med å videresende til innbyggerne. Som toer sine hender, bøyer nakken og kjører gamleveien. Foreløpig.


Og ingen av dem synes å forstå hvorfor politikerforakten er økende i samfunnet!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Komentáře


bottom of page