top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

For Tesla er tariffavtaler en pest – i Norge som i Sverige

Reportasje 19.12.2023: En tillitsvalgt i Fellesforbundet ble bedt om å forlate et Tesla-verksted i Bærum da han skulle snakke med et medlem. Elon Musks «Union Busting»-modell settes ut i livet verden over, og møter økende motstand – verden over.
Av Halvor Fjermeros, publisert 19.12.2023


Streiken blant 130 arbeidere ved Teslas verksteder i Sverige nærmer seg to måneders varighet. Så langt er det lite som tyder på at kravet om tariffavtale vil bli innfridd. Men samtidig har streiken avfødt sympatiaksjoner i både Finland, Danmark og Norge. I Tyskland pågår en egen kamp for tariffavtale ved gigafabrikken utenfor Berlin. Over alt møter arbeiderne det samme spøkelset, det amerikanske globale storkonsernets kamp for å unngår tariffavtaler. Ringvirkningene merkes også her.


Fryktkultur blant norske Tesla-ansatte

Leder i Fellesforbundets avdeling 1, Oslo og Akershus, Oskar E. Lindøe, ble tidligere denne måneden bedt om å forlate lokalene der Tesla har et av sine verksteder på Rud i Bærum. Han skulle besøke det eneste medlemmet av fagforeninga på stedet. Da han spurte sjefen på Tesla-verkstedet om å få bli der og snakke med andre av de ansatte, fikk han først klarsignal. Men etter en kort stund kom han tilbake og ba fagforeningslederen fjerne seg fra lokalene. Dette forteller Lindøe når jeg spør om hva som skjedde. Lederen i Avd. 1, som er identisk med det gamle og tradisjonsrike Oslo Jern & Metall, forteller at det fins en håndfull Tesla-verksteder i Stor-Oslo, og at det siste åpnet for bare ei drøy uke siden i Ski i Akershus.


"Tror du sjefen på Rud-verkstedet fikk «ordre fra oven» siden han kom tilbake og omgjorde sin beslutning?"


"Det blir bare en spekulasjon fra min side, så det kan jeg ikke si. Men andre tillitsvalgte har opplevd det samme, så det kan virke som det er en felles holdning blant sjefene på de ulike verkstedene. Alle de Tesla-arbeiderne som har meldt seg inn i Fellesforbundet de siste ukene, og det er en del, har sagt at de ikke vil at sjefen skal vite at de er fagorganisert."


"Beskriver du en fryktkultur blant Tesla-ansatte her?"


"Ja, det vil jeg kalle det," sier Oskar Lindøe.


Prestasjonspoeng og lønnssetting ved sjefen

I Sverige dokumenteres det også en fryktkultur blant de streikende. Til Dagens Nyheter sier elbiltekniker Olof Sjöström ved Tesla-verkstedet i Umeå at ingen i bedriften har greie på verken arbeidstidslov eller arbeidsmiljølov, og heller ikke på hva slags kjemikalier arbeiderne jobber med.


Elbilteknikeren er fornøyd med lønnsnivået som han kaller «hyfsat», brukbart på norsk, kanskje. Og pensjonen er på samme nivå som tariffavtalen innen bransjen, vel å merke grunnpensjonen, men den er uten en deltidsavtale som tariffavtalen inneholder. Lønnssystemet er et karaktersystem som bestemmes av sjefen, der en arbeider belønnes med poeng fra 1 til 5. Olof Sjöström har sjøl fått en 3’er. Den som oppnår en 4’er karakteriserer han som en ekstraordinært god innsats, og han skjønner ikke hvordan noen kan oppnå «karakteren» 5. Dette prestasjonssystemet gir også grunnlag for tildeling av aksjer som en premiering av god innsats.


"Problemet med dette systemet er mangelen på trygghet og innflytelse," sier Olof Sjöström som er forberedt på at han vil bli utsatt for press fra ledelsen fordi han står fram i media. «Folk våger ikke å uttale seg kritisk», sier han og legger til at utenlandske selskap ikke skal kunne komme til Sverige og «gjøre hva faen de vil».


Neste Tesla-konflikt blir med tyske IG Metall?

Ved den nye storfabrikken i Tyskland, den såkalte «Gigafactory» i Grüneheide utenfor Berlin med rundt 11.000 ansatte, ulmer det også. I motsetning til i Sverige og i de andre nordiske land hvor det bare er reparasjon av Tesla-biler, men ingen fabrikker, så fins den viktigste produksjonen for det europeiske markedet i Tyskland. Rundt 5000 biler lages i måneden og tilbyr to tredeler av alle teslaer som selges i Europa. Dersom kravet om tariffavtale skulle spre seg fra Norden til Tyskland, vil Elon Musk bli stilt overfor et grunnleggende valg: Should he stay, or should he go?


I oktober organiserte ett tusen nyinnmeldte fagforeningsmedlemmer i IG Metall, verdens største fagforbund, en såkalt blitz-aksjon med krav om tariffavtale og kritikk av både lønns- og arbeidsforhold ved Grüneheide-fabrikken. Dette var rett før landsmøtet i IG Metall der den nyvalgte lederen, forbundets første kvinnelige leder Christiane Benner, signaliserte skjerpet kamp mot Elon Musk hvis han fortsetter sin fagforeningsfiendtlige linje.


Tysk fagbevegelse har ingen tradisjon for sympatistreiker, så lite tyder på at IG Metall vil gå til streik for de svenske Tesla-ansatte, sjøl om IG Metall uttrykker sympati for deres krav. Men det ulmer ved den store fabrikken utenfor Berlin og i følge den danske avisa Børsen.dk så hevder nestleder for Dansk Metal, René Nielsen, at fagforeninger i Tyskland er i ferd med å mobilisere 6000 Teslaansatte for å streike.


Hard julepakke til Elon Musk

Dansk og norsk fagbevegelse har satt frist til 20. desember for å innfri kravene for sine svenske fagforeningskamerater. Hvis ikke vil de sette i gang sympatiaksjoner og prøve å forhindre lossing av Tesla-biler som blir omdirigert fra svenske havner der laste- og lossearbeiderne nekter å losse bilene.


I den franske avisa France24 sier Yohann Aucante, ekspert på nordisk arbeidsliv ved et Paris-universitet, at han tror Elon Musk vil måtte komme med innrømmelser til de svenske arbeiderne. Han begrunner det med at Norden er Teslas viktigste marked, der forøvrig Norge ligger langt over Sverige i Tesla-tetthet.


Også blant de nordiske investorene i Tesla fins det kritiske holdninger. Norske KLP har sammen med svenske og danske pensjonsfond sendt et brev hvor de uttrykker skepsis til Musks uvilje mot kollektive avtaler og fagforeningsfiendtlighet. Et dansk pensjonsfond har allerede solgt ut sine Tesla-aksjer. Det norske oljefondet har derimot ikke antydet at de vil trekke ut sine rundt 75 milliarder kroner (€6.3 mrd.) i aksjer, noe som gjør dem til den sjuende største aksjeeieren i Tesla.


Europeisk fagbevegelse bør forberede seg på en langvarig kamp mot Elon Musks «Union Busting Company», noe som kan bane vei for økt trykk på andre unnasluntrere av tariffavtaler som Amazon som fortsatt kjemper innbitt mot fagbevegelsen i alle europeiske land.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page