top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Faktisk.no med tvilsomme metoder

KOMMENTAR 21/6 - 21: "Faktasjekkerne" i Faktisk.no allierer seg med overvåkerne i Facebook for å mistenkeliggjøre nettsider de ikke liker. Metodene de bruker vil bare virke mot sin hensikt.

Illustrasjon: T.Vestaas


Av Øyvind Andresen, på vegne av redaksjonen i Argument Agder.

Publisert 21/6 -2021Nettstedet Faktisk.no har møtt mye kritikk fordi det av mange oppfattes som en type halvoffisielt «sannhetsministerium», som fra sin opphøyde posisjon gir den endelige dommen for hva som er rett og galt i kontroversielle politiske saker. La oss legge denne kritikken til side denne gangen, for det ser ut som Faktisk ønsker å gå ut over sin selvpålagte rolle som faktasjekker til også å analysere det de kaller «ekkokamrene» til noen såkalte alternative nettsteder.


I et stort oppslag publisert 17/6 skriver de: « Alternative medier som Rights og Document når viraltoppen år etter år. Analyser av 185 000 Facebook-innlegg viser at årsaken er et nettverk av nasjonalistiske, islamkritiske og konspirasjonsteoretisk anlagte Facebook-grupper.»


Foruten Rights og Document er Resett, Steigan.no og Lykten.no med i analysen. Ifølge Faktisk fører disse nettsidene til at det spres konspirasjonsteorier (særlig om covid-19). Faktisk skriver at nettsidene er kilden til omfattende spredning av innlegg som er islamfiendtlige / islamkritiske, nasjonalistiske og systemkritiske, uten at Faktisk definerer hva de legger i disse begrepene.


"Ekkokammer" definerer de slik: « Det er lite rom for uenighet i gruppene i nettverket. Derfor kaller vi dem for ekkokammer, og nettverket de er en del av for det norske ekkokammeret. Nettverket er knyttet sammen ved å dele artikler fra de samme nettstedene. At grupper og sider er med i nettverket betyr altså ikke at de samarbeider eller lignende.»


Brun saus

Faktisks mål med sin analyse er åpenbart å advare folk mot disse nettsidene. Dette gjør de ved å knytte ekkokamrene opp mot ekstreme personer og grupper, som minigruppa SIAN (Stopp Islamisering av Norge). I samme kategori nevnes motstand mot ACER (EUs energibyrå) og motstand mot vindkraft.


Det er betenkelig at Faktisk ikke skiller mellom seriøse politiske saker som har brei støtte blant folk flest og små ekstreme grupperinger som bare har støtte av et uhyre lite antall personer. Ved å blande disse sakene i en "brun saus", bidrar Faktisk til ytterligere splittelse og polarisering, altså det motsatte av det de påstår de ønsker å oppnå.


Faktisk.no eies av de kapitalsterke mediehusene VG, Dagbladet, NRK, TV2, Polaris Media og Amedia, altså etablerte medieaktører som konkurrerer om publikums oppmerksomhet. Faktisk kan derfor ikke oppfattes som en nøytral observatør.


Hvorfor retter ikke Faktisk et like kritisk lys mot sine egne eiere og den konsentrasjon av makt og kapital som skjer i de etablerte mediene? Hva med å analysere de etablerte medienes blindsoner, selvsensur og ekkokamre?

Selvsagt er det nødvendig å rette et kritisk blikk mot alt som publiseres i mediene, uansett hvilke type medier det er snakk om. Men kan en artikkelforfatter ta ansvar for hvordan enkelte lesere tolker hans eller hennes tekst? Det er en viktig del av ytringsfriheten å kunne ytre sine meninger om saker (innenfor lovens rammer) uten å skjele til leserreaksjoner. Noe annet kan lett oppfattes som oppfordring til sensur og selvsensur.


Faktisk praktiserer her en metode som er kjent fra den kalde krigens dager som guilt by association, på norsk "skyldig gjennom forbindelser". Den gangen ble kritikk av den vestlige verdens samfunnssystem prøvd kneblet med begrunnelsen at det indirekte var støtte til Sovjetunionen og kommunismen. En parallell i vårt tilfelle vil f.eks. være at kritikk av islam og islamisme betyr støtte til SIAN. La oss ta et eksempel:


I år vant den kurdisk-danske forfatteren Sara Omar Bjørnsonprisen for sitt forfatterskap, som er et modig oppgjør med kvinneundertrykking og æresdrap slik hun kjenner fra sitt barndomsmiljø og innvandrermiljøer i Danmark. Det er en blodig utlevering av kvinnemishandlinga i deler av den muslimske verden, og har ført til at hun lever under politibeskyttelse. Hvis man skriver om hennes bøker og priser og truslene mot henne fra jihadister, kan dette selvsagt hos enkelte lesere tolkes i en ekstrem anti-islamsk retning. Men skal man av den grunn slutte å skrive om frihetskampen hennes?

Typisk er det også at Faktisk assosierer systemkritikk med noe negativt. Etter vår oppfatning bør alle medier være systemkritiske, men Faktisks rike eiere vil neppe leve opp til dette målet.

Hvorfor retter ikke Faktisk et like kritisk lys mot sine egne eiere og den konsentrasjon av makt og kapital som skjer i de etablerte mediene? Hva med å analysere de etablerte medienes blindsoner, selvsensur og ekkokamre?

Faktisk og overvåkingskapitalismen

Facebook finansierte Faktisk med 619 934 kr i 2020 (504 302 kr i 2019, 153 943 Kr i 2018), ifølge deres nettsider.

I sin analyse av hvem som er mottakere av det de kaller «alternative medier», bruker Faktisk Facebooks analyseverktøy CrowdTangle. Om dette skriver Faktisk: «Innleggene vi har sett på er fra tidsperioden 2014–2020 og har til sammen fått over 34 millioner reaksjoner, kommentarer og delinger. Datamaterialet er hentet ut fra Facebook-sider og offentlige grupper ved hjelp av det Facebook-eide analyseverktøyet CrowdTangle. Det vil si at private grupper og individuelle profiler ikke er med i kartleggingen.»


Faktisk allierer seg med overvåkingskapitalismen for å drive kampanjejournalistikk mot «alternative medier».

Å overvåke meninger er forbudt i Norge. At det her ikke handler om individuell overvåking, får en tro på om en vil. Det dreier seg altså om 34 millioner tilbakemeldinger på Facebook. I professor Shoshana Zuboffs epokegjørende bok «Overvåkingskapitalismens tidsalder» er det et viktig poeng at Google og Facebook er de store skurkene i å overvåke folks privatliv ned til minste detalj. Hun skriver i introduksjonen til boka si: «Overvåkingskapitalistene vet alt om oss og opererer samtidig selv på en måte som er laget for å holdes i det skjulte for oss. De akkumulerer enorme felter av ny kunnskap fra oss, men ikke til oss. De forutsier framtiden vår av hensyn til andres utbytte, ikke vår velferd».

Zuboff mener de teknologiske gigantene er en trussel mot oss som frie individer: de ønsker å gripe inn i våre liv og manipulere vår smak og følelser, meninger og handlinger i bestemte retninger. De vil fjerne vår rett til å ha et tilfluktsted med et privatliv uten overvåking og innsyn. Allerede i 2010 sa Facebook-gründer Mark Zuckerberg at privatlivet ikke lenger er en "sosial norm". Facebooks overvåking er ifølge Zuboff ikke bare uetisk, men et angrep på menneskerettighetene. Det er godt mulig at Faktisk også betrakter Zuboffs bok som en stor konspirasjonsteori !

Kampanjejournalistikk med støtte fra Fritt Ord

Faktisk allierer seg med overvåkingskapitalismen i sin kampanjejournalistikk mot «alternative medier». De får årlig milliontilskudd fra sine eiere samt støtte fra institusjoner som Sparebankstiftelsen DNB, Fritt Ord og Medietilsynet. De har også de siste to årene fått bevilget 5,5 millioner over statsbudsjettet for å utvikle skoleprosjektet Tenk.

Faktisk annonserer at det kommer flere artikler om «alternative medier». Siden vi i Argument Agder definerer oss som et alternativt medium, kan vi nok regne med å bli utsatt for Faktisks tvilsomme metoder i framtida. Fritt Ord støttet den første artikkelen med et beløp som Faktisk ikke oppgir. Argument Agder har flere ganger søkt om støtte fra Fritt Ord og Medietilsynet, men har fått blankt avslag, uten begrunnelse.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comentários


bottom of page