top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Exit lokaldemokrati?


KOMMENTAR 01.02.23: Fra å støtte kravet om folkeavstemning om kommuneoppløsning arbeider nå ordfører Skisland innbitt for å forhindre det samme. Det står det ikke særlig respekt av !


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Kathinka Aslaksen, publisert 01.02.2023


Bør det holdes folkeavstemning om oppløsning av storkommunen Nye Kristiansand ? Om dette sa ordfører Jan Oddvar Skisland til Fædrelandsvennen i november 2021 "Jeg ser at det blir så mye oppmerksomhet rundt dette at nå er det mest fornuftige å gjennomføre en folkeavstemning for Søgne og Songdalen ... på bakgrunn av en objektiv rapport om konsekvensene. Det vil nesten oppfattes udemokratisk ikke å gjøre det." (min utheving)


Litt over ett år senere (lørdag 28. januar 2023) sier den samme ordføreren til Fvn at han ikke vil ha folkeavstemning. Han vil legge saken død for godt: «Jeg tenker at et dårlig valg blir ikke bedre av å gjøre et nytt dårlig valg".


I samme artikkel i Fvn viser Høyre, personifisert av Erna Solberg, sin maktarroganse uten fnugg av selvkritikk - det var hennes regjering som forårsaket uretten mot folket i Søgne og Songdalen.


Folket vet ikke sitt eget beste er en farlig holdning

Men dette skal handle om ordføreren og Ap. Hvor ble det av det tilsynelatende demokratiske sinnelaget hans i november 2021? Regjeringen sier at folket i Søgne og Songdalen skal bli hørt påny, og statsforvalterens rapport er på plass. Ordføreren nekter imidlertid nå å samarbeide om en folkeavstemning. At han ikke ser at dette er dypt udemokratisk, er ikke til å tro. Politisk opportunisme?


Når politikere ikke vil lytte til folket mister de tillit. Folket vet ikke sitt eget beste er en farlig holdning. Det var den samme holdningen tidligere ordfører Harald Furre la for dagen i 2019 da han kommenterte den store motstanden mot Kunstsilo-prosjektet slik: "Det er en utfordring at ikke flertallet støtter dette prosjektet, men det er en viktig rolle for politikere å tørre å ta beslutninger som vi mener er riktige på lengre sikt, selv om de ikke er populære på kort sikt."


Skisland innrømmer nå at tvangssammenslåingen var «et dårlig valg»

Når politikerne mener at de vet best, på sikt, er demokratiet virkelig i fare.


Skisland innrømmer nå at tvangssammenslåingen var «et dårlig valg». Det ble begått en urett mot befolkningen i Søgne og Songdalen. Burde ikke en slik innrømmelse medføre at man "retter opp feila fra i går"? Nei, i følge ordføreren er det slik at «et dårlig valg blir ikke bedre av å gjøre et nytt dårlig valg". Hvordan kan det være et dårlig valg å rette opp et tidligere dårlig valg?


I denne saken kunne ordføreren og Ap ha reddet stumpene ved å markere tydelig avstand til Høyre. Man kunne valgt å samarbeide lokalt med regjeringsmakker Sp om å forsvare lokaldemokratiet og støtte opp om en folkeavstemning. Men i stedet velger partiet å følge Høyre.


Det spiller heldigvis ikke så stor rolle hva ordføreren og Ap mener. Uansett om det blir folkeavstemning eller ikke skal innbyggerne i Søgne og Songdalen bli hørt, i følge regjeringen.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page