top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Endrer regjeringen loven for å overkjøre Nye Kristiansand kommune?

Synspunkt 19.10.2023: Samfunnsdebatten i Kristiansand tegner et unyansert bilde av regjeringens forslag til endring av Inndelingslova. Det mangler et balansert bilde av hva som er realitetene i saken. Noen faktaopplysninger kan forhåpentligvis bidra til å klargjøre noen forhold.


Illustrasjon: Gjør det som er rett, ikke det som er lett! Free Photo

Av Morten Mosberg, for styret i "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake", publisert 19.10.2023


Saken har de siste ukene blitt fremstilt som om regjeringen driver med fiks-fakseri for å presse gjennom sin vilje på en udemokratisk måte. Det er ikke riktig. Det er tvert imot Kristiansand kommune som trikser og argumenterer vikarierende for å omgå intensjonen i Inndelingslova, mens regjeringen opptrer etterrettelig og i tråd med loven.


Staten ved (Kommunal- og distrikts) departementet har etter Inndelingslovas § 8. allerede initiativrett til å sette i gang en delingsprosess etter søknad fra innbyggerne. Departementet kan også gjøre dette helt på egenhånd. Videre gir Inndelingslovas § 9. departementet rett til å utrede en mulig deling og dessuten bestemme omfanget av denne. Samme lov har også en bestemmelse om at kommunestyret i slike saker «bør» innhente innbyggernes mening. Mellom linjene kommer det klart frem at å lytte til innbyggerne både er naturlig og en forutsetning for å kunne avgjøre delings- og sammenslåingssaker.


Uten denne lovendringen kan vi risikere å forbli stående i spagaten.

Mye tyder på at de som skrev Inndelingslovas lovtekst i 2001 aldri hadde sett for seg at en kommune gjør alt den kan for å forhindre at nylig tvangssammenslåtte innbyggere skal få si sin mening og at det derfor ikke eksplisitt tas høyde for et slikt tilfelle.


Noen juridiske fagmiljøer mener at dagens Inndelingslov allerede gir departementet juridisk dekning til å gjennomføre en folkeavstemning, mens andre er mer i tvil. Når Kristiansand kommune signaliserer at den ytterligere vil trenere og obstruere denne saken forstår vi regjeringen godt når den vil endre Inndelingslovas § 10. med en ny setning og presisering der departementet gis anledning til selv å gjennomføre en folkeavstemning. Uten denne lovendringen kan vi risikere å forbli stående i spagaten. En spagat som verken innbyggerne eller de ansatte er tjent med og som Kristiansand kommune paradoksalt nok selv er imot. Denne saken trenger en snarlig avgjørelse med bredest mulig forankring og med så høy grad av legitimitet som mulig. Det kan bare en ny folkeavstemning gi.


Både Sp og Ap gikk til valg på å gi tvangssammenslåtte kommuner en ny sjanse. Demokratiet behøver politikere som oppfyller og omsetter egne løfter til gjeldende politikk. Når regjeringen i denne saken leverer det som ble lovet burde det hverken overraske eller skuffe noen. Tvert imot.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentageder.no


Comments


bottom of page