top of page
  • Forfatterens bildeArgument

En ny folkeavstemning om EU?

Synspunkt 19.05.2022: Krigen i Ukraina har ingen betydning for vårt forhold til EU. Et tettere samarbeid med Storbritannia er mer naturlig enn med EU mener forfatteren som ikke kan se for seg en ny folkeavstemming om fullt medlemskap i det europeiske union.Av fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen (FrP), publisert 19.05.2022


Jeg er av den oppfatning at situasjonen i Ukraina ikke tilsier at Norge bør melde seg inn i EU. Vi er medlem av NATO, og har en klar trygghet som følge av vårt medlemskap. Medlemskap i EU vil bidra til at vi mister selvråderett og suverenitet. Norge er medlem av EØS og er dermed en del av det indre markedet. 


Det jeg heller vil ta til ordet for er et tettere samarbeid med Storbritannia. Vi har en historisk tilknytning til dem, og de var vår alliert og frigjører under krigen og når vi var under tysk okkupasjon. 


Jeg ser ingen grunn til at vi bør velge å bli medlem av EU for å ivareta vår sikkerhet, jeg har langt mer tro på at Storbritannia vil komme til unnsetning fremfor for eksempel Tyskland eller Frankrike. 


Dessuten er vi medlem av NATO, så det er allierte som vil hjelpe oss, det er ikke Brussel. 

Jeg syntes at argumentet med at krig i Europa er feil. Da burde i så fall argumentet med å knytte seg tettere til Storbritannia være sterkere. Storbritannia ga mer våpen, og støtte til Ukraina enn for eksempel Tyskland og Frankrike.  Det er også verdt å merke seg hvor avhengig EU er av Russisk gass, det var noe av grunnen til at Tyskland var sene med å sende våpen til Ukraina. 


Det har også vært stor motstand mot EU ifra britenes side hele tiden, og parti som var imot EU, var de som gjorde det bra i EU valg. Det samme kan være resultatet hvis Norge blir medlem. 


Jeg er også skeptisk til en ny folkeavstemning, for hvordan skal det gjennomføres. Skal det være slik at hvis vi sier ja, så er vi låst til Brussel for evig og alltid, eller skal man legge opp til at vi tar en ny folkeavstemning igjen om 10 år?


Jeg er trygg på at det blir nei igjen hvis det blir folkeavstemming, og jeg kan heller ikke se for meg at FrP skal gi etter for Høyre om å gjennomføre en folkeavstemning når vi skal i regjering igjen. Det vil bli en svært omstridt sak i neste borgerlige regjering, og på meningsmålinger så er det mange høyrevelgere som er imot EU. Personlig så mener jeg at det ikke vil være aktuelt for en FrP-regjering å gå inn for folkeavstemming, eller støtte en regjering som gjør det. Det må være et ufravikelig krav.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page