top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Fædrelandsvennen, maktens forklarer i Kristiansand

Synspunkt 05.05.2023: Fædrelandsvennen beskriver situasjonen i skolen som om avisen skulle presentere et saksfremlegg fra kommunens administrasjon. Men bakgrunnen for kuttene i skolesektoren som avisen ikke nevner er kommunens økonomiske disposisjoner og prioriteringer.


Illustrasjon: Skole i Søgne, foto Vidar Ertzeid

Av Morten Mosberg, publisert 05.05.2023


Det er foreslått dramatiske kutt i skolebudsjettene i Kristiansand kommune. Allerede før disse kuttene prioriterer ikke kommunen driftsmidler til grunnskolen særlig høyt. I sin ellers grundige dekning av saken ser det ut som om Fædrelandsvennen ikke vil sette lys på dette.


Avisen forteller ikke med et ord sine lesere at kommunen er på regionens jumboplass i skolefinansiering og at kuttene kommer som en konsekvens av en villet prioritering. Mediehuset gjør ikke jobben sin som maktkritiker, men har snarere inntatt rollen som Kristiansands-maktens forklarer.

Illustrasjon: Faksimile, utdrag av data fra SSB

Fædrelandsvennen har over tid dekket saken om de foreslåtte skolekuttene i Kristiansand kommune. På en grundig måte og med flere gode vinklinger går man inn i saken. Også avisens politiske redaktør har kommentert saken Gjennomgangstonen er at kuttene er alvorlige og rammer de svakeste elevene først og hardest. Det er riktig og viktig å få frem. Det er krise i Kristiansandsskolene. Skoler må nå bla. fjerne flere av de allerede få ekstra lærerne og assistentene som skal følge opp de elevene som av ulike årsaker trenger hjelp til å lære, mestre klasserommet eller bare det å være på skolen. Man kan trygt si at kommunen på denne måten kjøper seg større fremtidige utgifter.


Kristiansand har ikke noe mindre penger til rådighet enn andre kommuner og byer. Det er kommunens økonomiske disposisjoner og prioriteringer som gjør at skolebudsjettene nå blir kuttet.

Redaksjonen i Fædrelandsvennen forklarer kuttene i skolen slik at man som leser et øyeblikk kan lure på om det er kommunens saksfremlegg man har i hendene. I en egen artikkel :Derfor må skolene kutte 45 millioner kroner pekes det på stort underskudd i 2022, manglende finansiering av lærernormen, ikke-videreførte statlige ekstrabevilgninger under pandemien, dyr skolestruktur, økning i spesialundervisning, økning i barn med medisinske diagnoser og dyre tiltak for å sikre trygge skolemiljø. Avisen forkynner det samme budskapet som kommunen. Det er ingen vei utenom, må vite.


Avisen unnlater samtidig å sette skolefinansieringen inn i en større kontekst. Politikk er å fordele fellesskapets midler til vårt alles beste. Dette krever prioritering. Det er det vi velger politikerne til å gjøre for oss. Kristiansand har ikke noe mindre penger til rådighet enn andre kommuner og byer. Det er kommunens økonomiske disposisjoner og prioriteringer som gjør at skolebudsjettene nå blir kuttet.


Man kan bare lure på hvorfor avisen og redaktørene ikke vil ta dette med i fortellingen om skolekuttene.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page